De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Cao Banken: 2022 afgesloten

07 maart 2022

Cao Banken definitief tot stand gekomen

Op 2 maart 2022 hebben wij overleg gehad met de vertegenwoordigers van de werkgevers. In dit overleg heb ik medegedeeld dat de leden van De Unie in meerderheid hebben ingestemd.

Altijd gratis op de hoogte van cao-ontwikkelingen? Meld je direct aan!

Ook de stemming bij de werkgevers is positief uitgevallen. Ook bij een derde partij, het CNV, is akkoord. Daarmee is de cao tot stand gekomen. Dit betekent dat een aantal arbeidsvoorwaarden worden verbeterd:

  • Jouw salaris wordt deze maand verhoogd met 2,5%;
  • Je hebt recht op een extra verlofdag;
  • Maak je gebruik van het wettelijk geboorteverlof, dan vult je werkgever de uitkering aan tot je eigen salaris. Deze afspraak gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2022;
  • Met ingang van 2 augustus 2022 gaat de afspraak in dat je recht hebt op 4 weken volledig doorbetaald ouderschapsverlof.

Hoe gaat het verder?

In de cao zijn een aantal afspraken gemaakt die werkgevers in overleg met de ondernemingsraad moeten uitvoeren. Wij vinden het belangrijk om daar actief bij betrokken te zijn. We zoeken contact met ondernemingsraden om de uitwerking van vitaliteitsplannen en van thuiswerkregelingen te bespreken. Ik wil de kennis die we bij De Unie hebben opgebouwd graag delen met ondernemingsraden. Zodat jij betere arbeidsvoorwaarden krijgt.

Altijd gratis op de hoogte van cao-ontwikkelingen? Meld je direct aan!

Voor andere afspraken gaan wij de komende maanden samen met de werkgevers een onderzoek uitvoeren. Hiermee bereiden we de onderhandelingen van de Cao Banken 2023 voor.

Dit geldt voor:

  • Pensioen
  • Verlofsparen
  • Carrièreswitchregeling
  • Mantelzorgondersteuning

Zijn er belangrijke ontwikkelingen in deze studies, dan informeer ik je daarover in een nieuwsbrief.

Belangenbehartiging

Heb je vragen over je arbeidsvoorwaarden, dan kun je contact met de belangenbehartiger Inge de Vries opnemen. Zo zijn wij al benaderd door leden werkzaam bij een van de aangesloten Banken. Deze bank stelt dat medewerkers die nog een aantal verlofuren uit eerdere jaren hebben staan, niet extra verlofuren mogen kopen. Wellicht is het ook bij andere banken aan de orde.

Deze bank handelt in strijd met artikel 8.5 van de Cao Banken. Bij de cao-onderhandelingen hebben de werkgevers geprobeerd af te spreken dat het kopen van verlofuren beperkt mocht worden door werkgevers om verlofstuwmeren tegen te kunnen gaan. Dit is door De Unie pertinent afgewezen, we willen juist verlofsparen overeenkomen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat werkgevers beleidsregelingen die niet in de cao opgenomen worden, toch maar doorvoeren.

Altijd gratis op de hoogte van cao-ontwikkelingen? Meld je direct aan!

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht of heb je informatie die je met De Unie wilt delen?

Neem dan contact met mij op. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of bel via telefoonnummer: 06-5252 2091.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid