De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Achmea: Start cao-besprekingen

23 september 2021

Begin dit jaar hebben we aangegeven dat we gestart zijn met de voorbereiding van nieuwe cao-onderhandelingen. De Unie heeft – in samenspraak met de kaderleden – ervoor gekozen om bij de totstandkoming van onze voorstellen niet alleen uit te gaan van de mening/opvatting van onze leden, maar ook van andere collega’s. Wij noemen dat het DigiC-proces.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Door De Unie is – samen met de collegabonden en Achmea – een opdracht verstrekt aan een onafhankelijk bureau (Innervoice) om panelgesprekken en een enquête onder alle medewerkers te organiseren. Als het goed is hebben jullie deel kunnen nemen aan een panelgesprek en/of de enquête ingevuld.

Inmiddels is er door Innervoice een rapportage opgesteld en heeft De Unie – op basis van deze rapportage – haar voorstellen op 21 september in het eerste cao-overleg toegelicht. Goed om daarbij te vermelden is dat we ook gekeken hebben naar de uitkomst van de recente enquête over de 34-urige werkweek.

In de voorstellenbrief staat een verdere toelichting op het zogenaamde DigiC-proces, de belangrijkste bevindingen van het eerder genoemde rapport en de voorstellen die wij daaraan gekoppeld hebben.

Binnenkort zal ook Achmea de eigen cao-voorstellen met alle medewerkers delen.

Komende weken zullen de cao-onderhandelingen worden vervolgd. Uiteraard houden we je op de hoogte. En mocht je nu al vragen of opmerkingen hebben, neem dan rustig contact met één van de kaderleden of met de belangenbehartiger, Huug Brinkers, op via huug.brinkers@unie.nl of bel 06-5252 2077.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid