De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

UWV: cao-overleg

12 november 2021

Op 10 en 11 november zijn we gestart met het cao-overleg. We streven ernaar om voor 31 december 2021 de cao voor 2022 gereed te hebben. Het UWV heeft als openingsbod 1,7% salarisverhoging voorgesteld. Dit is te weinig. Hieronder leggen wij uit waarom.

 

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Voorstellenbrief

De eerste dag hebben alle partijen hun voorstellenbrief toegelicht. De voorstellenbrief van De Unie is opgesteld op basis van de input van de leden en is goedgekeurd door onze kaderleden. In de toelichting hebben we benadrukt dat de salarisverhoging deze onderhandelingen een belangrijk onderwerp zijn. Ook de thuiswerkvoorzieningen zijn belangrijk om tot een resultaat te kunnen komen. We hebben ook aandacht gevraagd voor de toegenomen werkdruk.

Onderhandelagenda

Vervolgens is een agenda opgesteld voor de cao-onderhandelingen. We hebben de verschillende voorstellen logisch gegroepeerd. Elke onderhandeldag bespreken we een aantal specifieke onderwerpen.

Op 10 en 11 november 2021 hebben we de volgende onderwerpen inhoudelijke doorgesproken.

  • Nieuwe normaal en thuiswerkvoorzieningen/reiskosten woonwerkverkeer
  • Salaris, pensioen en arbeidsmarkttoeslag

Salaris en pensioen

De Unie vraagt een salarisverhoging per 1 januari 2022 van 4%. Met een inflatie van 3,4% hebben we nog maar weinig ruimte om te onderhandelen. Hiernaast moeten we ook rekening houden met het pensioenvraagstuk waar we voor staan. Het pensioenfonds heeft berekend dat de pensioenpremie met 2,7%-punt moet worden verhoogd. Anders moet het fonds de pensioenopbouw verlagen naar 1,525%. De Unie heeft voorgesteld om de hogere premie te betalen. Maar we willen wel bekijken hoe we het beste de premieverhoging kunnen verdelen tussen werkgever en werknemer.

Wat stelt het UWV voor?

Het UWV stelt voor de salarissen te verhogen met 1,7% per 1 juli 2022. Feitelijk ga je er in 2022 dan maar 0,85% op vooruit. De pensioenpremie moet ook nog verhoogd worden en het UWV wil dat jij 0,9%-punt meer pensioenpremie gaat betalen per 1 januari 2022. Het voorstel van je werkgever houdt dus in dat je er netto in 2022 maar een klein beetje op vooruit gaat.

Wat vindt De Unie?

De Unie vindt dit geen goed uitgangspunt voor de onderhandelingen. We hebben jouw werkgever een beter bod gevraagd.

In de UWV strategie 2021-2025 schrijft het UWV het volgende:

UWV als werkgever

UWV is een grote werkgever en heeft voor de uitvoering van zijn wettelijke taken

gekwalificeerd personeel met verschillende achtergronden nodig. We bieden inhoudelijk

uitdagend en zeer divers werk…

We zullen het UWV eraan moeten herinneren dat gekwalificeerd personeel een passend salaris verwacht.

Thuiswerkregelingen

Veel leden geven aan dat zij zelf zeggenschap willen hebben over de verdeling tussen thuiswerken en op kantoor werken. Dit sluit ook aan bij de UWV strategie 2021-2025. Daarin heeft jouw werkgever het volgende opgenomen:

Betrokken medewerkers

De organisatiecultuur van UWV in 2025 kenmerkt zich door vertrouwen in het vakmanschap

en de betrokkenheid van onze medewerkers. De medewerkers nemen initiatief, pionieren

en improviseren, tonen lef en geven het goede voorbeeld.

De Unie is van mening dat hierbij prima past dat de werkgever de medewerkers toevertrouwt dat zij zelf kunnen bepalen waar zij werken. Maar het UWV wil zich daar nu nog niet op vastleggen.

Wel lijken we afspraken te kunnen maken over een vergoeding voor de inrichting van de thuiswerkplek.

Helaas is er ook slecht nieuws. Jouw werkgever wil de vergoeding voor woon-werkverkeer sterk afhankelijk maken van de manier waarop je reist. Kom je met het openbaar vervoer dan wordt dit vergoed. Kom je met de auto dan ontvang je slechts 9 cent per kilometer.

Volgende overleg

Het volgende cao-overleg is op 25 november 2021. We hebben dan een overleg waarin we vooral aandacht besteden aan verlofregelingen en vraagstukken van flexkrachten. Maar we zullen het zeker ook hebben over de verdeling van de pensioenpremie, salaris en overige looncomponenten.

Perspectief

De Unie is vooralsnog positief over de kans om tijdig voor het eind van het jaar een onderhandelingsresultaat te bereiken. We moeten weliswaar nog een grote afstand overbruggen, maar partijen gaan respectvol met elkaar om, waardoor de sfeer bij de onderhandelingen goed blijft.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact op met:

Inge de Vries     e-mail: inge.de.vries@unie.nl                   tel: 06-5252 2091
Harma Pethke   e-mail: harma.pethke@unie.nl                 tel: 06-5252 2056

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

UWV: Arbeidsvoorwaarderuimte voor 2024

In het ledenbericht van 4 april 2023 is aangegeven dat vakorganisaties al vooruitkijken naar de volgende cao-onderhandelingen. UWV is immers…

UWV: Cao definitief

De datum van 31 maart 2023 is gepasseerd. Eerder heeft De Unie de afspraak gemaakt met UWV dat na afloop…

Word gratis lid