De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Voorbereiding cao overleg Achmea

25 februari 2021

Cao-overleg

De Unie heeft de afgelopen maanden met jouw werkgever overleg gevoerd over de manier waarop bij Achmea cao-onderhandelingen worden gevoerd. Voor De Unie is het belangrijk dat de cao volgens een transparant proces tot stand komt, met een grote medewerkersbetrokkenheid. We hebben bij andere bedrijven goede ervaringen met het cao-overleg volgens een co-creatief proces. Ook bij Achmea is daar eerder een aanzet voor gegeven.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

DigiC

Deze co-creatieve manier van cao-onderhandelen noemen we DigiC. Met DigiC breng je die onderwerpen op de cao-tafel waarvoor draagvlak is onder onze leden en hun collega’s. Door een uitgebreide enquête, uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau, krijgen jij en je collega’s de kans om mee te denken. Vervolgens gaan de professionals van de vakorganisaties en van de werkgever aan de slag. Maar dus niet op grond van hun eigen arbeidsvoorwaardenbeleid of overtuiging, maar op basis van wat de Achmea-medewerkers belangrijk vinden. Daarmee werk je toe naar een cao die past bij de organisatie en haar werknemers. Het uiteindelijke onderhandelingsresultaat leggen we in een referendum aan jou en je collega’s voor.

Achmea

Jouw werkgever is enthousiast over onze visie en heeft daarom afspraken gemaakt met De Unie om de volgende cao-onderhandelingen gezamenlijk met behulp een DigiC-traject uit te voeren. Daarbij past een nieuw fris gezicht voor de cao-onderhandelingen. Mijn collega, Huug Brinkers, neemt de cao-onderhandelingen over en is met ingang van 1 maart 2021 de belangenbehartiger voor de Unie-leden bij Achmea. In de aanloop naar de cao-onderhandelingen houdt De Unie een informatiebijeenkomst voor de leden om uit te leggen hoe het onderhandelingsproces zal gaan lopen.

Kaderleden

De Unie zet hiermee de cao-onderhandelingen bij Achmea opnieuw op de kaart. Op een moderne manier die past bij de goed opgeleide, mondige en zelfbewuste Achmea-medewerkers. Ben jij geïnteresseerd? De kaderleden van De Unie spelen een belangrijke rol bij deze nieuwe opzet. Als jij je ook actief wil inzetten voor een goede Achmea-cao dan kun je daarover contact opnemen met Eric Boesten, e-mail: EJ.Boesten@interpolis.nl

Pensioen

Dit jaar moet veel gebeuren voor de arbeidsvoorwaarde pensioen:

  • Per 1 januari 2022 moeten nieuwe afspraken gemaakt worden over de huidige pensioenregeling.
  • Er moet een oplossing gevonden worden voor de indexering van de bij het pensioenfonds SBZ opgebouwde rechten, dit is voor veel medewerkers die in het verleden hun pensioen in dienst van een zorgverzekeraar hebben opgebouwd een belangrijk onderwerp.
  • Voor de netto pensioenregeling moet een nieuw onderdak gevonden worden.

Er wordt een werkgroep geformeerd waarin kaderleden van de vakorganisaties en pensioenspecialisten van werkgever zitting hebben. De werkgroep heeft een voorbereidende rol, zij brengen de verschillende vraagstukken van het pensioendossier goed in beeld. Voor De Unie is Ronald Visser lid van deze werkgroep.

Vragen?

Voor vragen kun je contact met mij opnemen via inge.de.vries@unie.nl of via 06-5252 2091.

 

[print_link]

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid