De Unie, in jouw belang

Jouw werk en inkomen

Zo hoog wordt je WW-uitkering

01 april 2024
werkloosheidsuitkering

Als je je werk verliest, wil je waarschijnlijk zo snel mogelijk weer een nieuwe baan vinden. Helaas gaat dat soms niet zo makkelijk. In de tussentijd kun je rekenen op een werkloosheidsuitkering. Maar hoe hoog wordt die precies? En als je weer werk vindt, wat gebeurt er dan mee? Daar staan we uitgebreid bij stil in deze blog.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Berekening van je werkloosheidsuitkering

Om de hoogte van je WW-uitkering te bepalen, volgt het UWV een aantal stappen. Die vind je hieronder.

1. SV-loon
De hoogte van je laatste bruto- en nettoloon weet je waarschijnlijk wel. Maar voor de berekening van je WW-uitkering wordt je zogenaamde SV-loon gebruikt: je sociale verzekeringsloon. Dit is het deel van je salaris waarvoor jij en je werkgever belastingen en sociale premies hebben betaald. Meestal staat je SV-loon op je salarisstrook. Zo niet, neem dan het loon van vóór de loonheffing als uitgangspunt.

2. Dagloon
Met het SV-loon kun je het dagloon voor je werkloosheidsuitkering berekenen. Dit is het loon dat je in het afgelopen jaar hebt verdiend, gedeeld door het aantal dagen dat je hebt gewerkt. Ga hierbij uit van de periode tot de maand vóórdat je werkloos raakte.

Verlies je je baan bijvoorbeeld op 1 april 2024? Dan gebruik je de periode van 1 maart 2023 tot en met 29 februari 2024 om je dagloon te berekenen. Was je SV-loon in dat jaar bijvoorbeeld € 30.000 en heb je alle 12 maanden van het jaar gewerkt? Dan is je dagloon € 114,94.

3. Maximumdagloon
Er geldt een maximum voor dit dagloon. Dit wordt elk halfjaar opnieuw vastgesteld. Sinds 1 januari 2024 is het maximumdagloon € 274,44. Is jouw eigen dagloon hoger? Dan gaat het UWV voor de berekening van je WW-uitkering toch uit van het maximum.

4. WW-maandloon
Door je dagloon te vermenigvuldigen met het aantal werkdagen per maand (21,75), bereken je wat je gemiddeld per maand hebt verdiend in het afgelopen jaar.

5. Je WW-uitkering
De eerste twee maanden dat je werkloos bent, is je uitkering 75 procent van het maandloon. Daarna wordt het 70 procent. Je ontvangt in de eerste maand dus maximaal € 4.476,80: € 274,44 (maximumdagloon) x 21,75 dagen x 75%. Hier wordt nog wel vakantiegeld van gereserveerd – dit krijg je in mei van het UWV.

Berekenen hoe hoog jouw werkloosheidsuitkering wordt? Gebruik de rekenhulp van het UWV. 

Extra inkomen tijdens de WW

Als je een WW-uitkering krijgt, moet je verplicht solliciteren. Het is mogelijk dat je snel weer een nieuwe baan vindt. Het SV-loon dat je daarmee verdient, moet je doorgeven aan het UWV. Na iedere maand vul je het Inkomstenformulier in op de website van het UWV, óók als je geen ander inkomen had dan je WW-uitkering. Doe je dat niet, dan kan het UWV de hoogte van je uitkering niet berekenen en krijg je geen geld terwijl je daar misschien nog wel recht op hebt.

SV-loon
Verdien je weer een inkomen? Dan moet je daarvan het SV-loon opgeven bij het UWV. Je werkgever doet dat ook. Je kunt dus ook wachten tot je werkgever dit heeft gedaan, dan hoef je alleen de gegevens nog even te checken en bevestigen.

Wat betekent het extra inkomen voor je uitkering?
Om dat te bepalen, heb je je maandloon nodig; dit vind je in de brief waarin het UWV je uitkering heeft toegekend. Verdien je meer dan 87,5 procent van je maandloon, dan zet het UWV je uitkering stop. En verdien je minder? Dan vult het UWV je inkomen aan tot het niveau van je WW-uitkering.

Meestal is werken tijdens je WW financieel voordelig. Het UWV verrekent namelijk maar een deel van je inkomsten. Je SV-loon wordt afgetrokken van het WW-maandloon. Je WW-uitkering is 70 of 75 procent van het bedrag dat overblijft.

Vakantiegeld
Krijg je het vakantiegeld van je werkgever één keer per jaar? Dan wordt dit alleen verrekend met je uitkering in de maand dat je het vakantiegeld doorgeeft op het Inkomstenformulier. Houd er rekening mee dat je daardoor in die maand geen of minder uitkering krijgt.

Meer weten

Heb je vragen over je WW-uitkering? Of ben je je baan kwijtgeraakt en heb je hulp nodig? Neem direct contact op met ons Service Center. We zijn elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar via sc@unie.nl en 0345 851 963.

Gerelateerde berichten

Ontslag op je eigen voorwaarden

Bij ontslag denken de meeste mensen direct aan ontslag nemen of ontslagen worden. Maar er is ook een middenweg: ontslag…

Word gratis lid