De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Cao Banken: Uitslag stemming

28 februari 2022

Uitslag stemming cao

De leden van De Unie hebben hun stem uit kunnen brengen over het onderhandelingsresultaat voor de Cao Banken. De uitslag is inmiddels bekend. Circa 80% van de leden heeft positief gestemd.

 

 

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

De motivatie om voor te stemmen loopt uiteen. De meeste leden vinden dat het gehele pakket samengenomen een goed resultaat biedt. Anderen zijn blij in ieder geval enige salarisverhoging te ontvangen en zij stemmen daarom voor. Zij geven ook aan dat ze gezien de inflatie deze salarisverhoging eigenlijk niet passend vinden. De circa 20% van de leden die tegen hebben gestemd benoemen vooral dat de financiële paragraaf voor hen onvoldoende is. Dit is een signaal dat De Unie zeker zal doorgeven aan de werkgevers. Als de inflatie zo hoog blijft zal de salarisvraag voor de cao 2023 hoger worden en voor leden nog belangrijker.

Uitslag andere vakorganisaties

De uitslag bij de andere vakorganisaties is divers. De leden van FNV hebben tegengestemd. Op woensdag 2 maart 2022 hebben we overleg met alle cao-partijen over deze situatie.

Wetswijziging pensioen

De afspraak op 2 maart is ingepland om een nadere uitwerking van de cao-afspraken te bespreken. We praten dan onder andere over de pensioenbepalingen in de cao. Dit onderwerp zal de komende maanden een belangrijke rol spelen in ons overleg. De overheid streeft naar invoering van de Wet Toekomst Pensioenen per 1 januari 2023. De concept-wetgeving is al bekend en wij weten dat de cao straks niet meer in lijn is met de wetgeving. Het is dus noodzakelijk om de cao tijdig aan te passen.

Pensioenoverleg

De pensioenregelingen van de banken die onder deze cao vallen lopen erg uiteen. De werkgevers hebben hier een voordeel omdat zij alle pensioenregelingen kennen. De Unie beschikt nog niet over deze informatie. Het is belangrijk om deze kennisachterstand in te lopen want dan kan ik de belangen van de leden beter behartigen.

Verzoek

Ik, belangenbehartiger Inge de Vries, wil je daarom vragen om de pensioenregeling die bij jouw bedrijf van toepassing is aan mij toe te zenden. Je kunt ook contact met mij opnemen, als je wilt controleren of een van je collega’s deze informatie al heeft gedeeld met De Unie of als je andere vragen hebt. Als ik inzicht heb in jouw pensioenregeling, dan kan ik ook beter beoordelen waar ik bij de onderhandelingen de nadruk op moet leggen.

Contact

Je kunt contact met mij opnemen door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of bel mij via telefoonnummer: 06-5252 2091.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid