De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

UWV: Cao-overleg 25 november 2021

29 november 2021

Op donderdag 25 november 2021 hebben we het cao-overleg voortgezet. We hebben deze keer vooral over de ideeën van jouw werkgever gesproken.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Agenda

Op de agenda stonden onder andere de volgende onderwerpen.

  • 3e WW-jaar
  • Pensioen
  • Verlof
  • Verkenning arbeidsmarkttoeslag
  • Structurele salarisverhoging

Derde WW-jaar

Bijna vijf jaar geleden is bij de Stichting PAWW een collectieve private WW-verzekering afgesloten die aanvullend is op de publieke voorziening. Deze verzekering was overeengekomen voor vijf jaar en moet dus opnieuw gesloten worden. De Unie heeft aangegeven dat wij geen bezwaar hebben tegen verlenging. Van de Stichting PAWW weten we dat de premie in 2022 kan worden verlaagd van 0,4% naar 0,2% van het salaris (tot het maximum dagloon).

Pensioen

Het pensioenfonds heeft aangekondigd dat een verhoging van de premie noodzakelijk is om de pensioenopbouw op hetzelfde niveau te kunnen blijven handhaven. De cao kent een maximale premie van 20%, dit moet verhoogd worden naar 22,7% van de pensioengrondslag. In de vorige cao is overeengekomen dat een stijging van de premie betaald zal worden door werkgever en werknemers. De afgesproken verdeling is dat 2/3 deel zal worden betaald door de werkgever. 1/3 deel van de extra premie, 0,9% van de pensioengrondslag, moet worden opgebracht door de werknemers. De verhoging van de werknemerspremie heeft gevolgen voor jouw netto-inkomen. En jouw werkgever wijst op de kosten die ze al maken om de hogere pensioenpremie te betalen.

De andere optie die we hebben is een opbouwkorting. Je bouwt dan minder pensioen op, en daar heb je in de toekomst veel last van. De Unie vindt een goede pensioenopbouw een belangrijke arbeidsvoorwaarden. De keuze voor pensioenopbouw heeft echter wel gevolgen.

Verlof

Het afgelopen jaar is een studie gedaan naar de mogelijkheden om het verlof te moderniseren. Jouw werkgever heeft een aantal ideeën die ze willen bespreken met de vakorganisaties.

  • Verlofsparen tot een maximum van 50 weken. Dit sluit aan bij het voorstel van De Unie.
  • Rouwverlof opnemen in de cao. Dit is een sympathiek gebaar. Bij een goede arbeidsrelatie verwacht je overigens dat de leidinggevenden rekening houden met een rouwperiode en medewerkers de tijd gunnen om een verlies te verwerken.
  • Goede Vrijdag inruilen voor een diversiteitsdag. De Unie vindt dit geen goed voorstel. Als het UWV graag een diversiteitsdag wil toekennen, zullen we daar aan meewerken maar daarvoor hoeven medewerkers niet een feestdag in te leveren.
  • In 2022 de studie naar de mogelijkheden om verlof te moderniseren voortzetten.

Het voorstel van De Unie om een vrijwillig vervroegd vertrekregeling af te spreken (RVU) ziet het UWV niet zitten.

Arbeidsmarkttoeslag

Het UWV stelt dat sommige functies zo schaars zijn dat het UWV de vacatures niet of zeer moeilijk ingevuld krijgt tegen de normale salarisschalen. Dit geldt bijvoorbeeld voor verschillende medische functies en ICT-functies. Jouw werkgever zoekt de oplossing in een tijdelijke arbeidsmarkttoeslag. Een arbeidsmarkttoeslag is een toeslag boven het maximumsalaris die de werkgever tijdelijk kan toekennen.

Collectieve salarisverhoging

Bij het cao-overleg van 10 november 2021 heeft jouw werkgever een salarisverhoging van 1,7% voorgesteld bij een cao voor één jaar. Bij een tweejarige cao stelt jouw werkgever twee maal 1,7% salarisverhoging voor. In reactie op dit voorstel heeft De Unie aangegeven een beter loonbod te willen. De inflatie is veel hoger dan 1,7% en bovendien gaat de werknemerspremie in het pensioen omhoog.

Jouw werkgever heeft geen nieuw voorstel gedaan. Ik, belangenbehartiger Inge de Vries, heb daarom nogmaals aangegeven dat wij een beter loonbod nodig hebben voor deze cao-onderhandelingen.

Vervolg

Het volgende cao-overleg is op 1 december 2021.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact met mij op. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of bel mij op nummer: 06-5252 2091.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

UWV: Reacties op de voorstellen

Op woensdag 27 maart 2024 gaan we verder met de onderhandelingen met het UWV. We hebben veel reacties gekregen op…

Word gratis lid