De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Nieuws over CBR

De Unie bij CBR

De Unie vertegenwoordigt alle groepen werknemers binnen het CBR, en richt zich niet alleen op bepaalde groepen medewerkers. Er is per slot van rekening ook maar één cao! De Unie is dan ook de grootste cao-partij aan werknemerszijde bij het CBR. Samen met onze kaderleden doen wij onze uiterste best om de belangen van onze leden zo goed mogelijk te behartigen.

Personeelsbijeenkomsten

Regelmatig organiseren wij personeelsbijeenkomsten om met leden, maar ook niet-leden, te praten over de gang van zaken binnen het CBR. Zo oefenen leden aan de voorkant invloed uit, en worden betrokken bij hun vakbond. En onze leden kunnen voor advies, bijstand of zo maar een vraag of opmerking altijd bij ons terecht.

Contact met kaderleden

De Unie heeft bij het CBR zeer actieve kaderleden. De kadergroep, onder voorzitterschap van Martin van Straten, komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar om de ontwikkelingen op arbeidsvoorwaardelijk gebied te bespreken. Ook is een aantal kaderleden actief binnen de Ondernemingsraad van het CBR, zodat De Unie stem ook in de interne medezeggenschap gehoord wordt. De vaste delegatie bij het overleg met de CBR-directie wordt gevormd door de kaderleden Martin van Straten en Harry Blokpoel en belangenbehartiger Gerard van der Lit.

Downloads