De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Achmea: update cao-onderhandelingen

24 november 2021

Afgelopen weken hebben we vijf keer onderhandeld over de nieuwe cao. Inmiddels is duidelijk waar we nu staan. In dit bericht willen we je graag informeren over het proces, de inhoud van de onderhandelingen en het vervolg. Daarnaast willen we ‘de maand van de vakbond’ onder de aandacht brengen.

Schrijf je nu in en profiteer van een jaar gratis lidmaatschap!

Het proces

In eerdere berichten hebben we je geïnformeerd over het innovatieve DigiC-proces. Een proces waarbij medewerkers meer dan ooit invloed krijgen op de cao onderhandelingen. Aan het begin van de onderhandelingen door middel van panelgesprekken en een enquête en aan het eind van de onderhandelingen door middel van een referendum. Hierover waren duidelijke afspraken gemaakt met Achmea.

Tot onze verrassing en ook teleurstelling heeft Achmea onlangs aangegeven dat de met ons gemaakte afspraak om aan het einde van de onderhandelingen ALLE medewerkers middels een referendum te zullen raadplegen, moet worden genuanceerd. Dit vanwege bezwaren van de collega bonden die – naast hun ledenraadpleging – geen medewerkersraadpleging wensen die (mede) beslissend kan zijn voor de totstandkoming van een nieuwe cao. Vraag is nu of er überhaupt nog een medewerkersraadpleging komt! Vast staat wel dat een dergelijke raadpleging geen formele status meer heeft en niet (mede) bepalend zal zijn voor de totstandkoming van de cao. Wij vinden dat jammer.

Voor De Unie blijft onze voorstellenbrief – die gebaseerd is op de uitkomsten van de medewerkers enquête – onveranderd. Hoe breder het draagvlak onder de afspraken in de cao, hoe beter! Hoe de raadpleging over een resultaat van de onderhandelingen er precies uit komt te zien, is door de gemaakte keuze van Achmea niet geheel duidelijk meer. Wij zullen jullie in ieder geval raadplegen zodra er een onderhandelingsakkoord is bereikt.

De inhoud

Inmiddels hebben we alle cao-onderwerpen een keer besproken. Zoals Achmea vorige week in een eigen bericht heeft aangegeven, klopt het dat we op een aantal punten een soort van consensus hebben bereikt en dat een aantal punten nog verder besproken moeten worden. Met name die laatste categorie betreft de belangrijke onderwerpen.

Pensioen en inkomen

Zo wil Achmea de kosten van de pensioenregeling drastisch verlagen (ruim 20%). Zover verlagen dat als gevolg hiervan de opbouw van nieuw pensioen veel lager zal worden dan in het verleden. Daarnaast is er beperkt ruimte voor een verbetering van de inkomens. Daarbij koppelt Achmea de kosten van de pensioenregeling en een eventuele loonsverhoging aan elkaar.

Dit alles lijkt haaks te staan op de uitkomsten van de medewerkers-enquête, waarbij beloning als belangrijkste onderwerp naar voren is gekomen en tevens de wens is uitgesproken om de kwaliteit van de pensioenregeling zoveel als mogelijk in tact te laten.

De Unie is dan ook van mening dat er weliswaar ruimte is voor reductie van pensioenkosten (lagere premiedekkingsgraad), maar dat de opbouw zoveel als mogelijk in tact moet blijven. Dit levert ook een flinke besparing op (circa 10%). Voor nu zou dat voldoende moeten zijn. Daarnaast vinden wij dat – mede kijkend naar de resultaten van Achmea – er ruimte moet zijn voor een passende-/marktconforme inkomensverbetering. Door oplopende inflatie zien we gelukkig ook de cao-lonen de laatste maanden weer iets meer stijgen dan in het verleden. En wat ons betreft gaan we die trend bij Achmea ook volgen.

34-urige werkweek

Een ander punt van aandacht is dat er in de onderhandelingen weinig ruimte lijkt voor het onderwerp ’34-urige werkweek’. Dit terwijl de uitkomst van de speciale enquête over dit onderwerp daar wel aanleiding toe geeft. Opmerkingen over de wens om 36 uur te kunnen blijven werken (veel medewerkers maken niet voor niets nog steeds gebruik van de overgangsregeling), de mogelijkheid om 4×9 te kunnen blijven werken en de toegenomen werkdruk.

Ter voorkoming van misverstanden…… De Unie is niet tegen een 34-urige werkweek. We vragen ons echter wel af in hoeverre de argumenten bij de introductie hiervan nog steeds juist zijn? Zeker ook nu er meer dan ooit thuis wordt gewerkt en er meer krapte op de arbeidsmarkt is ontstaan.

De Unie is groot voorstander om medewerkers een zekere mate van ruimte/vrijheid te geven om zelf beslissingen te kunnen nemen. Uiteindelijk ga je vooral zelf over je werk-privé balans. Ook als het om je werktijd gaat.

Het vervolg

Het zal duidelijk zijn dat we in een belangrijke fase van de onderhandelingen zijn beland. Over belangrijke onderwerpen is nog geen overeenstemming.
Daarnaast vinden we dat de uitkomsten van de enquête eigenlijk (nog) meer aandacht verdienen. Uiteindelijk hebben we voor de onderhandelingen niet voor niets (alle) medewerkers om hun mening gevraagd.

Op dinsdag 30 november en op donderdag 2 december 2021 praten we verder. We houden je daarna verder op de hoogte.

Maand van de Vakbond

De Unie en de andere vakorganisaties vragen extra aandacht voor hun werk. Ook Achmea erkent het grote belang van sterke vertegenwoordiging van werknemers. Om dat te onderschrijven, vergoedt Achmea het eerste jaar contributie voor werknemers van Achmea die zich vanaf deze week tot 1 januari 2022 inschrijven als nieuw lid. Praat hier eens over met je nog niet-georganiseerde collega’s en wijs hen op het nut en de noodzaak van het lidmaatschap van een moderne en professionele vakorganisatie als De Unie. Modern als het gaat om hoe wij het cao proces het liefst zouden willen vormgeven en professioneel als het gaat om de inhoud!

Schrijf je nu in en profiteer van een jaar gratis lidmaatschap!

Contact

Heb je na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen of wil je belangenbehartiger Huug Brinkers iets meegeven. Neem dan contact met hem op via huug.brinkers@unie.nl of bel met 06-5252 2077.
[print_link]

 

Gerelateerde berichten

Achmea

Achmea: Nieuwe cao

Eind vorig jaar zijn de leden werkzaam bij Achmea geïnformeerd over het resultaat van de cao-onderhandelingen. In de afgelopen periode…

Word gratis lid