De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Achmea: Eindbod

23 december 2021

De Unie heeft de afgelopen maanden onderhandeld met Achmea over een nieuwe cao. Over de soms moeizame voortgang van de onderhandelingen hebben we je regelmatig geïnformeerd. Op maandag 20 december 2021  hebben we verder onderhandeld. Deze onderhandelingen hebben laat in de avond geresulteerd in een zogenaamd ‘eindbod’ van Achmea.

 

Word in december 2021 een jaar lang gratis lid en stem mee!

Wat is een eindbod?

Als een van de onderhandelende partijen vindt dat er geen mogelijkheden meer zijn om verder te onderhandelen, doet die partij een laatste bod, het zogenaamde eindbod. De onderhandelingen zijn dan feitelijk afgerond. Vakbonden leggen dit eindbod vervolgens voor aan hun leden. De leden stemmen dan voor of tegen het eindbod.

Waarom een eindbod?

Voor De Unie is de uitkomst van de medewerkers-enquête leidend geweest in de onderhandelingen. Medewerkers hebben zich niet voor niets duidelijk uitgesproken over hun wensen voor de nieuwe cao. Wat vinden zij belangrijk? Tijdens de onderhandelingen is gebleken dat Achmea maar ten dele bereid is geweest daar gehoor aan te geven. Althans, dat is onze conclusie. We zullen dit later toelichten.

Toen tijdens de onderhandelingen bleek dat een principeakkoord over de nieuwe cao niet haalbaar is, heeft Achmea een eindbod gedaan. Wij vinden dat uiteraard jammer en zijn daardoor genoodzaakt je nu te informeren en te raadplegen.

De inhoud van het eindbod

Je kunt hier de complete tekst van het eindbod van Achmea lezen. De meest opvallende zaken zijn de pensioenafspraak, de loonparagraaf en de arbeidsduur.

Word in december 2021 een jaar lang gratis lid en stem mee!

Pensioen
Op basis van de uitkomst van de enquête heeft De Unie ingezet op zowel beheersing van kosten (wens Achmea) alsook het zoveel mogelijk intact houden van de kwaliteit van de regeling (wens medewerkers). Daartoe waren wij bereid om de kosten van de regeling met 13% te beperken en een kleine daling van het opbouwpercentage (ongeveer 1,75%) te accepteren. Helaas was voor Achmea deze stap – in combinatie met een ‘normale’ loonsverhoging – niet groot genoeg. In het eindbod van Achmea wordt de maximale pensioenpremie verder verlaagd naar 40%, een daling van ongeveer 20%, wat uiteraard leidt tot een nog lager opbouwpercentage (ongeveer 1,6%).

Loonparagraaf
Medewerkers hebben aangegeven het onderwerp ‘waarderen en belonen’ het belangrijkste te vinden. Daarom is hier lang over gesproken. Achmea heeft daarbij steeds een belangrijke koppeling gelegd met de kosten van pensioen. Wij waren het daar niet mee eens, omdat een passende loonsverhoging sowieso noodzakelijk is gezien onder andere de oplopende inflatie en de situatie op de woningmarkt.

Het is goed om te zien dat in het eerste cao jaar Achmea bereid is om de lonen structureel met 3% te verhogen. Dat lijkt een marktconforme stap, die naar verwachting ook overeenkomt met de op dit moment geraamde inflatie.
In het tweede cao jaar heeft Achmea een op zijn minst verrassend voorstel gedaan. Naast een structurele verhoging van 1% en een eenmalige uitkering van € 750,- bruto, is het klimaatbudget toch weer op de cao-tafel gelegd. Een éénmalig budget van € 2.500,- netto dat op termijn besteed kan worden aan nog af te spreken doelen of uiteindelijk in 2025 gestort kan worden in een groenfonds.
Het lastige in de discussie is dat het klimaatbudget best substantieel genoemd kan worden, maar dat medewerkers nu juist hadden aangegeven dat dit budget niet in de plaats zou behoren te komen van een normale loonsverhoging. En hoe je ook tegen dit voorstel aankijkt, dat lijkt nu toch wel het geval……

Word in december 2021 een jaar lang gratis lid en stem mee!

Arbeidsduur
In de enquête zijn veel opmerkingen gemaakt over de 34-urige werkweek. Daarom hebben wij ingezet om medewerkers de mogelijkheid te blijven bieden 36 uur te werken en ook 4×9 uur.
Voor wat dat eerste betreft zijn we blij dat Achmea de overgangsregeling met een jaar verlengd heeft, zodat medewerkers gedurende de looptijd van de nieuwe cao zelf kunnen besluiten 36 uur te blijven werken. Minder blij zijn wij met het feit dat Achmea volhardt in het afschaffen van de 4×9 uur. Wij denken dat daar op dit moment geen goede argumenten voor zijn, al was het maar omdat er veel wordt thuisgewerkt.

In de enquête zijn ook veel opmerkingen gemaakt over het feit dat de 34-urige werkweek voor meer werkdruk heeft gezorgd. Veel medewerkers hebben daarbij aangegeven dat de vrijgevallen uren ook niet zijn opgevuld. Het is dan ook goed dat aangegeven is dat het thema werkdruk meer aandacht krijgt en onderdeel zal worden van het MBO (medewerkers betrokkenheidsonderzoek) en ons periodiek overleg.

Overige
Overige onderwerpen kun je lezen in de tekst van het eindbod. Positief daarbij is dat de pilot ‘onbeperkt opleidingsbudget’ wordt omgezet in een structurele regeling en dat de mogelijkheid wordt gecreëerd om gebruik te kunnen maken van de wettelijke vrijstelling van de RVU-regeling (Regeling Vervroegd Uittreden).

Word in december 2021 een jaar lang gratis lid en stem mee!

Stemmen

Het mag duidelijk zijn dat wij graag nog een aantal betere afspraken hadden gemaakt. Afspraken die uiteindelijk (nog) beter zouden aansluiten bij de uitkomst van de enquête. Helaas is dat door het eindbod van Achmea niet meer mogelijk gebleken. Daarom ben jij nu aan zet. Wat vind je van het resultaat?

Wij vragen jou, zonder stemadvies, om jouw mening kenbaar te maken. Gaat een meerderheid akkoord met het resultaat, dan zet De Unie haar handtekening en wordt het eindbod vertaald naar een nieuwe cao.

Wijst de meerderheid het eindbod af, dan zullen wij Achmea daarvan in kennis stellen. Afhankelijk van de uitkomst van de raadpleging bij de collegabonden is het dan niet zeker of er een cao komt. Zonder nieuwe cao is er voor de huidige medewerkers wel sprake van nawerking van de oude cao en heeft Achmea onder andere aangegeven dat de huidige pensioenregeling wordt voortgezet (zonder lagere premie, maar ook zonder indexatie in verband met het uitblijven van een loonafspraak).

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen.
Om tot een zo representatieve uitslag te kunnen komen, hopen wij uiteraard dat iedereen stemt.

Word in december 2021 een jaar lang gratis lid en stem mee!

Heb je nog vragen of opmerkingen, stuur dan een bericht naar belangenbehartiger Huug Brinkers via e-mail huug.brinkers@unie.nl

 

[print_link]

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid