De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Metalektro: er is een onderhandelingsresultaat!

22 september 2022

Er is een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao Metalektro. Dit keer geen staking van 10 maanden, maar “slechts” 2 onderhandelingsrondes. De investering in de onderlinge verhoudingen, de strategische agenda, en de uitzonderlijke omstandigheden, ze zorgden allemaal voor voldoende urgentie en belang om er snel en goed uit te komen. Als voorbeeld hoe sociale partners in ons land de gedeelde uitdagingen van jou, je collega’s en de bedrijven het hoofd kunnen bieden. 

Wil jij onze Metalektro updates in jouw mailbox ontvangen? Schrijf je dan gratis in!

Het is niet slecht maar ook niet halleluja. Het is maar van welke kant je het bekijkt. Er is in de recente geschiedenis voor de Metalektro qua loonsverhoging geen hoger resultaat gehaald, maar het is met 9% structureel en 1.080 euro éénmalig over 18 maanden geen volledige inflatiecorrectie is de verwachting.

De hoofdlijnen van het onderhandelingsresultaat

Looptijd en loon
De cao kent een looptijd van 18 maanden van 1 december 2022 tot en met 31 mei 2024. In deze periode krijg je een structurele loonverhoging van 5,5 procent per 1 december 2022. Vervolgens krijg je op 1 januari 2024 daar nog eens 3,5% bovenop. Daarnaast zal er per maand 60,- euro in mindering gebracht worden op je pensioenpremie en aan jou uitbetaald worden. De werkgever compenseert die 60 euro minder pensioenpremie. Deze pensioenschuif zorgt dat je niet in het bijzondere (lees: hogere) belastingtarief terechtkomt, waarmee je netto meer overhoudt van die 60,- euro.

Werktijden
We hebben afgesproken dat verplicht overwerk verleden tijd is. Overwerk kan niet meer aan jou en je collega’s verplicht opgelegd worden. Jouw werkgever kan je nog wel vragen om vrijwillig over te werken. Verplicht overwerk kan alleen nog maar bij een calamiteit. Daar is sprake van wanneer er sprake is van een ongeplande en onvoorziene situatie.

Het bleek tot op heden best lastig om een tijdelijke vierdaagse werkweek voor elkaar te krijgen. We hebben afgesproken dat dit door jouw werkgever alleen nog geweigerd kan worden met een zwaarwegende reden.

Verder gaan we een onderzoek doen naar nieuwe werktijdenregelingen voor een betere balans tussen werk en privé.

Inclusie en diversiteit
We hebben afgesproken dat in de tabel kort verzuim (bij artikel 4.4) overal waar een familiaire band vermeld wordt (bijv. kind, vader, moeder, broer, zus etc.) het woordje stief tussen haakjes wordt toegevoegd. Dit doet recht aan de veranderende familiaire relaties in de samenleving en onze sector.

Indexatie bedragen
We hebben afgesproken dat alle bedragen die een drempel vormen in de cao worden geïndexeerd met de hiervoor genoemde loonsverhogingen. Dat betekent dat de RVU-salarisgrens naar 4.220,-  euro gaat per 1 december 2022. De grens van 70.000,- euro voor het recht op deelname aan het generatiepact gaat per 1 december 2022 naar 73.850,- euro. Daarnaast hebben we het generatiepact verlengd tot 31 december 2028.

Cao voor het Hoger Personeel
We gaan nu eindelijk echt aan de slag met het onderbrengen van de cao voor het hoger personeel in de basis cao. Voor 31 mei 2024 hebben vakbonden en werkgevers bepaald hoe we de HP cao onderdeel maken van de basis cao. In de tussentijd verhogen we de salarisgrens van de HP cao (artikel 3.2) naar 113.333,- euro per 1 december 2022.

Duurzame inzetbaarheid
De inzet van de duurzame inzetbaarheidsdag wordt voortgezet en verduidelijkt. Daarnaast verlengen we het project financieel fit tot 31 mei 2024. De beschikbaarheid van loopbaancoaches en opleidingsvouchers worden voortgezet tot 31 december 2025. We hebben afgesproken dat jij en je collega’s elk jaar recht hebben op een gesprek over je loopbaan, ontwikkeling en opleiding en duurzame inzetbaarheid.

Een regeling bij elk bedrijf
We hebben afgesproken dat elke werkgever een (redelijke) regeling moet hebben voor thuiswerken en een vergoeding kosten woon-werkverkeer. Daarnaast moet elke werkgever ook een (redelijke) stagevergoedingsregeling hebben. Uiteraard alleen wanneer er sprake is van stagiaires.

Pensioen
De huidige pensioenregeling en financiering (BUO) wordt ongewijzigd verlengd. In het eerste kwartaal van 2023 gaat De Unie in overleg met werkgevers en andere bonden over het nieuwe pensioen die uiterlijk 1 januari 2027 moet worden ingevoerd. Er komt een verkenning naar het recht op pensioen/RVU na 45 jaar werken. De uitkomst van deze verkenning moet vóór 1 januari 2023 klaar zijn. Hierdoor kunnen we de uitkomst betrekken bij onze gesprekken over het nieuwe pensioen.

Wil jij onze Metalektro updates in jouw mailbox ontvangen? Schrijf je dan gratis in!

Hoe nu verder?

Het volledige onderhandelingsresultaat kun je hier lezen. De leden van De Unie kunnen stemmen over dit resultaat tot vrijdag 7 oktober 2022, 15.00 uur.

Heb je nog vragen of opmerkingen dan kun je contact opnemen met metaal@unie.nl

[print_link]

 

 

Gerelateerde berichten

Metalektro: Update cao 2023

In dit bericht willen we je meer vertellen over de stand van zaken rond de overstap naar een nieuw pensioen…

Word gratis lid