De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Achmea: Rol van De Unie blijft belangrijk!

11 maart 2022

Vorige week stuurden we je een terugkoppeling over het niet tekenen van de cao. Dat riep bij sommige medewerkers vragen op en dat begrijpen we. Daarom geven we graag een extra toelichting op het laatste cao-proces en wat ons komende tijd allemaal nog te doen staat.

Altijd als eerste op de hoogte van ontwikkelingen bij Achmea? Schrijf je nu gratis in!

Meer betrokkenheid van alle medewerkers bij de cao

De afspraak met Achmea is dat we alle medewerkers zouden vragen wat zij belangrijke arbeidsvoorwaarden vinden en dat alle medewerkers ook zouden worden geraadpleegd over het resultaat. Daarbij had De Unie aangegeven alleen de cao te tekenen als een (liefst ruime) meerderheid van alle medewerkers daar achter zou staan.

Voorstellen De Unie kwamen voort uit wensen medewerkers

Er zijn ‘rondetafelgesprekken’ geweest en er is een enquête gehouden onder alle medewerkers van Achmea. De uitkomsten hiervan kwamen in een rapport, opgesteld door een onafhankelijk bureau. De cao-voorstellen van De Unie waren gebaseerd op de uitkomsten van dit rapport, onder andere:

 • Een wens voor passende loonsverhoging
 • De wens om 36 uur (4×9) te kunnen blijven werken
 • Het handhaven van de opbouw van toekomstig pensioen

Meer informatie over onze voorstellen/uitgangspunten kun vinden op onze website.

Toch geen medewerkersraadpleging over de cao

Helaas bleek tijdens de onderhandelingen al dat collega-bonden bezwaren hadden tegen een medewerkersraadpleging over een nog te bereiken cao-resultaat. In tegenstelling tot de gemaakte afspraken besloot Achmea daarom toch van deze medewerkersraadpleging af te zien.

Verbeteringen ten opzichte van initiële voorstel van Achmea

Na een intensief onderhandelingstraject is het helaas niet gelukt om tot een principeakkoord te komen. Achmea heeft de vakbonden uiteindelijk een eindbod gedaan. In dit eindbod zitten een aantal verbeteringen ten opzichte van de voorstellen van Achmea bij de start van de onderhandelingen:

 • Zo heeft Achmea hun oorspronkelijke loonbod verhoogd
 • Is de overgangsregeling 34-urige werkweek met een jaar verlengd (zodat medewerkers gedurende de looptijd van de nieuwe cao zelf kunnen besluiten 36 uur te blijven werken),
 • Wordt het besluit om niet meer 4×9 te mogen werken tijdens de looptijd van de cao geëvalueerd
 • Is de oorspronkelijk gewenste ingreep in de pensioenregeling iets minder hard dan dat Achmea oorspronkelijk wenste.
 • Is het klimaatbudget ruimer geworden.

De Unie niet akkoord………en toch is er een cao

Bij de leden van De Unie was net geen meerderheid voor het eindbod. De raadplegingen bij de collega bonden waren ook spannend. Daar was er wel een nipte meerderheid. Daarmee was de nieuwe cao voor Achmea een feit. Ondanks het ontbrekende ‘brede draagvlak’ voor deze cao.

Altijd als eerste op de hoogte van ontwikkelingen bij Achmea? Schrijf je nu gratis in!

Werk van De Unie blijft belangrijk

Is daarmee de rol van De Unie uitgespeeld? Zeker niet.

 • We hebben een duidelijk signaal aan Achmea (en de werknemers) gegeven dat zonder (breed) draagvlak De Unie niet akkoord gaat. Nu niet, maar ook in de toekomst niet
 • Hoewel het eindbod voor een akkoord voor ons uiteindelijk niet voldoende is gebleken, zijn delen daarvan wel mede (of misschien wel juist) tot stand zijn gekomen door onze inzet. Daarmee is ons werk dus zeker niet voor niets geweest.
 • We blijven (op een constructieve – en kritische wijze en luisterend naar jullie) deelnemen aan het overleg bij Achmea. Onder andere over de uitwerking van deze cao, de nieuwe pensioenregeling en over het sociaal plan dat 30 juni aanstaande afloopt. Er is dus nog veel te doen………
 • De afgelopen maanden hebben veel nieuwe leden zich ingeschreven. Dat motiveert ons nog meer. Nu en in de toekomst. Met jouw steun en in jouw belang!

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan rustig contact met ons op (huug.brinkers@unie.nl).

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid