De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

EPCOR: 2,3% minder en geen garanties

16 december 2021

Twee weken geleden heeft een overleg plaatsgevonden EPCOR. Op een zeer correcte wijze zijn wij geïnformeerd over de situatie waarin EPCOR zich bevindt. Een schets van de dagelijks praktijk die je direct zal herkennen omdat je er middenin zit. Minder werk en iedereen is in afwachting van het aantrekken van de markt zodat er weer meer werk is te doen.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Directie vraagt om afstel van de 2,3% loonsverhoging

De vraag van de directie was of werkgever EPCOR de structurele cao-loonsverhoging van 2,3% per 1 juli 2021 structureel niet hoeft toe te passen. Dat zou helpen om het resultaat beter te maken. De omzet is namelijk aanzienlijk minder en de bezetting van met name de technici is ruimer dan het aanbod van werk. Deze bezetting is niet of nauwelijks aangepast aan het aanbod van werk omdat de directie de technici op de bank wil hebben voor het moment wanneer het werk aantrekt. Er zijn wel collega’s gedetacheerd bij KLM.

Vakbonden twijfelen aan doelmatigheid

Een dergelijk verzoek zouden wij met jou en je collega’s besproken hebben wanneer wij op basis van de informatie de stellige overtuiging zouden hebben gehad dat dit verzoek proportioneel en doelmatig zou zijn. Structureel inleveren van een loonsverhoging is al zeer uitzonderlijk om te bespreken. Vaak biedt het geen oplossing. Volgens de prognoses die de directie ons deelde is de verwachting dat EPCOR een glanzende toekomst te wachten staat. Ja, EPCOR heeft in deze periode te maken met een vraaguitval maar voor de lange termijn verwacht EPCOR allerlei kansen te hebben voor groei. Voor vakbonden is er dan geen doelmatig argument om een voorstel tot inleveren van een loonsverhoging positief voor te leggen ter stemming aan de leden. Wanneer de vraag volgens verwachting zal toenemen is er geen grond voor het structureel (dus voor altijd) inleveren van een loonsverhoging.

Daarnaast is er vanuit de directie ook geen verdere garanties gegeven voor de werkgelegenheid. De mogelijkheid dat je én 2,3% loon hebt ingeleverd én uiteindelijk je baan verliest blijft dus een mogelijkheid.

Cao biedt ruimte voor uitstel…

In de nieuwe cao staat een artikel (7.4.5.) wat juist voor deze situatie is gemaakt. EPCOR hebben wij daarop gewezen. De loonsverhoging mag onder voorwaarden, die in de cao beschreven staat (onder andere instemming van de meerderheid van de medewerkers), tijdelijk (6 maanden) worden opgeschort tot 1 januari 2022. Over de periode van juli tot en met december 2021 krijgen werknemers in plaats van de loonsverhoging per maand uitstel 4 vakantie uren toegekend (parttimers pro rato). En mogelijk kan EPCOR wederom voor NOW-subsidie in aanmerking komen wat een substantiële bijdrage in de loonkosten kan betekenen.

Tot slot. We delen de oprechte hoop dat het werk weer snel aantrekt. Deze situatie waarin de luchtvaart verkeert, is zorgwekkend door het lange aanhouden van vraaguitval. Er zijn rapporten die groei beschrijven. Maar er zijn veel onzekerheden. De Unie staat klaar om jou en je collega’s bij te staan in deze onzekere tijd.

Heb je vragen? Neem contact op met de belangenbehartiger Gertjan Tommel. Bel of mail naar 06-5252 2034 of gertjan.tommel@unie.nl.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Metalektro: Update cao 2023

In dit bericht willen we je meer vertellen over de stand van zaken rond de overstap naar een nieuw pensioen…

Word gratis lid