De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Triodos: Sociaal plan verslag 17 juni 2022

20 juni 2022

De Unie is ingegaan op het verzoek van Triodos om te onderhandelen over een sociaal plan. Op 7 en 16 juni 2022 hebben we overleg gevoerd over de inhoud van het sociaal plan, op basis van voorstellen van de werkgever.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Overleg

Het overleg wordt serieus en constructief gevoerd. Triodos is bereid te luisteren naar de argumenten van De Unie, waardoor we elkaar op een aantal onderwerpen hebben kunnen vinden.

Sociaal plan

In het sociaal plan worden afspraken gemaakt over uiteenlopende onderwerpen. Enkele voorbeelden:

  • De wijze waarop wordt vastgesteld wie boventallig wordt. Partijen hebben bijna overeenstemming over een objectief proces. Er zijn nog een paar kleine punten die we moeten vaststellen.
  • De hulp die Triodos biedt aan boventallige medewerkers om een andere baan te vinden. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het inschakelen van een outplacementbureau, vrijstelling van werkzaamheden zodat je je kunt focussen op solliciteren en een bedrag om noodzakelijke opleidingen te volgen. We zijn met name nog aan het praten over het bedrag dat nodig is voor outplacement en de mogelijkheid om een opleiding te financieren. Ook praten we nog door over het aantal maanden dat je dienstverband nog doorloopt zonder dat je hoeft te werken.
  • De ontslagvergoeding, het is in Nederland gebruikelijk dat een bedrijf een ontslagvergoeding betaald aan medewerkers die hun baan verliezen ten gevolge van een reorganisatie. Triodos heeft een voorstel gedaan dat boven de wettelijke transitievergoeding ligt. De Unie wil de hoogte van de beëindigingsvergoeding in lijn met wat in de financiële sector doorgaans wordt afgesproken, dit ligt nog wat hoger. Dit onderwerp is nog niet afgerond.
  • Eindafrekening. Als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd moeten de wederzijdse verplichtingen netjes afgehandeld worden. Het is ook belangrijk dat duidelijk is dat je geen terugbetalingsverplichting hebt en dat je niet aan een eventueel concurrentiebeding wordt gehouden. Dit overleg is afgerond.

Vervolgoverleg

We zijn al goed op weg om een sociaal plan af te kunnen spreken. Het volgende overleg is op donderdag 23 juni 2022. De bedoeling is om op deze dag overeenstemming te bereiken over de laatste punten. Met name de hoogte van de beëindigingsvergoeding en de periode van vrijstelling van werk zijn op deze dag belangrijke onderwerpen.

Leden bepalen

Als we er op 23 juni 2022 in slagen om overeenstemming te bereiken met Triodos zal De Unie het concept-sociaal plan aan de leden toelichten. Vervolgens zal ik, Inge de Vries (belangenbehartiger) de leden vragen om hun stem uit te brengen. De leden bepalen uiteindelijk of het sociaal plan tot stand komt. Heb je collega’s die nog geen lid zijn van De Unie. Je kunt dit bericht uiteraard met hen delen.

Contact

Het je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact met mij op. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of bel mij via telefoonnummer: 06-5252 2091.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid