De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Metalektro: Cao- en RVU-teksten

17 december 2021

Het is zover: de vernieuwde tekst van de cao Metalektro is klaar en bij het ministerie van SZW ingediend. Je kunt de integrale tekst hier vinden en downloaden. De cao is aangemeld om algemeen verbindend verklaart te worden. Dat zal de komende weken gerealiseerd zijn. Dan geldt de cao voor iedereen in de Metalektro.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Eénmalige uitkering

Als het goed is heb je in oktober 2021 de éénmalige uitkering van 2,3% over de periode december 2020 tot juli 2021 ontvangen. Je zult ook de structurele loonsverhoging van 2,3% vanaf 1 juli 2021 inmiddels op je loonstrookje terug moeten zien. Mocht dit niet zo zijn, neem dan even contact met ons op via gertjan.tommel@unie.nl en stuur dan je loonstrookjes van juli 2021 en oktober 2021 mee.

Met tegenzin maken we bij de éénmalige uitkering je opmerkzaam op een andere toepassing dan De Unie heeft gecommuniceerd. In de uiteindelijke tekst van de cao is komen te staan dat je pas in aanmerking komt voor de éénmalige uitkering wanneer je van 1 december 2020 tot 1 oktober 2021 in dienst van dezelfde werkgever bent geweest! Daar balen we flink van. Omdat we van mening zijn dat dit geen recht doet aan het idee achter de éénmalige uitkering – namelijk een compensatie voor de misgelopen structurele loonsverhoging over de periode december 2020 tot juli 2021. Vanaf het eerste moment dat er vragen van collega’s over deze éénmalige kwamen, hebben we FME en de overige vakbonden opgeroepen om de éénmalige uitkering uit te keren aan iedereen die vanaf 1 december 2020 tot en met 1 juli 2021 in dienst van dezelfde werkgever is geweest. Partijen hebben daar dus helaas geen gehoor aan gegeven. Dat betreuren wij ten zeerste. Het is namelijk niet de eerste keer dat er door slechte verwoorde protocolteksten ruis ontstaat over hoe zaken uitgevoerd moeten worden.

Helaas betekent dit voor een sommige collega’s dat ze naast deze eenmalige uitkering grijpen. En in deze dure tijden is dat natuurlijk geen reclame voor zowel werkgevers als vakbonden. Een gemiste kans wat De Unie betreft. Gelukkig zal in februari 2022 een structurele loonsverhoging van 3% ingaan. Daarna zullen we alweer snel na moeten denken over afspraken vanaf 1 december 2022 want dan is de cao alweer afgelopen. Heb je nu al ideeën over deze nieuwe cao: laat ze weten op gertjan.tommel@unie.nl of gebruik metaal@unie.nl.

Regeling Vervroeg Uittreden (RVU)

We hebben ondertussen niet stilgezeten en ook het protocol voor de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) gemaakt en bij het ministerie van SZW aangemeld. Je kunt de tekst hier vinden en downloaden. Er is ook een voorlopige website gemaakt: https://www.rvumetalektro.nl/. We raden je aan om gedurende de kerstperiode deze website eens te bezoeken om je in alle rust met je (eventuele) partner en dierbaren te oriënteren of deze regeling iets voor je is. De regeling is beschikbaar tot 1 januari 2026 voor collega’s die tot dat moment minimaal 6 maanden tot maximaal 3 jaar voor de voor hen geldende AOW-leeftijd zitten. Je kunt hier de voor jouw geldende AOW-leeftijd opzoeken.

Verder willen we je op het hart drukken om toch vooral van het gratis financieel advies gebruik te maken dat begin 2022 aangeboden wordt via https://www.rvumetalektro.nl. Voldoe je aan de voorwaarden dan roepen we je op om je ook zo snel mogelijk in 2022 aan te melden. Omdat we verwachten dat er toch best wat interesse zal zijn en er toegekend wordt op het first-come-first serve-principe. Als laatste vragen we je ook even een mailtje te sturen naar gertjan.tommel@unie.nl dat je geïnteresseerd bent in de RVU. De Unie kan je dan van tips voorzien met betrekking tot de RVU.

Ander nieuws

Bij De Unie is slechts één bedrijf op de lijn gekomen om de structurele loonsverhoging van 2,3% af te stellen. Dat verzoek hebben we gemotiveerd afgewezen.

De afgelopen tijd is er ook gewerkt aan een strategische agenda waarin vakbonden en werkgevers samenwerken aan een florerende toekomst van de Metalektro-sector voor werknemers en werkgevers. Op 14 december 2021 is deze vastgesteld in de Raad van Overleg in de Metalektro (ROM). Daar komt nog een speciale publicatie van en die zullen we te zijner tijd met jou delen.

Je kunt je inmiddels ook weer via je werkgever aanmelden voor het generatiepact. Meer informatie hierover kun je vinden op https://www.generatiepactmetalektro.nl/.

Ook in 2022 staat De Unie klaar om je te helpen. Te helpen bij alles wat met jouw werk, inkomen, zorgen en welzijn te maken heeft. Maak er gebruik van!

Heb je in de tussentijd vragen? Mail dan naar metaal@unie.nl of gertjan.tommel@unie.nl. Je mag ook bellen met 06-5252 2034.

 

Afdrukken

Gerelateerde berichten

Word gratis lid