De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Nieuws over Achmea

Achmea: open rekening

Afgelopen donderdag is Achmea geïnformeerd over de uitslag van onze mini-enquête over de tegemoetkoming van Achmea aan medewerkers voor…

Achmea: Duidelijke uitslag!

Naar aanleiding van de discussie over de hoge inflatie en kosten in relatie tot de ‘beperkte structurele loonafspraken’ in de Achmea…

Achmea: De balans opgemaakt

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven hebben we inmiddels de uitslag van de stemming over de nieuwe cao en de opmerkingen die daarbij…

Achmea: Cao update

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven zouden we de uitslag van de stemming en de opmerkingen die daarbij gemaakt zijn, nog…

Achmea: Uitslag ledenraadpleging

De stemmen zijn geteld. Goede nieuws is dat bijna 60% van de stemgerechtigde leden ook daadwerkelijk gestemd heeft. Ervaring leert…

Achmea: Eindbod

De Unie heeft de afgelopen maanden onderhandeld met Achmea over een nieuwe cao. Over de soms moeizame voortgang van de onderhandelingen…

Achmea: update cao-onderhandelingen

Afgelopen weken hebben we vijf keer onderhandeld over de nieuwe cao. Inmiddels is duidelijk waar we nu staan. In dit bericht willen we je…

Achmea: Start cao-besprekingen

Begin dit jaar hebben we aangegeven dat we gestart zijn met de voorbereiding van nieuwe cao-onderhandelingen. De Unie heeft - in…

Voorbereiding cao overleg Achmea

Cao-overleg De Unie heeft de afgelopen maanden met jouw werkgever overleg gevoerd over de manier waarop bij…

Achmea: Verslag 7 januari 2021

De Unie heeft op 7 januari 2021 periodiek overleg gehad met Achmea. In dit periodiek overleg spreken we over actuele ontwikkelingen, we…

Verslag periodiek overleg Achmea

De Unie heeft regelmatig overleg met Achmea over verschillende onderwerpen die van belang zijn voor de medewerkers. Mede naar aanleiding…

periodiek overleg Achmea juni

De Unie heeft regelmatig overleg met Achmea. Het periodiek overleg op op 9 juni 2020 was een korte virtuele…

Achmea: verslag periodiek overleg

De Unie heeft maandelijks overleg met Achmea. Dit periodiek overleg is laatstelijk gehouden op 8 april 2020. Het was een korte virtuele…

Achmea: verslag periodiek overleg

De Unie heeft maandelijks overleg met Achmea. Dit periodiek overleg is laatstelijk gehouden op 12 maart 2020. Op dat moment waren de…

Achmea: Verslag periodiek overleg

Op dinsdag 7 januari 2020 heb ik, belangenbehartiger Inge de Vries, de leden geïnformeerd over de uitslag van de ledenraadpleging. De…

Ontwikkelingen cao Achmea

De leden van De Unie hebben in meerderheid de cao-voorstellen van Achmea afgewezen. Voor onze leden waren de belangrijkste negatieve…

Achmea: uitslag stemming

  De leden van De Unie hebben het cao-resultaat bij Achmea afgewezen. Een duidelijke meerderheid van de stemmers heeft…

Stemming cao Achmea

De Unie heeft de cao Achmea ter stemming voorgelegd. Aan de leden hebben we gevraagd om hun mening te geven. Door de vakantieperiode zijn…

Achmea: Uitleg cao-resultaat

Op 19 december 2019 zijn de cao-onderhandelingen bij Achmea beëindigd. Helaas niet met een positief onderhandelingsresultaat. De Unie legt…

Achmea: cao

De onderhandelingen voor de cao zijn donderdag 19 december 2019 afgerond. Helaas heeft dit niet in een cao geresulteerd, die De Unie met…

Achmea: cao-overleg gaat moeizaam

Op 12 december 2019 hebben we opnieuw over de cao gesproken. We zijn er helaas nog niet uit. Er liggen echt ingewikkelde vraagstukken op…

Cao-overleg Achmea

De cao-onderhandelingen bij Achmea zijn donderdag 28 november 2019 voortgezet. De meeste tijd gaat op aan de voorstellen van de werkgever…

Achmea: vervolg cao-overleg

De Unie heeft op 14 november 2019 het cao-overleg bij Achmea voortgezet. Het overleg wordt in een goede sfeer gehouden. We…

Achmea: Cao-onderhandelingen gestart

De onderhandelingen over de Achmea-cao zijn woensdag 30 oktober 2019 gestart. Op deze middag hebben alle partijen hun visie voor de nieuwe…

Achmea: voorbereiding cao-overleg

  De Achmea-cao expireert op 30 november 2019. De Unie wil graag tijdig een nieuwe cao afsluiten. Daarvoor is inbreng…

Periodiek overleg Achmea

De Unie heeft regelmatig overleg met Achmea. We praten over zaken die van belang zijn voor de medewerkers van Achmea. In dit verslag is te…

Achmea cao onderzoek

De Achmea-cao loopt tot 1 december 2019. Op 30 oktober 2019 gaan Achmea en De Unie weer in overleg over de arbeidsvoorwaarden. Dit jaar…

Periodiek overleg Achmea

De Unie heeft regelmatig overleg met Achmea. We praten over zaken die van belang zijn voor de medewerkers van Achmea. In dit…

Periodiek overleg Achmea

De Unie heeft regelmatig overleg met Achmea. We praten over zaken die van belang zijn voor de medewerkers van Achmea. In dit…

Cao-akkoord Achmea correctie

Correctie Op maandag 17 december 2018 ontvingen de Unie-leden een bericht over de cao-onderhandelingen. In deze brief…

Cao-akkoord Achmea

Op donderdag 13 december 2018 heeft De Unie toch nog een eindresultaat bereikt met de werkgever over de cao-onderhandelingen. Het…

Nog geen cao-akkoord bij Achmea

De Achmea-cao is geëxpireerd sinds 30 november 2018. De uitvoeringsovereenkomst voor de pensioenregeling loopt af op 31 december…

Cao-overleg Achmea

Achmea heeft gepubliceerd over de cao-onderhandelingen. In deze publicatie wordt voorbijgegaan aan het onderwerp salarisverhoging.…

Achmea: Verslag cao-onderhandelingen

Op donderdag 8 november 2018 heeft De Unie cao-overleg met Achmea gehad. Het doel is een cao die op 1 december 2018 ingaat, maar…

Achmea: periodiek overleg

De Unie heeft maandelijks overleg met Achmea. We praten over zaken die van belang zijn voor de medewerkers van Achmea. In dit…

De Unie bij Achmea

Achmea acteert in een omgeving die snel verandert. Het bedrijf verandert daardoor ook snel. Dit vraagt veel van de medewerkers, die zich steeds in hoog tempo moeten aanpassen. State of the art ICT, altijd voorop lopen in kennissystemen, tegemoet komen aan klantwensen. Werk je bij Achmea dan ben je een professional. De Unie ondersteunt je. Als je vragen hebt over je loopbaanontwikkeling, dan bel je De Unie in Culemborg. De Unie ziet erop toe dat Achmea jou faciliteert in je ontwikkeling, bij je studie, en in je werk. En De Unie maakt zich er sterk voor dat Achmea haar werknemers passend beloond. Passend bij de hoge eisen die jouw werkgever stelt en passend bij jouw bijdrage aan de resultaten van het bedrijf.

De Unie onderhandelt op basis van argumentatie en op basis van de visie die we samen met de leden bij Achmea ontwikkelen en uitdragen. Maar soms is het aantal leden dat een vakbond meebrengt de onderscheidende factor. Met andere woorden: Hoe meer leden, hoe meer we voor jou kunnen bereiken,  daarom: word nu lid van De Unie!

 

Downloads

De Unie op social media