De Unie, in jouw belang

Nieuws over Algemene Banken

Cao Banken: Pensioenoverleg

De Cao Banken kent een zogenaamde minimum pensioenregeling. In de cao is vastgelegd waar de pensioenregeling ten minste aan moet…

Cao Banken: concept-voorstellenbrief

Op 6 oktober 2022 beginnen de cao-onderhandelingen. Voorafgaand aan de onderhandelingen stelt De Unie een voorstellenbrief op. Dit doen we…

Cao Banken: 2022 afgesloten

Cao Banken definitief tot stand gekomen Op 2 maart 2022 hebben wij overleg gehad met de vertegenwoordigers van…

Cao Banken: Uitslag stemming

Uitslag stemming cao De leden van De Unie hebben hun stem uit kunnen brengen over het onderhandelingsresultaat…

FMO: Wijziging pensioenregeling

Op maandag 20 december heb ik, belangenbehartiger Inge de Vries, een kort overleg gehad met vertegenwoordigers van FMO. De aanleiding van…

Cao Banken: Voorbereiding cao-overleg

De huidige Cao Banken loopt af op 31 december 2021. Inmiddels hebben wij een eerste gesprek gehad met de werkgeversorganisatie. Uit dit…

Eindbod cao banken: breng je stem uit

In oktober hebben we een nieuwsbrief gestuurd over de cao-banken voor 2021. We hebben toen verteld dat er bij werkgevers weinig ruimte was…

De Unie bij Algemene Banken

De Algemene Banken CAO (ABC) geldt voor “kleinere” banken in Nederland, waarvan de werkgever is aangesloten bij deze cao. Deze branche cao wordt afgesloten tussen De Unie en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Door de grote diversiteit van belangen aan de werkgeverszijde, is het overleg bij de ABC meestal niet snel gedaan. Bij het overleg houdt De Unie altijd nadrukkelijk de (vaak al jarenlang) bestaande, aanvullende of aangepaste afspraken bij verschillende financials in de sector goed in het oog. De ABC is altijd een solide basis (“minimum”) cao voor werknemers in de branche, maar historisch komen positieve afwijkingen op verschillende plaatsen voor.

Downloads