De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Uitslag enquête NN group

01 maart 2021

2 maart 2021 vervolg cao overleg NN

In het laatste cao-overleg heeft NN Group vastgesteld dat er sprake is van een impasse. De standpunten liggen zover uit elkaar dat partijen niet met het normaal onderhandelen van geven en nemen eruit kunnen komen. Voor vakorganisaties was dit een reden om eerst terug te gaan naar de leden. Het is voor ons belangrijk om te weten of we de leden op de juiste wijze representeren. We hebben deze ledenraadpleging op twee manier uitgevoerd. De Unie heeft de leden (en hun collega’s) gevraagd om een enquête in te vullen en we hebben vijf ledenraadplegingen gehouden.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Uitslag van de enquête bij De Unie

De uitslag van de enquête kun je hier lezen. De Unie is tevreden dat zoveel mensen de moeite hebben genomen deze enquête in te vullen. Dit helpt bij het bepalen van vervolgstappen in de cao-onderhandelingen.

Verslag van de ledenvergaderingen

De Unie heeft vijf online-ledenvergaderingen gehouden. In deze ledenvergaderingen hebben we met de leden meer de achtergronden van het cao-overleg kunnen toelichten. Een samenvatting van de inbreng van de leden kun je hier lezen.

Conclusie enquête

De medewerkers steunen in hoofdlijnen de visie van De Unie en niet die van de werkgever.

  • Zij vinden dat NN voldoende succesvol is en in staat is om de waardering voor de medewerkers ook in salarisverhoging tot uitdrukking te brengen.
  • Zij vinden dat dit niet ten koste van het sociaal plan mag gaan.
  • Zij zien geen groot onderscheid tussen de positie van NN en de overige bedrijven in de verzekeringssector.

In de enquête geven medewerkers aan dat het uitsluitend thuiswerken een negatief effect heeft op de samenhang van de organisatie, op de informatievoorziening en onderlinge communicatie en op het welbevinden van de medewerkers. Medewerkers vinden een thuiswerkregeling belangrijk maar zeker ook duidelijkheid over hun werkomstandigheden in de toekomst. Dit sluit aan bij het besluit van De Unie om de onderhandelingen over de thuiswerkregeling los te koppelen van het cao-overleg.

Overleg 2 maart 2021

De Unie start het overleg met een terugkoppeling aan de werkgever van de gezamenlijk met de andere vakorganisaties gehouden enquête en ledenvergaderingen. Wij willen de werkgever duidelijk maken dat de visie van de werkgever niet gedeeld wordt door de medewerkers van NN. Werkgever zal de nullijn echt los moeten laten. Vervolgens willen wij samen met de werkgever bekijken hoe wij een uitweg vinden uit de impasse.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met De Unie. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of bel met één van onze kaderleden.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

NN Group

NN Group: standpunt DLPF

Het uitgangspunt van de Wtp is dat ook gesloten pensioenfondsen overgaan naar de nieuwe wetgeving. De Unie heeft overleg met…

Word gratis lid