De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Achmea: De balans opgemaakt

03 maart 2022

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven hebben we inmiddels de uitslag van de stemming over de nieuwe cao en de opmerkingen die daarbij gemaakt zijn, met Achmea geanalyseerd en besproken. Daarbij hebben we opnieuw aandacht gevraagd voor de onderwerpen die door de medewerkers als belangrijk waren aangegeven, zoals een betere loonafspraak in het tweede jaar, handhaven van de 4×9 en minder versoberen (lagere opbouw) van de pensioenen.

Altijd direct Achmea-updates ontvangen? 

Voor wat het onderwerp Pensioen betreft hadden we onze hoop nog gevestigd op het bestuur van het pensioenfonds (SPA) om (tijdelijk) akkoord te gaan met een (iets) lagere premiedekkingsgraad dan 100% waardoor het opbouwpercentage minder hard zou dalen.

Wel of niet tekenen?
De eerder in het proces aangekondigde medewerkersraadpleging is er niet gekomen en onder de leden van De Unie is geen meerderheid voor het eindbod. Hoewel Achmea altijd heeft aangegeven te streven naar een breed draagvlak voor een nieuwe cao, zijn door Achmea in de gesprekken na de raadpleging weinig tot geen echte concessies meer gedaan. Ook is inmiddels gebleken dat SPA opnieuw niet bereid is akkoord te gaan met een iets hogere pensioenopbouw in combinatie met een wat lagere premiedekkingsgraad. Voor ons een lastig te begrijpen standpunt omdat er andere fondsen zijn (en niet de minste) die in een vergelijkbare situatie wel gekozen hebben voor een dergelijke oplossing.

In overleg met ons bestuur en onze kaderleden is dan ook de conclusie getrokken dat onder deze cao geen handtekening van De Unie kan komen te staan.

Positie De Unie verandert niet
Wij hebben ons in dit cao-traject steeds constructief, maar ook kritisch opgesteld. Daarbij hebben we ons laten leiden door de medewerkers-enquête in 2021. En hoewel we daarmee nu niet tot een akkoord met Achmea zijn gekomen, zijn de onderlinge verhoudingen goed gebleven. Daarom is door Achmea toegezegd dat wanneer De Unie onverhoopt niet de Achmea cao voor 2022 en 2023 kan tekenen, wij wél welkom blijven aan de cao-tafel. Ook met betrekking tot het invulling geven aan onderwerpen die betrekking hebben op deze cao-periode.

Wij blijven dus gewoon deelnemen aan het overleg bij Achmea. Of het nu gaat om de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf, bij reorganisaties, uitwerking van de cao of in de gesprekken over de ontwikkelingen met betrekking tot het nieuwe pensioencontract (NPC).

Altijd direct Achmea-updates ontvangen? 

Kaderwerk
Om ons werk goed te kunnen doen, zijn kaderleden erg belangrijk. Zij kennen het bedrijf en zijn vaak onze ‘ogen en oren’. Daarnaast biedt een kadergroep de mogelijkheid om in een wat kleiner verband met elkaar te kunnen ‘sparren’ over bepaalde onderwerpen. Zoals de cao en het sociaal plan.

Afgelopen maanden hebben wij heel veel nieuwe leden ingeschreven. En dat is mooi. Mede daarom zouden we het kaderwerk nogmaals onder de aandacht willen brengen. We willen onze kadergroep namelijk graag uitbreiden om daarmee een nog bredere vertegenwoordiging vanuit de Achmea organisatie te kunnen hebben.

Heb je interesse en lijkt het je leuk om een keer deel te nemen?
Neem dan contact op met de belangenbehartiger, Huug Brinkers.

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een bericht naar huug.brinkers@unie.nl  

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Achmea: Cao-enquête

In september zullen de onderhandelingen over de nieuwe cao Achmea starten. Achmea, De Unie en overige vakorganisaties hebben samen afspraken…

Achmea: Start cao-onderhandelingen

Na de zomer (eind september) zullen de onderhandelingen voor een nieuwe cao starten. Na de voor ons teleurstellende uitkomst van…

Achmea: open rekening

Afgelopen donderdag is Achmea geïnformeerd over de uitslag van onze mini-enquête over de tegemoetkoming van Achmea aan medewerkers voor toegenomen…

Word gratis lid