De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Woondiensten: Onderhandelingen cao

19 november 2021

Op dinsdag 16 november hebben we de derde ronde onderhandelingen gehad voor een nieuwe cao Woondiensten per 1 januari 2022. In deze nieuwsbrief licht ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, een paar punten uit de onderhandelingen nader aan je toe.

 

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Mandjes

De cao-partijen hebben een lijst met punten die ze namens hun achterban inbrengen in de onderhandelingen verwoord in een zogeheten inzetbrief. Die inzetbrieven worden uitgewisseld aan het begin van de onderhandelingen. Zo heb je de inzet van De Unie en van werkgevers in een eerdere nieuwsbrief kunnen lezen. Na het uitwisselen, worden alle gedane voorstellen bij elkaar gebracht in ‘mandjes’. Zo zijn er de mandjes loon, generatiepact, verlof, hybride werken, duurzame inzetbaarheid, flex en overig. In deze derde onderhandelingsronde hebben we alle mandjes met voorstellen besproken. Ik pak er een paar hieronder uit.

Loon
Aedes heeft nu eindelijk een loonbod gedaan, dat zij overigens zelf ‘marktconform’ vinden. Het betreft een structurele loonsverhoging per 1 juli 2022 van 1,5% en een structurele loonsverhoging per 1 juli 2023 van 1,5%. De voorgestelde looptijd van de cao wordt voor werkgevers dus twee jaar.

Verder wil Aedes de instroom van jongeren bevorderen door de instapsalarissen te verlagen. Ze vinden de startsalarissen van met name Hbo’ers te hoog vergeleken met andere sectoren waardoor werkgevers geen jongeren aannemen. Zij werken dit voorstel nog nader uit voor de volgende keer.

Een ander voorstel is de verlaging van de waarnemingstoeslag. Die zou de mobiliteit niet bevorderen omdat de toeslag vervalt zodra iemand de hogere waargenomen functie daadwerkelijk gaat vervullen. Wij hebben ze gevraagd of waarnemen bij ziekte en afwezigheid niet wat anders is dan mobiliteit en of werkgevers ons daarom een ander voorstel willen doen. We wachten het af.

Ik verneem graag van jou wat jij van deze werkgeversvoorstellen vindt en of je hier zelf ervaringen of voorbeelden bij hebt? Laat me dit alsjeblieft weten via emanuel.geurts@unie.nl of 06-5252 2074. Dan kan ik jouw reactie weer meenemen naar de volgende onderhandelingsronde.

Generatiepact
Op dit voor vakorganisaties belangrijke punt van verlenging van het generatiepact twijfelt Aedes nog. Ze geven daarbij als grootste knelpunten aan de herbezetting van jongeren en het niet aanpassen van de werkpakketten. Zaken die werkgevers volgens de regeling zelf op moeten pakken maar kennelijk niet of onvoldoende hebben gedaan. Om hier wel tegemoet aan te komen, hebben we voorgesteld om meer varianten te maken, bijvoorbeeld 60% werken, 80% loon en 100% pensioenopbouw. Dit maakt de herbezetting door jongeren en de aanpassing van de werkpakketten waarschijnlijk makkelijker. Werkgevers gaan hier de vierde ronde op reageren. We zijn benieuwd.

TPOW
Over tijd- en plaatsonafhankelijk werken (TPOW) zijn werkgevers van mening dat dit aan de lokale directie en ondernemingsraad is, waarbij de directie naar de OR luistert maar daarna wel zelf besluit. Wij vinden dat zaken goed geregeld moeten zijn als het gaat om arbeidsomstandigheden, werkpatronen, thuiswerkfaciliteiten, reis- en thuiswerkvergoeding en dit niet van elke lokale corporatiedirecteur moet afhangen of hij/zij hier goed werkgeverschap in wenst te tonen. Laten we dit nou gewoon praktisch in de cao regelen, dan hoeft niet iedereen opnieuw het wiel uit te vinden.

Vervolg

De volgende cao-ronde staat gepland op woensdag 1 december en de laatste ronde is op woensdag 15 december 2021. Best krap tijd als ik zo inschat waar we staan in het proces.

Volger

Zou je deze nieuwsbrief willen delen met je collega’s en ze ook willen wijzen op de mogelijkheid om volger te worden van De Unie? Zo blijven jouw collega’s ook op de hoogte van de ontwikkelingen. Ze kunnen gratis volger worden via www.unie.nl/volg-de-unie.

Contact

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief of contact wil hebben over een collectieve zaak, dan kan je me bereiken via emanuel.geurts@unie.nl. Voor individueel advies kan je contact opnemen met mijn collega’s van de afdeling Service Center via 0345-851 963, via email sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid