De Unie, in jouw belang

Nieuws over Woondiensten

Woondiensten: verslag acties

In de afgelopen weken is de vakbondskaravaan op diverse plekken neergestreken. De vakbondsbijeenkomsten zijn goed bezocht.…

Woondiensten: Oproep

Sluit dit jaar nog goed af, of start het nieuwe jaar met een goed voornemen/goede daad! [maxbutton id="33"…

Woondiensten: Cao

Aan de medewerkers bij de Rotterdamse corporaties en omgeving: we willen knallend de kerstperiode…

Woondiensten: De Unie stemt tegen

De stemming over het eindbod van Aedes heeft een bovengemiddeld respons opgeleverd waaruit blijkt, dat deze cao-onderhandeling de…

Woondiensten: Aedes begrijpt het niet

Afgelopen dinsdag, 10 oktober, vond alweer de vierde onderhandelingsronde plaats. Maar helaas is weer geen resultaat bereikt. Met…

Woondiensten: Petitie

De Unie en de andere twee vakbonden aan de cao-tafel van de Woondiensten maken zich grote zorgen over de plannen die Aedes heeft…

Woondiensten: Aedes let op!

Op 19 september 2023 zijn er drie ledenbijeenkomsten geweest. Deze waren bedoeld om aan jou en jouw collega’s verslag te doen over de…

Woondiensten: Achterbanraadpleging

De derde onderhandelingsronde voor de nieuwe cao Woondiensten is op 6 september 2023 niets uitgelopen. Partijen zijn nog verder…

Woondiensten: Onrealistisch

In dit bericht is het verslag van de tweede ronde van de cao-onderhandeling te lezen. [maxbutton id="33"…

Woondiensten: Lastige start

Op 13 juni 2023 heeft De Unie en de andere cao-partijen de eerste keer bij elkaar gezeten om tot een nieuwe cao te komen. Het was…

Woondiensten: Uitslag stemming

Werkgevers hebben in de laatste ronde van de onderhandelingen hun ultieme bod gedaan en vervolgens was het aan de leden om hun mening…

Haag Wonen: Uitslag stemming

In deze nieuwsbrief informeer ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, je over de uitslag van de stemming over het sociaal plan dat we met…

Woondiensten: ultiem bod cao

Vorige week heb ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, je in mijn nieuwsbrief geïnformeerd over het pakket dat nu op tafel ligt en de…

Woondiensten: Ultiem bod werkgevers

Woensdag 16 maart 2022 hadden we de laatste onderhandelingsronde voor een nieuwe cao Woondiensten per 1 januari 2022. In dit…

Haag Wonen: stemming sociaal plan

In deze nieuwsbrief lees je over het sociaal plan dat we met Haag Wonen hebben uit onderhandeld. Hieronder daar meer over en de vraag om…

Vestia: Uitslag stemming sociaal plan

Met deze nieuwsbrief informeer ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, je over de uitslag van de stemming over het sociaal plan dat we met…

Vestia: Sociaal plan

Met deze nieuwsbrief informeer ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, je over het sociaal plan dat we met Vestia hebben uit onderhandeld.…

Woondiensten: Cao-onderhandelingen

Woensdag 16 februari 2022 hebben we de zesde ronde van de onderhandelingen gehad voor een nieuwe cao Woondiensten per 1 januari 2022. In…

Woondiensten: Cao-onderhandelingen

Woensdag 15 december 2021 hebben we de vijfde ronde onderhandelingen gehad voor een nieuwe cao Woondiensten per 1 januari 2022. De…

Woondiensten: Cao-onderhandelingen

Op woensdag 1 december hebben wij de vierde ronde onderhandelingen gehad voor een nieuwe cao Woondiensten per 1 januari 2022. In deze…

Woondiensten: Onderhandelingen cao

Op dinsdag 16 november hebben we de derde ronde onderhandelingen gehad voor een nieuwe cao Woondiensten per 1 januari 2022. In deze…

Haag Wonen: Sociaal plan

Op woensdag 17 november 2021 wordt er een digitale medewerkersbijeenkomst georganiseerd bij Haag Wonen en informeren we de leden over het…

Vestia: Sociaal plan

Op woensdag 24 november wordt er een digitale medewerkersbijeenkomst georganiseerd bij Vestia en informeren wij onze leden over de…

Woondiensten: Actualiteiten

In deze nieuwsbrief informeer ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, je graag over een paar actuele zaken in de sector.   …

Woondiensten: cao-onderhandelingen

Afgelopen maandag 11 oktober is er een onderhandeldag geweest om te komen tot een nieuwe cao Woondiensten per 1 januari 2022. In verband…

Staedion: Verlenging sociaal plan

In deze nieuwsbrief vraag ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, jouw mening over de verlenging van het sociaal plan, jouw…

Woondiensten: cao-onderhandelingen

Op woensdag 29 september zijn we gestart met het traject om te komen tot een nieuwe cao Woondiensten. In verband met de tijdelijke…

De Unie bij Woondiensten

De Unie is al jaren actief in de sector woningcorporaties en partij bij de cao Woondiensten. Voor de 24.000 medewerkers werkzaam in een kleine 400 woningcorporaties sluiten wij de cao Woondiensten af met werkgeversorganisatie Aedes. De belangenbehartiger van De Unie zit in het bestuur van het Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties, FLOW. FLOW is onder andere een belangrijke speler in het persoonlijke loopbaanontwikkeling budget.

Cao Woondiensten

Toonaangevend in de cao Woondiensten is de manier waarop de loopbaanontwikkeling vormgegeven is. Voor de loopbaanoriëntatie van werknemers is de collectief gefinancierde Loopbaanwijzer ontwikkeld met daaraan gekoppeld het individuele recht van de werknemer op een loopbaanontwikkelingsbudget van 4.500 euro (zie hoofdstuk 10 van de cao).

SPW

De pensioenen in de sector zijn ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW), gevestigd te Amsterdam. Meer informatie over SPW is te vinden op www.spw.nl. De stichting wordt beheerd door een bestuur van zes personen: drie zijn benoemd door de werkgevers en drie door de vakbonden. Martijn Raaijmakers zit namens De Unie in het bestuur van SPW.

Downloads

Redactionele wijzigingen CAO Woondiensten 2017-2018 - 572 KB