De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Nieuws over Woondiensten

De Unie bij Woondiensten

De Unie is al jaren actief in de sector woningcorporaties en partij bij de cao Woondiensten. Voor de 24.000 medewerkers werkzaam in een kleine 400 woningcorporaties sluiten wij de cao Woondiensten af met werkgeversorganisatie Aedes. De belangenbehartiger van De Unie zit in het bestuur van het Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties, FLOW. FLOW is onder andere een belangrijke speler in het persoonlijke loopbaanontwikkeling budget.

Cao Woondiensten

Toonaangevend in de cao Woondiensten is de manier waarop de loopbaanontwikkeling vormgegeven is. Voor de loopbaanoriëntatie van werknemers is de collectief gefinancierde Loopbaanwijzer ontwikkeld met daaraan gekoppeld het individuele recht van de werknemer op een loopbaanontwikkelingsbudget van 4.500 euro (zie hoofdstuk 10 van de cao).

SPW

De pensoenen in de sector zijn ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW), gevestigd te Amsterdam. Meer informatie over SPW is te vinden op www.spw.nl. De stichting wordt beheerd door een bestuur van zes personen: drie zijn benoemd door de werkgevers en drie door de vakbonden. Martijn Raaijmakers zit namens De Unie in het bestuur van SPW.

Downloads

Redactionele wijzigingen CAO Woondiensten 2017-2018 - 572 KB