De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Cao Banken: Voorbereiding onderhandelingen

24 januari 2022

Er zijn twee overlegdata vastgelegd, op 24 januari en op 26 januari 2022 gaan cao-partijen verder. We hebben twee dagen kort na elkaar afgesproken omdat we er echt uit willen komen.

 

 

 

Meld je nu aan voor onze gratis updates over de cao-onderhandelingen!

Op het verslag van het cao-overleg op 6 januari 2022 hebben gelukkig veel leden gereageerd. Dit helpt om de positie van De Unie in het cao-overleg goed af te stemmen op de verwachtingen van de leden.

Mening leden De Unie

Het is duidelijk dat de leden het loonvoorstel van werkgevers karig vinden. In bijna alle reacties wordt aangegeven dat de salarisverhoging beter moet zijn. Vooral de hoge inflatie maakt dat dit een belangrijk onderwerp voor de onderhandelingen is. Maar ook het gevoel al langere tijd in financieel opzicht stil te staan veroorzaakt dat dit onderdeel zeer belangrijk is.

Daarnaast worden verschillende suggesties gedaan om het cao-akkoord aantrekkelijker te maken.

Voorbeelden van deze suggesties zijn:

  • “Het is belangrijk om te proberen het recht op RVU vast te leggen in de cao. Er zijn erg veel oudere werknemers die aan het eind van hun latijn zijn.”
  • “Wellicht is het mogelijk om de vitaliteitsregeling iets te verbeteren, dit maakt de cao ook aantrekkelijker.”
  • “Het helpt als de regelingen voor thuiswerken zo concreet mogelijk worden gemaakt. Mijn werkgever doet niet meer dan het absolute minimum.”

Voorbereiding cao-onderhandelingen

Wij hebben samen met de andere vakorganisaties schriftelijk gereageerd op het werkgeversvoorstel van 6 januari 2022. In dit voorstel gaan we op alle punten van de werkgevers in. We hebben ons beperkt tot de hoofdlijnen, we willen immers een onderhandelingsakkoord bereiken. Daarbij hebben we er ook voor moeten kiezen om sommige zaken door te schuiven naar de volgende cao.

De hoofdlijnen van onze reactie is:

  • Salarisverhoging van 2,5% per 1 januari 2022 en 1% per 1 juli 2022.
  • Bij tijd en plaatsbewust werken willen we in de cao vastleggen dat medewerkers recht hebben op een vergoeding van 2 euro per thuiswerkdag en 40 euro per maand internetvergoeding.

Meld je nu aan voor onze gratis updates over de cao-onderhandelingen!

Hoe gaat het verder?

Na 26 januari 2022 informeer ik, belangenbehartiger Inge de Vries, je over het verloop van de onderhandelingen.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact met mij op. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of app via nummer: 06-5252 2091.

 

[print_link]

 

Word gratis lid