De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Algemene Banken: cao-onderhandelingen

07 december 2021

Alles wat je moet weten over de cao-onderhandelingen

Op 14 december is het volgende cao-overleg. Op de agenda staan de voorstellen zoals deze zijn ingediend door De Unie en door de andere vakorganisaties en de voorstellen van de werkgever. Dit zijn heel veel gespreksonderwerpen.

Wordt nu kosteloos light-lid en ontvang alle cao-updates direct in je mail!

Voorbereiding door vakorganisaties

Om het proces te versnellen heb ik samen met de collega’s van de andere vakorganisaties een reactie op de voorstellen van de werkgevers geschreven. De werkgeversdelegatie kent dus al het standpunt van de vakorganisaties. Zij kunnen dat met de andere werkgevers gaan bespreken. Je kunt hier lezen wat het standpunt van de gezamenlijke vakorganisaties is.

Voorbereiding De Unie

Van leden krijg ik, belangenbehartiger Inge de Vries, vragen die willen weten hoe de werkgevers reageren op de voorstellen van De Unie. Tot nu toe heb ik nog weinig inhoudelijke reacties ontvangen. Het overleg moet echt nog beginnen.

De voorstellen van De Unie zijn kort samengevat:

  • Een looptijd van een jaar
  • Een salarisverhoging van 4%
  • De mogelijkheid van verlofsparen op nemen in de cao
  • Vrijwillige vervroegde pensionering mogelijk maken met een vergoeding (RVU-regeling)
  • Betaald ouderschapsverlof
  • Thuiswerkvergoeding en thuiswerkafspraken
  • Verbetering van inzetbaarheidsregeling vooral op het gebied van gezondheid
  • Pensioenafspraken in verband met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel

Het doel is om bij de cao-onderhandelingen voldoende van onze voorstellen gehonoreerd te krijgen. Op dit moment liggen al onze voorstellen nog op de overlegtafel.

Hoe werkt het cao-overleg?

Bij dit cao-overleg zijn vier partijen betrokken. De Werkgeversvereniging Banken (WVB) die verschillende banken vertegenwoordigt en drie vakorganisaties. Alle vier de partijen willen een groot deel van hun ideeën realiseren in de onderhandelingen. Het helpt vaak om te beginnen met de onderwerpen die voor iedereen belangrijk zijn.

De voorstellen van de andere vakorganisaties overlappen deels met de voorstellen van De Unie. Maar deels hebben zij heel andere voorstellen. Ook de thema’s die de werkgevers aandragen zijn deels gelijk aan de thema’s van De Unie. De insteek van de werkgevers is echter vaak een geheel andere. Dit is bijvoorbeeld het geval bij pensioen, salarisverhoging, thuiswerkregeling en inzetbaarheid. Over deze onderwerpen moeten we onderhandelen om voor alle partijen een redelijk oplossing te bereiken. Salaris en pensioen zijn daarbij moeilijke onderwerpen, omdat partijen daar ver uit elkaar liggen.  De werkgevers willen geen ouderschapsverlof financieren, maar hebben wel voorgesteld om het geboorteverlof aan te vullen.

De werkgevers hebben geen voorstellen gedaan voor de onderwerpen verlofsparen en RVU. Over deze onderwerpen zullen stevige onderhandelingen gevoerd moeten worden.

Vervolg

Op dinsdag 14 december 2021 wordt het cao-overleg voortgezet. We hebben een middag gereserveerd voor het overleg. Dat is niet veel tijd. Na dit overleg ontvang je weer een verslag van mij. We hebben ook nog onderhandeldata ingepland op 6 en 20 januari 2022.

Contact

Heb je vragen over dit bericht of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact met mij op. Dat kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of bel mij via: 06-5252 2091.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid