De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

VGZ: cao-overleg VGZ 18 juni 2021

22 juni 2021

 

Op vrijdag 18 juni 2021 hebben we een kort cao-overleg gehad op het kantoor van VGZ in Arnhem.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Overzicht

Het overleg bestond uit twee onderdelen. We hebben eerst alle onderwerpen gecategoriseerd. Hiermee hebben we een goed overzicht gecreëerd waardoor we de focus kunnen aanbrengen op de onderwerpen waar het overleg over zou moeten gaan. We hebben nu de volgende driedeling:

  1. Onderwerpen waar we het grotendeels over eens zijn, en waar we nog de tekst van moeten vaststellen. Hier hoeven we voorlopig geen tijd aan te besteden.
  2. Onderwerpen waarover onderhandeld moet worden. Deze hebben prioriteit.
  3. Onderwerpen waar nog informatie over toegevoegd moet worden. Daarna kunnen we beoordelen of het een categorie 1 of een categorie 2 onderwerp is.

Onderhandelingen

Vervolgens hebben we een start gemaakt met het onderhandelen over de onderwerpen waar we nog ver uit elkaar zitten.

Salaris

Het belangrijkste onderwerp in deze cao zijn de salarisonderhandelingen. De Unie wil een collectieve salarisverhoging van 3% per 1 juni 2021, waarbij we uitgaan van een looptijd van 1 jaar. Een cao met een langere looptijd is voor ons bespreekbaar, maar dan zouden wij wel een hogere collectieve salarisverhoging willen afspreken.

VGZ geeft aan dat ze liever geen salarisverhoging met terugwerkende kracht laten ingaan. Voor ons is het bespreekbaar om de collectieve salarisverhoging op een later moment, bijvoorbeeld per 1 juli 2021, in te laten gaan als de gemiste periode gecompenseerd wordt met een eenmalige uitkering. Het grootste probleem is echter dat VGZ een collectieve salarisverhoging voorstelt die zelfs de 0,5% niet haalt. Dit is beslist onvoldoende, in de verzekeringssector worden nog steeds cao-afspraken gemaakt met salarisverhoging van 2% of hoger. Er is geen reden waarom VGZ-medewerkers minder zouden verdienen dan hun collega’s bij andere verzekeraars.

Fit je pensioen halen

Fit je pensioen halen is een tweede onderwerp waarover we in de onderhandelingen nog ver uit elkaar zitten. VGZ wil, net als De Unie, instrumenten openstellen ten behoeve van de medewerkers die extra ondersteuning kunnen gebruiken om ook de laatste jaren voor hun pensioen een topprestatie te kunnen leveren.

VGZ denkt vooral aan het doorontwikkelen van de bestaande instrumenten, bijvoorbeeld extra studieverlof voor oudere medewerkers. Wij hebben voorgesteld om medewerkers meer recuperatietijd te bieden. Een andere mogelijkheid is: medewerkers die hun pensioen naar voren willen halen daarbij financieel te steunen.

Vervolg

Het volgende cao-overleg is op vrijdag 25 juni 2021. We hebben afgesproken om die vergadering te gebruiken om nader tot elkaar te komen over de onderwerpen collectieve salarisverhoging en fit naar je pensioen.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact met mij, belangenbehartiger Inge de Vries op. Je kunt mij bereiken door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

VGZ: eindbod cao breng je stem uit

In de afgelopen weken hebben we namens jullie onderhandeld over een nieuwe cao. Helaas wilde VGZ niet verder onderhandelen en…

VGZ: Verslag cao-onderhandelingen

Afgelopen week heeft er nog een kort overleg met VGZ plaatsgevonden. Leden hebben mij daarover gemaild. Het overleg ging over…

Word gratis lid