De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Cao Banken verslag overleg 14 december 2021

16 december 2021

Het cao-overleg voor de Cao Banken is voortgezet op 14 december 2021. We zijn verder gegaan met het uitwisselen van standpunten. Partijen tasten af of de onderwerpen waar zowel vakorganisaties als werkgevers belang aan hechten tot goede afspraken kunnen leiden.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Alle partijen in het overleg vinden het belangrijk om afspraken te maken over hoofdthema’s als een structurele loonontwikkeling, plaats- en tijdbewust werken, duurzame inzetbaarheid en pensioen.

Voortgang

Maar dat we dezelfde thema’s belangrijk vinden, betekent helaas niet dat we snel een cao-akkoord kunnen sluiten. De visie over salarisverhoging bijvoorbeeld, ligt nog ver uit elkaar.

Werkgevers benadrukken dat de kosten-inkomensratio van banken onder druk staat. De Unie onderkent dat de financiële markten onzeker zijn. Maar ook medewerkers worden privé geconfronteerd met een hoge inflatie, waardoor zij ook hun eigen uitgaven en inkomsten met elkaar in balans moeten brengen. Daarom willen wij een salarisafspraak maken die in ieder geval de inflatie compenseert. Het zal niet makkelijk zijn om overeenstemming te bereiken over de collectieve salarisverhoging.

Een ander onderwerp waar de visies van vakorganisaties enerzijds en werkgevers anderzijds nog niet op een lijn liggen is het levensfase bewust personeelsbeleid. De werkgevers wijzen erop dat banken juist behoefte hebben aan IT-personeel en andere hoogopgeleiden specialisten in de vakgebieden verslaglegging, control & risk, HR, compliance en audit. Zij vinden het belangrijk om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor de doelgroep waar ze nu vacatures voor hebben. De Unie vindt dit uiteraard ook belangrijk om hier cao-afspraken voor te maken, maar we willen dat de werkgevers ook oog hebben voor de medewerkers die de bank hebben gebracht waar die nu staat.

Vervolg

Op donderdag 6 januari 2022 wordt het cao-overleg voortgezet. Ik hoop dat we dan meer voortgang kunnen melden.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact met de belangenbehartiger Inge de Vries op. Je kunt mij bereiken door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid