De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Woondiensten: cao-onderhandelingen

06 oktober 2021

Op woensdag 29 september zijn we gestart met het traject om te komen tot een nieuwe cao Woondiensten. In verband met de tijdelijke afwezigheid van Edith Werger vervang ik (Emanuel Geurts) haar in dit proces. In deze nieuwsbrief een toelichting op de eerste dag, een uitvraag naar jouw input voor de nieuwe cao, informatie over het generatiepact en mijn contactgegevens.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Aftrap

Anders dan anders is de aftrap niet gedaan met de voorstellenbrieven maar met een uitgebreide kennismaking van de vier onderhandelingsdelegaties en de procesbegeleiding. We kregen vragen te beantwoorden zoals: Wat drijft je? Wat is jouw bagage en hoe kijk je naar de wereld? De bedoeling is om meer inzicht in elkaars beweegredenen te krijgen. Ook hebben vakorganisaties en werkgevers hun visie en achtergrondinformatie op de woningcorporatiesector gegeven. Je zult zien met verschillen maar verassend genoeg ook véél gedeelde punten.

Voorstellenbrief

Op maandag 11 oktober vindt de uitwisseling van de voorstellenbrieven plaats. De voorstellen van De Unie zijn gebaseerd op het arbeidsvoorwaardenbeleid van De Unie en jouw input. Graag ontvang ik daarom vóór uiterlijk vrijdag 8 oktober 10.00 uur jouw suggesties via emanuel.geurts@unie.nl.

Vervolg

Na maandag 11 oktober staan de volgende cao-rondes gepland op dinsdag 16 november, woensdag 1 december en de laatste op woensdag 15 december. Zo willen we vóór 1 januari 2022 een nieuwe cao Woondiensten voor jou realiseren.

Generatiepact

In de onderhandelingen zal het gaan over het wel of niet doorzetten van het generatiepact en zo ja onder welke voorwaarden? Om duidelijkheid te geven over de komende periode hebben cao-partijen de volgende afspraken met elkaar gemaakt:

  • Op 31 december 2021 loopt het Generatiepact Woondiensten af.
  • Voor medewerkers die al deelnemen aan het Generatiepact Woondiensten verandert er niets, zij blijven gewoon deelnemen aan de regeling.
  • Voor medewerkers, die vóór 1 mei 2022 63 jaar worden, geldt: om een eventueel vacuüm te voorkomen, kunnen medewerkers die uiterlijk 1 mei 2022 voldoen aan de criteria (63 jaar en ouder en een contract voor onbepaalde tijd) een aanvraag indienen tot en met 31 december 2021 onder de voorwaarde dat de aanvraagtermijn van vier maanden in acht genomen wordt en de effectuering van de aanvraag uiterlijk 1 mei 2022 ingaat.
  • Wordt het Generatiepact Woondiensten gecontinueerd, dan kunnen aanvragen na het verstrijken van die vier maanden gewoon gehonoreerd worden.
  • Maken cao-partijen op 1 januari 2022 geen afspraken over de continuering van het Generatiepact Woondiensten, dan vervalt de aanvraag van de medewerker.

Contact

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief of contact wil hebben over een collectieve zaak, dan kan je me bereiken via emanuel.geurts@unie.nl. Voor individueel advies kan je contact opnemen met mijn collega’s van de afdeling Service Center via 0345-851 963, via email sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid