De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Metalektro: Update cao-onderhandelingen

09 september 2022

Gisteren, 8 september 2022, zijn de onderhandelingen voor de nieuwe cao Metalektro van start gegaan. De eerste verdieping van het ontmoetingscentrum van Van der Valk in Amersfoort was voor de verschillende onderhandelingsdelegaties gereserveerd. De aftrap van de onderhandelingen hebben we gebruikt om even stil te staan bij het afgelopen jaar en de uitdagingen waar we voor staan. Daarnaast hebben we de eerste dag gebruikt om onze voorstellenbrieven toe te lichten. De Unie voorstellenbrief kun je hier bekijken.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Sfeer goed

De afgelopen tijd hebben alle betrokkenen bij de cao-onderhandelingen geïnvesteerd in de onderlinge relaties en verhoudingen. Daarnaast hebben we met elkaar een strategische agenda opgesteld. Dat betaalde zich in ieder geval gisteren uit in een goede onderlinge sfeer. Wat ook helpt is dat de voorstellen van de werkgevers in de Metalektro weinig tot geen grote verslechteringsvoorstellen bevatten. De voorstellen van de werkgevers kun je hier bekijken.

Uitdagingen groot

Deze eerste onderhandelingsdag hebben we gebruikt om vanuit het perspectief van de verschillende partijen op een meer beschouwelijke manier de uitdagingen waar onze achterbannen voor staan te bespreken. Vanuit De Unie zien wij in ieder geval de koopkrachtcrisis, energiecrisis en personeelskrapte als grootste uitdagingen voor de sector. Werkgevers zien dat ook zo.

De Unie heeft dan ook de sociale partners opgeroepen om gegeven de grote uitdagingen onszelf als partners te gedragen. Daarmee bedoelen we dat we open en eerlijk zijn naar elkaar over de uitdagingen die we zien voor onze achterbannen. En dat we volwassen het gesprek voeren over welke afspraken we willen maken om die uitdagingen het hoofd te bieden. Daarmee bieden we de sector en haar werknemers perspectief. Wat naar ons idee zou moeten resulteren in een nieuwe cao die ruim vóór 1 december 2022 is afgesproken. Die intentie hebben alle partijen. Daarmee denken we dat uiterlijk 12 oktober de nieuwe cao een feit is.

Eerste afspraken gemaakt

We zijn daarom al voortvarend van start gegaan en een aantal afspraken gemaakt. Ieder jaar bekijken sociale partners met pensioenfonds PME wat de kiloprijs voor pensioen is voor het jaar erna. We hebben afgesproken dat we de pensioenpremie voor 2023 ongewijzigd laten en dat we – gegeven de huidige rentestand – er vanuit gaan dat die premie voldoende is om fiscaal maximaal pensioen op te bouwen. Omdat het pensioenfonds pas op 31 oktober van ieder jaar – op basis van de op die dag geldende rentestand – besluiten neemt over de kiloprijs pensioen, weten we dan pas echt zeker of de kiloprijs gelijk is gebleven.

We hebben ook afgesproken dat we in het eerste kwartaal van 2023 gaan starten met de gesprekken over een nieuw pensioencontract voor de Metalektro (en Metaal en Techniek). Dit komt voort uit nieuwe pensioenwetgeving die nu in de Tweede en Eerste Kamer besproken wordt. Dit is een resultaat van jarenlange onderhandelingen en neergelegd in het Pensioenakkoord van 2019.

Daarnaast hebben we afgesproken dat we de strategische agenda gaan verdiepen. We hebben afgesproken dat we een onderzoek laten uitvoeren over de toegevoegde waarde van de Metalektro waarbij we de resultaten en het moois wat onze sector maakt breder onder de aandacht gaan brengen. De achterliggende gedachte dat onbekend onbemind maakt. Met grotere bekendheid over onze gave sector willen we nieuwe medewerkers aantrekken.

Hoe nu verder?

21 september praten we verder. We maken dan een lange dag om in ieder geval alle thema’s en voorstellen een keer besproken te hebben. En bovendien de reactie van de andere partij daarop gehoord te hebben. We gaan ervan uit dat op die dag werkgevers ook een loonbod zullen doen aan hun werknemers(vertegenwoordiging). Na 21 september staan 4 en 12 oktober ook nog op de planning.

Uiteraard houden we je op de hoogte via deze nieuwsbrief. Je kunt ons ook volgen via Facebook en LinkedIn waar we gedurende de onderhandelingen ook korte blogs maken over de op dat moment zijnde stand van zaken.

Heb jij nog vragen of opmerkingen? Dan kun je deze mailen naar metaal@unie.nl. Of je kunt bellen met Gertjan Tommel op nummer 06-5252 2034.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Metalektro: Update cao 2023

In dit bericht willen we je meer vertellen over de stand van zaken rond de overstap naar een nieuw pensioen…

Word gratis lid