De Unie, in jouw belang

CBR

Nieuws over CBR

CBR: Update cao-onderhandelingen

Deze week hebben we weer met de directie onderhandeld over jouw nieuwe cao. Zoals gebruikelijk zijn het ingewikkelde…

CBR: Update cao-onderhandelingen

  Afgelopen dinsdag 18 april 2023 hebben weer aan tafel gezeten met de directie om te komen tot een nieuwe cao. Het was een…

CBR: cao

Gezien alle berichten op intranet en de enquête, zal het je niet ontgaan zijn: de cao-onderhandelingen voor jouw cao staan voor…

CBR: toeslag werken op feestdagen

We hebben begrepen dat er aan je gevraagd wordt om vrijwillig op 5 mei en Hemelvaartsdag over te werken tegen een vergoeding van 150%. We…

Cao CBR

Enige tijd geleden hebben we het onderhandelingsresultaat aan de leden voorgelegd. Dit is in meerderheid verworpen. Helaas, maar het is…

CBR: Toelichting 3-maandsuitkering

Langzaam druppelen de stemmen binnen. Naast de voorstemmers krijgen we ook veel tegenstemmers. De meerderheid van de tegenstemmers is tegen…

Onderhandelingsresultaat bereikt bij CBR

We hebben een cao-onderhandelingsresultaat bereikt. We snappen dat er iets moet veranderen binnen het CBR, maar De Unie, vindt niet dat dat…

CBR: cao-onderhandelingen opgeschort

Afgelopen donderdag, 30 januari 2020, heeft De Unie samen met ’t Gilde en de FNV de onderhandelingen over de cao met het CBR voortgezet.…

De Unie bij CBR

De Unie vertegenwoordigt alle groepen werknemers binnen het CBR en richt zich niet op bepaalde groepen. Er is per slot van rekening ook maar één cao! De Unie is dan ook de grootste cao-partij aan werknemerszijde bij het CBR. Samen met onze kaderleden doen wij onze uiterste best om de belangen van onze leden zo goed mogelijk te behartigen.

Personeelsbijeenkomsten

Regelmatig organiseren wij personeelsbijeenkomsten om met leden, maar ook niet-leden, te praten over de gang van zaken binnen het CBR. Zo oefenen leden aan de voorkant invloed uit, en worden betrokken bij hun vakbond. En onze leden kunnen voor advies, bijstand of zo maar een vraag of opmerking altijd bij ons terecht.

Contact met kaderleden

De Unie heeft bij het CBR zeer actieve kaderleden. De kadergroep, onder voorzitterschap van Martin van Straten, komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar om de ontwikkelingen op arbeidsvoorwaardelijk gebied te bespreken. Ook is een aantal kaderleden actief binnen de Ondernemingsraad van het CBR, zodat De Unie stem ook in de interne medezeggenschap gehoord wordt. De vaste delegatie bij het overleg met de CBR-directie wordt gevormd door de kaderleden Martin van Straten en Harry Blokpoel en belangenbehartiger Gerard van der Lit.

Downloads