De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Woondiensten: Cao-onderhandelingen

22 februari 2022

Woensdag 16 februari 2022 hebben we de zesde ronde van de onderhandelingen gehad voor een nieuwe cao Woondiensten per 1 januari 2022. In deze nieuwsbrief heb ik het over loon en het generatiepact, het geluid van de werkvloer én de vraag wat jouw mening over de onderhandelingen is?

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Loonbod
Werkgevers hebben een nieuw loonbod gedaan voor een tweejarige cao. Ze bieden structurele loonsverhogingen aan per 1 juli 2022 van 2,5% en per 1 januari 2023 van 2,2%. Daarnaast bieden ze een éénmalig bedrag van 600,- euro bruto naar rato zo snel als dat dit uitvoerbaar is. Werkgevers gaan niet akkoord met het voorstel van vakorganisaties voor een combinatie van een percentage en een bedrag én tijdelijk het aanpassingsbedrag niet toe te passen. We zijn dus op loon wel iets verder gekomen maar het verschil tussen cao-partijen over de hoogte en samenstelling is nog erg groot.

Generatiepact
Er komen vragen vanuit werkgevers en werknemers over het generatiepact. We hebben afgesproken dat als we het generatiepact verlengen, dat werkgevers dan coulant omgaan met de aanvragen van medewerkers vóór 1 januari 2022. Deze aanvragen zijn dan niet vervallen maar geparkeerd. Ook start de aanvraagtermijn van vier maanden niet opnieuw maar wordt deze verminderd met het deel van de termijn dat in 2021 al is verstreken. De resterende aanvraagtermijn is (maximaal) twee maanden. Dit geeft de werkgever de tijd om de nodige voorbereiding te doen en te zorgen voor vervanging.

Medewerkers die nog geen aanvraag hebben ingediend maar inmiddels wel 63 jaar of ouder zijn en willen deelnemen aan het generatiepact kunnen een aanvraag indienen vanaf het moment van het bereiken van het cao-akkoord. Voor hen geldt een verkorte aanvraagtermijn van twee maanden die ingaat vanaf het moment van (opnieuw) indienen van hun aanvraag. De aanvraag moet uiterlijk binnen een maand na bereiken van het cao-akkoord worden ingediend.

Zolang we nog aan het onderhandelen zijn, kunnen er geen extra roostervrije uren worden gekocht van het individueel loopbaanontwikkelingsbudget.

Geluid van de werkvloer

In de afgelopen periode hebben de vakorganisaties de reacties van medewerkers op (het verloop van) de onderhandelingen verzameld en gebundeld in een document met de titel: ‘Het geluid van de werkvloer’. Uiteraard met toestemming van betrokkenen, ongecensureerd en op voorwaarde van anonimiteit. Vanuit alle onderdelen van woningcorporaties geven mensen hun mening over de onderhandelingen en met name de opstelling van de werkgevers. Deze verzamelde reacties zijn door onze aanwezige kaderleden Nicole, Leo en Niels overhandigd aan de werkgeversdelegatie met de oproep deze te lezen en er naar te luisteren. De werkgevers bedankten de achterban voor de inspanning, vonden het een breed scala aan reacties en gaven aan er serieus naar te zullen kijken. Wij zijn benieuwd naar de vervolgstap van de werkgevers op de volgende onderhandelingsronde op 16 maart aanstaande. Je kunt het document overigens vrij met je collega’s delen en bespreken.

Wat vind jij?

Ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, ben benieuwd wat jij vindt van de gang van zaken tot nu toe. Mail me via emanuel.geurts@unie.nl of bel me via 06-5252 2074. Dan neem ik jouw reactie weer mee naar de onderhandelingen.

Contact

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief of contact wil hebben over een collectieve zaak, dan kan je me bereiken via emanuel.geurts@unie.nl. Voor individueel advies kan je contact opnemen met mijn collega’s van de afdeling Service Center via 0345-851 963, via email sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid