De Unie, in jouw belang

Achmea

Nieuws over Achmea

Achmea: Resultaat bereikt

Op donderdag 7 december hebben we met Achmea een onderhandelingsresultaat bereikt voor de nieuwe cao. Een resultaat dat niet…

Achmea: Stand van zaken nieuwe cao

Afgelopen week zijn de onderhandelingen voor de nieuwe cao gestart. Inmiddels zijn er twee besprekingen geweest. In deze…

Achmea: Cao-enquête

In september zullen de onderhandelingen over de nieuwe cao Achmea starten. Achmea, De Unie en overige vakorganisaties hebben samen…

Achmea: Start cao-onderhandelingen

Na de zomer (eind september) zullen de onderhandelingen voor een nieuwe cao starten. Na de voor ons teleurstellende uitkomst van de…

Achmea: open rekening

Afgelopen donderdag is Achmea geïnformeerd over de uitslag van onze mini-enquête over de tegemoetkoming van Achmea aan medewerkers voor…

Achmea: Duidelijke uitslag!

Naar aanleiding van de discussie over de hoge inflatie en kosten in relatie tot de ‘beperkte structurele loonafspraken’ in de Achmea…

Achmea: De balans opgemaakt

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven hebben we inmiddels de uitslag van de stemming over de nieuwe cao en de opmerkingen die daarbij…

Achmea: Cao update

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven zouden we de uitslag van de stemming en de opmerkingen die daarbij gemaakt zijn, nog…

Achmea: Uitslag ledenraadpleging

De stemmen zijn geteld. Goede nieuws is dat bijna 60% van de stemgerechtigde leden ook daadwerkelijk gestemd heeft. Ervaring leert…

Achmea: Eindbod

De Unie heeft de afgelopen maanden onderhandeld met Achmea over een nieuwe cao. Over de soms moeizame voortgang van de onderhandelingen…

Achmea: update cao-onderhandelingen

Afgelopen weken hebben we vijf keer onderhandeld over de nieuwe cao. Inmiddels is duidelijk waar we nu staan. In dit bericht willen we je…

Achmea: Start cao-besprekingen

Begin dit jaar hebben we aangegeven dat we gestart zijn met de voorbereiding van nieuwe cao-onderhandelingen. De Unie heeft - in…

Voorbereiding cao overleg Achmea

Cao-overleg De Unie heeft de afgelopen maanden met jouw werkgever overleg gevoerd over de manier waarop bij…

Achmea: Verslag 7 januari 2021

De Unie heeft op 7 januari 2021 periodiek overleg gehad met Achmea. In dit periodiek overleg spreken we over actuele ontwikkelingen, we…

De Unie bij Achmea

Bij Achmea, een vooraanstaande speler in de snel veranderende verzekeringssector, staat de continue aanpassing aan een dynamische omgeving centraal. De bedrijfsfilosofie is gebaseerd op het streven naar excellentie, ondersteund door state-of-the-art ICT en voorop lopende kennissystemen. Medewerkers worden uitgedaagd om in hoog tempo bij te blijven en tegemoet te komen aan de steeds veranderende behoeften van klanten bij Achmea, Interpolis, Centraal Beheer en Zilveren Kruis.

Binnen de context van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) spelen deze bedrijven een cruciale rol. De cao’s vormen het kader voor arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, waarbij De Unie als vakbond zich inzet voor de belangen van de leden werkzaam bij Achmea, Interpolis, Centraal Beheer en Zilveren Kruis. Als werknemer bij deze toonaangevende bedrijven ben je niet alleen onderdeel van een organisatie, maar ook van een sector waarin hoogwaardige dienstverlening en continue innovatie de norm zijn.

De Unie, als vertegenwoordiger van werknemersbelangen, onderhandelt op basis van argumentatie en een gezamenlijke visie die met leden bij Achmea, Interpolis, Centraal Beheer en Zilveren Kruis wordt ontwikkeld en uitgedragen. Deze visie vormt de leidraad bij cao-onderhandelingen, waarbij de vakbond streeft naar optimale arbeidsvoorwaarden en passende beloning voor werknemers die bijdragen aan het succes van deze bedrijven.

In het kader van loopbaanontwikkeling is De Unie er om werknemers te ondersteunen. Of het nu gaat om vragen over studie, werk of persoonlijke ontwikkeling, de vakbond biedt een helpende hand aan leden werkzaam bij Achmea, Interpolis, Centraal Beheer en Zilveren Kruis. Door lid te worden van De Unie vergroot je niet alleen de invloed op cao-onderhandelingen, maar profiteer je ook van professionele begeleiding en ondersteuning in je loopbaan binnen deze dynamische verzekeringssector.

Daarom: word nu lid van De Unie!

 

Downloads