De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Wachtdag bij ziekte achterhaald!

27 juli 2022

Het is volop zomertijd. Maar ook de tijd dat we vooruitkijken naar de komende cao- onderhandelingen voor het beroepsgoederenvervoer. In een reeks kleine artikelen polsen wij jullie meningen over bepaalde onderwerpen.

Wantrouwen of vertrouwen?

De Unie streeft samen met jou naar een moderne cao voor jou. In deze moderne cao is geen ruimte voor achterhaalde en ouderwetse regelingen. Artikel 16 lid 5 van de cao is zo’n achterhaald en ouderwets artikel. Op basis van dit artikel is de werkgever bevoegd om jou de eerste dag van jouw ziekte geen loon te betalen. Dit betekent dus dat je minder te besteden hebt terwijl je ziek bent. Dit is niet van deze tijd; immers ziek zijn is geen keuze. Het overkomt je en je hebt er niet om gevraagd.

Schrijf je gratis in en mis nooit meer cao-updates!

Het cao-artikel berust op wantrouwen, immers jouw werkgever trekt jouw ziekmelding in twijfel. Een gezonde werkrelatie met je werkgever moet gebaseerd zijn op vertrouwen. Natuurlijk realiseer ik mij, dat er mensen zijn die zich onterecht ziekmelden. Als je werkgever misbruik vermoedt, dan zijn er voldoende mogelijkheden om hier iets aan te doen. De Unie is van mening dat artikel 16 lid 5 geschrapt dient te worden uit de cao. Ben je het daarmee eens?

Jij ziek, jouw schuld?

Naast het schrappen van artikel 16 lid 5 wil ik je ook wijzen op artikel 16 lid 2. De aanvullingsverplichting vervaltindien de arbeidsongeschiktheid door de schuld of toedoen van de werknemer is veroorzaakt.” Je gaat op je vrije dag, lekker gezond, even fietsen. Je kijkt naar een mooie roofvogel die ergens langs de weg op een paaltje zit. Hierdoor zie je het kuiltje in de weg niet, je valt en breekt een bot. Is er sprake van schuld of toedoen, wanneer wel en wanneer niet? Ik vraag me af of er überhaupt sprake kan zijn van schuld of toedoen. De Unie wil dit artikel ook schrappen uit de cao. Ook hier geldt dat dit artikel wantrouwen suggereert terwijl jouw relatie met je werkgever gebaseerd dient te zijn op vertrouwen.

Geen aanvullende zorgverzekering, geen aanvulling op uitkering?

Tot slot wil ik je vragen, wat jij vindt om voorwaarden te stellen aan een recht op aanvulling op jouw uitkering bij ziekte? Artikel 16 lid 4 zegt namelijk dat je aanvullende zorgverzekeringen moet hebben afgesloten (voor fysio, psychologische hulp en een diëtist) anders krijg je geen aanvulling! Ik ben benieuwd naar de meningen.

Contact

Edith Werger, cao-onderhandelaar van De Unie neemt je je stap voor stap mee door het proces rondom de cao-onderhandelingen. De komende weken worden alle voorstellen besproken. Wil je reageren? Klik hier om je reactie te geven. Begin september wordt er op de binnengekomen reacties gereageerd.

 

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid