De Unie, in jouw belang

Achmea

Nieuws over Achmea

Achmea: Stand van zaken nieuwe cao

Afgelopen week zijn de onderhandelingen voor de nieuwe cao gestart. Inmiddels zijn er twee besprekingen geweest. In deze…

Achmea: Cao-enquête

In september zullen de onderhandelingen over de nieuwe cao Achmea starten. Achmea, De Unie en overige vakorganisaties hebben samen…

Achmea: Start cao-onderhandelingen

Na de zomer (eind september) zullen de onderhandelingen voor een nieuwe cao starten. Na de voor ons teleurstellende uitkomst van de…

Achmea: open rekening

Afgelopen donderdag is Achmea geïnformeerd over de uitslag van onze mini-enquête over de tegemoetkoming van Achmea aan medewerkers voor…

Achmea: Duidelijke uitslag!

Naar aanleiding van de discussie over de hoge inflatie en kosten in relatie tot de ‘beperkte structurele loonafspraken’ in de Achmea…

Achmea: De balans opgemaakt

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven hebben we inmiddels de uitslag van de stemming over de nieuwe cao en de opmerkingen die daarbij…

Achmea: Cao update

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven zouden we de uitslag van de stemming en de opmerkingen die daarbij gemaakt zijn, nog…

Achmea: Uitslag ledenraadpleging

De stemmen zijn geteld. Goede nieuws is dat bijna 60% van de stemgerechtigde leden ook daadwerkelijk gestemd heeft. Ervaring leert…

Achmea: Eindbod

De Unie heeft de afgelopen maanden onderhandeld met Achmea over een nieuwe cao. Over de soms moeizame voortgang van de onderhandelingen…

Achmea: update cao-onderhandelingen

Afgelopen weken hebben we vijf keer onderhandeld over de nieuwe cao. Inmiddels is duidelijk waar we nu staan. In dit bericht willen we je…

Achmea: Start cao-besprekingen

Begin dit jaar hebben we aangegeven dat we gestart zijn met de voorbereiding van nieuwe cao-onderhandelingen. De Unie heeft - in…

Voorbereiding cao overleg Achmea

Cao-overleg De Unie heeft de afgelopen maanden met jouw werkgever overleg gevoerd over de manier waarop bij…

Achmea: Verslag 7 januari 2021

De Unie heeft op 7 januari 2021 periodiek overleg gehad met Achmea. In dit periodiek overleg spreken we over actuele ontwikkelingen, we…

Verslag periodiek overleg Achmea

De Unie heeft regelmatig overleg met Achmea over verschillende onderwerpen die van belang zijn voor de medewerkers. Mede naar aanleiding…

periodiek overleg Achmea juni

De Unie heeft regelmatig overleg met Achmea. Het periodiek overleg op op 9 juni 2020 was een korte virtuele…

Achmea: verslag periodiek overleg

De Unie heeft maandelijks overleg met Achmea. Dit periodiek overleg is laatstelijk gehouden op 8 april 2020. Het was een korte virtuele…

Achmea: verslag periodiek overleg

De Unie heeft maandelijks overleg met Achmea. Dit periodiek overleg is laatstelijk gehouden op 12 maart 2020. Op dat moment waren de…

Achmea: Verslag periodiek overleg

Op dinsdag 7 januari 2020 heb ik, belangenbehartiger Inge de Vries, de leden geïnformeerd over de uitslag van de ledenraadpleging. De…

Ontwikkelingen cao Achmea

De leden van De Unie hebben in meerderheid de cao-voorstellen van Achmea afgewezen. Voor onze leden waren de belangrijkste negatieve…

Achmea: uitslag stemming

  De leden van De Unie hebben het cao-resultaat bij Achmea afgewezen. Een duidelijke meerderheid van de stemmers heeft…

Stemming cao Achmea

De Unie heeft de cao Achmea ter stemming voorgelegd. Aan de leden hebben we gevraagd om hun mening te geven. Door de vakantieperiode zijn…

De Unie bij Achmea

Achmea acteert in een omgeving die snel verandert. Het bedrijf verandert daardoor ook snel. Dit vraagt veel van de medewerkers, die zich steeds in hoog tempo moeten aanpassen. State of the art ICT, altijd voorop lopen in kennissystemen, tegemoet komen aan klantwensen. Werk je bij Achmea dan ben je een professional. De Unie ondersteunt je. Als je vragen hebt over je loopbaanontwikkeling, dan bel je De Unie in Culemborg. De Unie ziet erop toe dat Achmea jou faciliteert in je ontwikkeling, bij je studie, en in je werk. En De Unie maakt zich er sterk voor dat Achmea haar werknemers passend beloont. Passend bij de hoge eisen die jouw werkgever stelt en passend bij jouw bijdrage aan de resultaten van het bedrijf.

De Unie onderhandelt op basis van argumentatie en op basis van de visie die we samen met de leden bij Achmea ontwikkelen en uitdragen. Maar soms is het aantal leden dat een vakbond meebrengt de onderscheidende factor. Met andere woorden: Hoe meer leden, hoe meer we voor jou kunnen bereiken,  daarom: word nu lid van De Unie!

 

Downloads