De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Achmea: Bedrijfsresultaat belangrijker dan huishoudboekje medewerkers?

10 oktober 2022

“Wat doet Achmea aan de stijgende kosten voor levensonderhoud?” stond er 3 oktober jongstleden op Achmea-net. Vol verwachting klikten zo ongeveer alle medewerkers op dit artikel, om vervolgens ook meestal teleurgesteld tot dezelfde conclusie te komen: In tegenstelling tot andere bedrijven en sectoren, doet Achmea vooralsnog niets. Daarom hebben we recent een beroep op Achmea gedaan om alsnog passende maatregelen te nemen. Helaas nog zonder resultaat……..

Schrijf je nu in als gratis light-lid en profiteer van alle voordelen. Én we houden je direct op de hoogte van alle Achmea-nieuws!

De afgelopen weken hebben veel leden/medewerkers ons ook gevraagd of er nog een aanvulling of aanpassing van de huidige cao te verwachten is. De in het verleden, zonder De Unie afgesloten cao is immers veel soberder dan de cao’s die op dit moment worden afgesloten. Ook Achmea zelf geeft in het artikel op Achmea-net aan dat men het aantal vragen ziet toenemen.

De Unie heeft jullie signalen zeer serieus genomen en begrijpt de vragen. Daarom hebben we in het overleg met Achmea de situatie nogmaals toegelicht en een dringend beroep op Achmea gedaan passende maatregelen te nemen nu de kosten voor levensonderhoud zo hard stijgen. Wordt de thuiswerkvergoeding verhoogd? Gaat de 1% salarisstijging van 2023 omhoog? Enz..

Standpunt Achmea

Achmea ziet het klimaatbudget voor een groot deel als het antwoord op de stijgende energiekosten en toenemende inflatie. Daarnaast geeft Achmea aan dat er ook andere perspectieven meespelen, zoals de oplopende kosten voor Achmea zelf en de beloningsbenchmark op de arbeidsmarkt. Ook heeft Achmea eerder aangegeven dat de vakorganisaties die de huidige cao hebben ondertekend, deze cao zouden willen respecteren. In het laatste periodieke overleg met de vakorganisaties heeft De Unie Achmea daar verder op bevraagd. Achmea gaf in reactie daarop samengevat het volgende aan:

  • Door de gestegen rente is de pensioenopbouw voor medewerkers volgend jaar weer maximaal;
  • Het klimaatbudget wordt niet over 3 jaar uitgesmeerd, maar iedere medewerker kan daar in 2023 al gebruik van maken;
  • Met de energiemaatregelen heeft de overheid ‘de onderkant van het loongebouw’ al gecompenseerd;
  • Vakorganisaties hebben in het verleden de cao ook niet willen openbreken toen de pensioenkosten van Achmea toenamen; én
  • Achmea ziet het aantal ‘loonbeslagen’ nog niet toenemen, dus er lijkt ook nog geen probleem te zijn.

Conclusie van Achmea is dat zij ook daarom nu geen aanleiding zien voor ‘aanvullende afspraken’.

Niet tevreden

Het zal jullie niet verbazen dat wij niet tevreden zijn met de opstelling van Achmea. Ook veel reacties van medewerkers op Achmea-net zijn vaak niet mild. En wij begrijpen dat.

Zowel het klimaatbudget als ook de hogere pensioenopbouw zijn immers geen oplossing voor de problemen die veel medewerkers en hun gezinnen nu ervaren. Daarbij kan ook niet iedereen het klimaatbudget even doelmatig besteden. Het naar voren halen van de bestedingsmogelijkheden verandert daar niets aan. Daarbij is het budget geen structureel loon, maar een éénmalig bedrag en ís het budget ook niet pensioengevend.

Achmea zelf heeft daarentegen voordeel van de gestegen rente doordat de pensioenpremie (die voor een belangrijk deel door Achmea wordt betaald) volgend jaar juist flink lager wordt.

Wat vooral jammer is, is dat Achmea niet lijkt in te zien dat ook de middeninkomens het zwaarder hebben dan ooit. Dit gaat al lang niet meer over ‘de onderkant van het loongebouw’. De compensatie vanuit de overheid helpt weliswaar, maar lost het probleem deels op.

Maar vervelend wordt het pas echt als Achmea het argument gebruikt dat er ‘niet meer loonbeslagen’ zijn en wel financiële hulp aanbiedt. Een totale miskleun. Daarmee bestrijden ze namelijk niet de kwaal (stevige daling koopkracht), maar kijkt Achmea alleen naar de (vaak verborgen en uiterst pijnlijke) symptomen. Een loonbeslag is namelijk zo’n beetje het ergste wat je kan overkomen en vragen om hulp bij je werkgever als je in de financiële problemen bent gekomen is ook niet eenvoudig.

Schrijf je nu in als gratis light-lid en profiteer van alle voordelen. Én we houden je direct op de hoogte van alle Achmea-nieuws!

Conclusie

De Unie heeft de huidige cao niet getekend. Onze leden vonden het eindbod destijds al onvoldoende, door met name een te laag loonbod en kritiek op het klimaatbudget. En die argumenten zijn door de actualiteit van vandaag (enorme inflatie door onder andere de hoge energieprijzen) alleen maar sterker geworden. Niet voor niets worden er ook steeds betere cao’s afgesloten.

Op basis van een krappe meerderheid van stemmen heeft Achmea vorig jaar met de collegabonden een tweejarige cao afgesloten. En terwijl in steeds meer andere sectoren en bedrijven vaak wel in aanvulling op een bestaande cao naar oplossingen wordt gezocht, blijft Achmea vooralsnog vasthouden aan deze cao. Daarmee lijkt Achmea het economische resultaat (van vele honderden miljoenen) belangrijker te vinden dan het (deels) repareren van de sterk afgenomen koopkracht van haar medewerkers. Uiteraard is een goed economisch resultaat voor Achmea belangrijk. Dat snappen wij best. Maar bijzondere tijden vragen nu eenmaal om bijzondere maatregelen. Ook bij Achmea……

Oproep van Achmea

Voor De Unie is de opstelling van Achmea niet alleen teleurstellend, maar ook moeilijk te accepteren. Daarom hebben wij in het laatste periodieke overleg Achmea nogmaals opgeroepen het ingenomen standpunt te heroverwegen en samen met ons naar oplossingen te zoeken. Bijvoorbeeld door een betere loonafspraak voor 2023 en/of andere of ruimere bestedingsmogelijkheden van het klimaatbudget (onder andere de mogelijkheid van het laten uitbetalen van het budget). Er zijn al andere bedrijven en sectoren die het goede voorbeeld hebben gegeven. Hoger loon of andere creatieve oplossingen. Wij hebben Achmea daarom gevraagd daar nog een keer goed over na te denken.

Wordt dus vervolgd!

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, stuur dan een bericht naar huug.brinkers@unie.nl
En ben je het eens met onze oproep aan Achmea, steun ons dan door ook je collega’s te informeren en – als je dat nog niet hebt gedaan – je net zoals steeds meer van je collega’s bij ons aan te sluiten.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Achmea: Stand van zaken nieuwe cao

Afgelopen week zijn de onderhandelingen voor de nieuwe cao gestart. Inmiddels zijn er twee besprekingen geweest. In deze besprekingen hebben…

Word gratis lid