De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

FMO: Wijziging pensioenregeling

21 december 2021

Op maandag 20 december heb ik, belangenbehartiger Inge de Vries, een kort overleg gehad met vertegenwoordigers van FMO. De aanleiding van het gesprek was het verzoek van FMO om dispensatie van de pensioenafspraken in de cao. Hiermee loopt FMO vooruit op de cao-onderhandelingen, en overigens ook op de wetgeving.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

De keuzes van FMO met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling zijn in het gesprek toegelicht. Verder is toegezegd dat ze de voorgestelde pensioenregeling zullen toezenden naar De Unie zodat ik eventuele vragen van leden kan beantwoorden.

Standpunt van De Unie

Ik kan mijn bevindingen op basis van dit zeer globale overleg met je delen. Wellicht moet ik zaken bijstellen als ik de stukken echt heb kunnen bestuderen.

De volgende onderwerpen vallen op in het voorstel van FMO.

  • FMO zegt dat ze de pensioenregeling eenzijdig wijzigt, mijn standpunt is dat ze deze ingrijpende wijziging alleen kan doorvoeren met toestemming van de individuele medewerkers.
  • FMO gaat over naar een vlakke premiestaffel van 20%. Voor nieuwe medewerkers is een premiestaffel van 20% te laag, hiermee kun je bij de huidige rentestand en realistische rendementsverwachtingen niet voldoende pensioen opbouwen. Dit kan in de toekomst veranderen, maar 20% is nu niet voldoende.
  • Voor de huidige medewerkers compenseert FMO de achteruitgang in de pensioenregeling door een extra premie toe te zeggen. Daarnaast krijgen medewerkers van 55 jaar en ouder nog een extra compensatie. Ik heb in het gesprek met FMO aangegeven dat ik niet kan beoordelen of deze compensatie voldoende is, in ieder geval zien we bij andere bedrijven dat de medewerkers van 50 jaar en ouder extra compensatie nodig hebben omdat zij anders te veel achteruit gaan ten opzichte van hun huidige pensioenregeling.
  • FMO sluit de huidige DB-regeling en laat dit pensioenvermogen in beheer bij de huidige verzekeraar. Er wordt extra geld gestort om de komende 10 jaar een indexatie te waarborgen. Hiermee is een redelijk goede afspraak gemaakt. Als de inflatie zo hoog blijft zal dit echter niet genoeg blijken te zijn.
  • In de huidige pensioenregeling heb je een toezegging dat je een bepaald pensioenniveau zult ontvangen als je gepensioneerd bent. De pensioenverzekeraar draagt hierbij het risico. In de nieuwe pensioenregeling krijg je de toezegging dat een bepaalde premie wordt gestort. Of dit voldoende is of niet blijkt op je pensioendatum. Jij draagt zelf het risico als achteraf blijkt dat onvoldoende vermogen is opgebouwd. Voor deze risicoverschuiving bedingt De Unie doorgaans een extra compensatie. Ik kan niet beoordelen of de risico-verschuiving redelijk gecompenseerd is.

Dispensatie

FMO heeft belang bij een dispensatiebesluit voor het eind van het jaar. Op donderdag 23 december 2021 overleg ik hierover met de andere vakorganisaties. Jouw mening daarover hoor ik graag, dan kan ik dit meenemen in de besluitvorming.

Vragen

Heb je vragen over dit bericht? Wil je advies over de pensioenregeling? Dan kun je contact met mij opnemen door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid