De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Achmea: Verslag 7 januari 2021

15 januari 2021

De Unie heeft op 7 januari 2021 periodiek overleg gehad met Achmea. In dit periodiek overleg spreken we over actuele ontwikkelingen, we beoordelen de voortgang in de uitwerking van cao-afspraken. De Unie kan dit overleg ook gebruiken om zelf onderwerpen te agenderen. Naast het verslag over het periodiek overleg wil ik ook andere actualiteiten toelichten.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Samenwerking De Unie en Achmea

Leden van De Unie kunnen al enkele jaren via ons collectief een gunstige zorgverzekering afsluiten bij Zilveren Kruis. Deze samenwerking breiden we in 2021 uit met een schadeverzekering bij Centraal Beheer. De Unie is blij met deze samenwerking, wij stimuleren onze leden graag om te onderzoeken of de overstap naar Centraal Beheer voor hen een goede optie is.

Levensloopregeling

Heb jij nog levenslooptegoed staan? Het jaar 2021 is het laatste jaar waarin je het tegoed als dagen kunt opnemen. Het levenslooptegoed dat op 31 december 2021 nog niet is opgenomen, moet worden uitbetaald.

Vervroegd uittreden

De overheid heeft in het verleden de VUT-regelingen onmogelijk gemaakt. Inmiddels is men er iets van teruggekomen. Gedurende vijf jaar worden Vervroegd Uittredingsregelingen niet extra belast mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan (met name: de vrijstelling van de RVU-heffing betreft maximaal de hoogte van de AOW-uitkering en je mag niet eerder dan drie jaar voor de AOW-leeftijd uittreden).

De bedrijfstak-cao voor het Verzekeringsbedrijf is de eerste cao in de financiële sector waarin De Unie het recht van de werknemer om van deze regeling gebruik te maken heeft vastgelegd. Inmiddels hebben wij dit ook bij a.s.r. gerealiseerd. Bij Achmea staat nog niet in de cao dat je recht hebt op vervroegd uittreden met vergoeding. Je kunt wel een individuele afspraak maken, maar je bent dan afhankelijk van de medewerking van je werkgever.

Periodiek overleg

In het periodiek overleg van 7 januari 2021 zijn de volgende onderwerpen besproken:

  1. Outsourcing onderdeel Zilveren Kruis
  2. Toekomst van werken
  3. Pilot meer keuzemomenten Achmea select
  4. Pilot onbeperkt opleidingsbudget

Reorganisaties

De Divisie Zilveren Kruis heeft het onderzoek naar outsourcingsmogelijkheden voor de verzekerdendeclaraties afgerond. De directie heeft besloten de verzekerdendeclaraties te outsourcen naar DocCare met uitzondering van de onderdelen die door het project Robin (verzekerdendeclaraties Mondzorg en Alternatief) worden gedaan. DocCare zal het grootste deel van de werkzaamheden in het buitenland laten uitvoeren. Hierdoor kunnen de medewerkers waarschijnlijk hun werk niet volgen.

Ben jij werkzaam bij Zilveren Kruis en betreft deze outsourcing jouw werkzaamheden? Neem dan contact met De Unie op via de hieronder vermelde contactgegevens. De Unie gaat uiteraard met Achmea overleg voeren over de belangen van de betrokken medewerkers.

Toekomst van werken

Bijna alle medewerkers van Achmea werken vanuit huis. Een situatie die inmiddels bijna een jaar duurt. Het project toekomst van werken probeert de terugkeer naar kantoor voor te bereiden. Waarbij Achmea ervan uitgaat dat medewerkers ook na de covid-19 lockdowns voornamelijk vanuit huis willen blijven werken.

Dit kan op allerlei gebieden gevolgen hebben, enkele voorbeelden:

Achmea rekent nu dat per fte 0,7 werkplek op kantoor beschikbaar moet zijn. Onderzocht wordt of deze werkpleknorm aangepast kan worden.

In het sociaal plan wordt nu uitgegaan van een reistijdnorm van 1,5 uur bij wijziging van standplaats. Ook dit zal een vraagstuk worden als je het grootste deel van je werk toch vanuit huis kunt blijven doen.

Keuze momenten Achmea select

Achmea wil onderzoeken of het positief werkt indien de Selectkeuze niet voor een geheel jaar moet gelden. Hiervoor worden een aantal pilots uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten van de pilots wordt in de toekomst mogelijk de regeling aangepast.

Pilot onbeperkt opleidingsbudget

Enkele teams/afdelingen van Achmea voeren op dit moment de pilot onbeperkt opleidingsbudget uit. De naam klinkt erg mooi, in de praktijk van de pilot zijn er beperkingen in de aard van de opleidingen die kunnen worden gevolgd. De pilot kan ons echter wel interessante inzichten opleveren. Tot nu toe zijn de betrokken medewerkers enthousiast over de pilot.

Volgende overleg

Het volgende periodieke overleg is op 4 februari 2021.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met je op.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Achmea: Cao-enquête

In september zullen de onderhandelingen over de nieuwe cao Achmea starten. Achmea, De Unie en overige vakorganisaties hebben samen afspraken…

Achmea: Start cao-onderhandelingen

Na de zomer (eind september) zullen de onderhandelingen voor een nieuwe cao starten. Na de voor ons teleurstellende uitkomst van…

Achmea: open rekening

Afgelopen donderdag is Achmea geïnformeerd over de uitslag van onze mini-enquête over de tegemoetkoming van Achmea aan medewerkers voor toegenomen…

Word gratis lid