De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Metalektro: De Unie voorstellen voor de cao Metalektro zijn klaar

18 augustus 2022

Het afgelopen half jaar hebben we contact gehad met leden en kaderleden om onze inzet voor de nieuwe cao Metalektro (2023 en verder) te bepalen. Het resultaat willen we nu aan de leden voorleggen met de vraag of zij ermee in willen stemmen.

Alle cao updates in jouw mailbox ontvangen? Schrijf je dan gratis in!

Highlights

De volledige lijst met voorstellen kun je hier downloaden. Hieronder kun je de highlights lezen.

Loon en looptijd
De Unie zet in op een cao voor 12 maanden gezien de onzekerheid rond de koopkracht van collega’s. We willen voor die 12 maanden een structurele loonsverhoging die de inflatie corrigeert plus daarbovenop 1% extra loon met een minimum van 100,- euro.

Hoger Personeel cao
De Unie wil de discriminatoire HP cao afschaffen. We vinden een cao die onderscheid maakt of je wel of geen loonsverhoging maakt op basis van je huidige salaris niet meer van deze tijd. We stellen daarom voor om de collega’s die nu onder de HP-cao vallen, onder te brengen in de basis cao. Hierover zijn al eerder protocollaire afspraken gemaakt en we vinden dat deze nu een keer uitgevoerd moeten worden.

Doorbetaling bij ziekte
Ziek worden is geen keuze. Om die reden vindt De Unie het onverteerbaar dat collega’s als gevolg van ziekte te maken krijgen met de zorg over hun financiën. Wij pleiten al jaren voor het afschaffen van de maximum dagloongrens voor het ziektegeld. De Unie wil dit nu ook maar eens geregeld zien.

Inkomensdrempels deelname regelingen afschaffen
De Unie stelt voor dat voordat we de inkomensdrempels voor deelname aan de RVU en Generatiepact afschaffen. Daarnaast willen we dat er ook een 45-jaren regel in de cao komt die recht geeft op deelname aan de RVU.

Meerwerk aantrekkelijker maken en overwerk afschaffen
De Unie wil graag dat het aantrekkelijker wordt om voltijds te gaan werken. Tegelijkertijd wil De Unie dat de plicht om over te werken vervalt. Overwerk draagt niets bij aan het blijvend en duurzaam aan het werk te zijn. We willen ook dat er voor alle collega’s een preventief medisch onderzoek beschikbaar komt. Voorkomen is namelijk beter dan genezen.

Onderhandelingen

Op 8 september 2022 beginnen we met de onderhandelingen over de cao Metalektro die moet gaan lopen op 1 december 2022. We hebben daarna nog op 21 september, 4 oktober en 12 oktober onderhandelingsdagen staan. We zullen je vanaf nu weer met regelmaat op de hoogte houden van de vorderingen rond de cao. Hou onze unie.nl/metaal, facebook en LinkedIn in de gaten.

We hebben de afgelopen tijd flink geïnvesteerd in de onderlinge relaties door elkaar veelvuldig te ontmoeten en samen een strategische agenda te maken voor de komende jaren. We hopen daarmee dat het tijdens de onderhandelingen vooral gaat over de inhoud en niet over de onderlinge verhoudingen. Wat De Unie betreft moet het tijdens de onderhandelingen vooral gaan over hoe we de uitdagingen voor de sector, voor collega’s en voor bedrijven het hoofd kunnen bieden door passende afspraken te maken in de cao.

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen. Stemmen kan tot 1 september, 12.00 uur. 

Heb je vragen en/of opmerkingen, laat het ons weten via gertjan.tommel@unie.nl of bel 06-5252 2034.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid