De Unie, in jouw belang

CBR

Nieuws over CBR

CBR: Roosterproblematiek opgelost!

Naar aanleiding van onze brief aan de directie hebben er meerdere overleggen plaatsgevonden, met ons kaderlid Martin van Straten…

CBR: Akkoord cao?

We hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao bij het CBR. We leggen dit akkoord met een positief stemadvies aan je…

CBR: Update cao-onderhandelingen

Deze week hebben we weer met de directie onderhandeld over jouw nieuwe cao. Zoals gebruikelijk zijn het ingewikkelde…

CBR: Update cao-onderhandelingen

  Afgelopen dinsdag 18 april 2023 hebben weer aan tafel gezeten met de directie om te komen tot een nieuwe cao. Het was een…

CBR: cao

Gezien alle berichten op intranet en de enquête, zal het je niet ontgaan zijn: de cao-onderhandelingen voor jouw cao staan voor…

CBR: toeslag werken op feestdagen

We hebben begrepen dat er aan je gevraagd wordt om vrijwillig op 5 mei en Hemelvaartsdag over te werken tegen een vergoeding van 150%. We…

De Unie bij CBR

De Unie vertegenwoordigt alle groepen werknemers binnen het CBR en richt zich niet op bepaalde groepen. Er is per slot van rekening ook maar één cao! De Unie is dan ook de grootste cao-partij aan werknemerszijde bij het CBR. Samen met onze kaderleden doen wij onze uiterste best om de belangen van onze leden zo goed mogelijk te behartigen.

Personeelsbijeenkomsten

Regelmatig organiseren wij personeelsbijeenkomsten om met leden, maar ook niet-leden, te praten over de gang van zaken binnen het CBR. Zo oefenen leden aan de voorkant invloed uit, en worden betrokken bij hun vakbond. En onze leden kunnen voor advies, bijstand of zo maar een vraag of opmerking altijd bij ons terecht.

Contact met kaderleden CBR

De Unie heeft een zeer actieve groep kaderleden. De kadergroep, onder voorzitterschap van Martin van Straten, komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar om de ontwikkelingen op arbeidsvoorwaardelijk gebied en uiteraard de cao te bespreken. Ook is een aantal kaderleden actief binnen de ondernemingsraad van het CBR, zodat De Unie ook in de interne medezeggenschap gehoord wordt. De vaste delegatie bij het overleg met de CBR-directie wordt gevormd door de kaderleden Martin van Straten en Jeroen Nijssen en belangenbehartiger Gerard van der Lit.

Downloads