De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Eindbod cao banken: breng je stem uit

17 februari 2021

In oktober hebben we een nieuwsbrief gestuurd over de cao-banken voor 2021. We hebben toen verteld dat er bij werkgevers weinig ruimte was om op cao-voorstellen van de vakbonden in te gaan. We hebben het cao-overleg toen uitgesteld tot januari. De situatie nu was niet anders dan in oktober. Inmiddels hebben werkgevers een eindbod gedaan.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Onderhandelingen

In januari zijn we weer in gesprek gegaan met de werkgevers. Zij gaven te kennen dat de situatie niet verbeterd was. Dat betekende dat er nog steeds weinig ruimte was om in gesprek te gaan. Werkgevers wilden wel een voorstel doen voor een loonsverhoging maar voor een aantal werkgevers kan dit problemen geven. De cao biedt nu al de mogelijkheid voor werkgevers om dispensatie aan te vragen, dat wil zeggen; dat zij een verzoek in kunnen dienen bij cao-partijen (dus werkgever en vakbonden) om een cao-verhoging niet of later door te voeren. Er zijn werkgevers die hier misschien gebruik van willen maken.

Werkgroepen

We hebben als vakbonden nog geprobeerd om nog een paar onderwerpen toe te voegen. Wij zouden graag afspraken maken over het thuiswerken en over aanvullend geboorteverlof.  Maar dit was allemaal niet mogelijk. Het thuiswerken, is onderdeel van de werkgroep waar we dit jaar mee aan de slag gaan; Anders Werken. Daarnaast is er nog een werkgroep die gaat kijken of er iets moet worden aangepast in de cao op het onderwerp pensioen, in verband met het Landelijk Pensioenakkoord.

Structurele loonsverhoging

Uiteindelijk is er een eindbod gekomen van de werkgevers. In 2021 een loonsverhoging van 1,4% per 1 juli 2021. De looptijd is 1 jaar en loopt van 1-1-2021 tot 31-12-2021.

Dit betekent dat we eind van dit jaar opnieuw in overleg gaan voor de cao voor 2022. In dit jaar kunnen we kijken waar we met de werkgroepen uitkomen. Het is onbevredigend dat we niet aan onze eigen voorstellen toe zijn gekomen. Werkgevers hebben aangegeven dat er niet meer ruimte is.

Breng je stem uit

We leggen dit eindbod neutraal aan je voor. We zijn blij dat er in ieder geval een loonsverhoging is voor dit jaar. Ook de positie van de financiële sector speelt daarbij een rol. We hebben gezocht naar ruimte om over meer onderwerpen een afspraak te maken. Die ruimte was er niet. Daarom alleen deze afspraak over de loonsverhoging als hoogst mogelijk haalbaar.

Per e-mail hebben onze leden bericht gehad om te kunnen stemmen.

Vragen?

Als je vragen hebt naar aanleiding van deze nieuwsbrief kun je een e-mail sturen naar harma.pethke@unie.nl

 

[print_link]

 

Word gratis lid