Metalektro

Laatste nieuws

Belangenbehartiger(s)

Albert Meeuwissen

M: 06 - 52 52 20 72

De Unie bij de Metalektro

De Unie is partij bij de CAO Metalektro. De onderhandelingen worden gedaan door Albert Meeuwissen en Dirk van Gestel. De huidige cao loopt tot 31 mei 2018. Op deze pagina vindt je vooral informatie over scholing, veiligheid en de ontwikkelingen van de cao. Als er ontwikkelingen bij bedrijven zijn zullen we de leden die bij dat bedrijf werken informeren, dit komt meestal niet op deze pagina.

Mocht je vragen hebben over jouw arbeidsvoorwaarden of over de cao dan kun je die hier stellen, je kunt natuurlijk ook direct je vraag stellen aan Albert Meeuwissen of aan de belangenbehartiger die contactpersoon is voor jouw bedrijf.

Opleidingsdagen Werken

Het actief opleiden van medewerkers is belangrijk om de kwaliteit van het werk op niveau te houden. De wereld om ons heen staat niet stil en ook in de Metalektro wordt het werk steeds complexer. De ontwikkeling van nieuwe kennis is belangrijk om dat werk goed uit te blijven voeren. Goede scholing helpt de werknemer zich te ontwikkelen en vergroot tegelijkertijd de productiviteit van het bedrijf. Daarom hebben werknemers in de Metalektro volgens de cao-afspraken recht op 2 opleidingsdagen per kalenderjaar. Bekijk deze video voor meer over opleidingsdagen of ga naar www.opleidingsdagenwerken.nl.
 

PME

De bedrijfstak Metalektro heeft een eigen pensioenregeling, die is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds PME. Deze voorziening is in principe verplicht voor alle ondernemingen in de sector en vrijstellingen worden niet snel verleend.