De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Group: Verslag overleg NN-cao 23 februari 2022

25 februari 2022
Nationale Nederlanden vakbond De Unie

Verslag overleg 23 februari

De cao-onderhandelingen voor de NN-cao zijn op 23 februari 2022 weer verdergegaan.

Nieuws over de CAO-onderhandelingen direct ontvangen?

We hebben deze dag vooral tijd besteed aan de lijst van overige onderwerpen die we op de lijst hebben gezet. Onderwerpen die voor partijen belangrijk zijn, waar we het afgelopen anderhalf jaar echter niet aan toegekomen zijn. Dit overleg gaf partijen positieve energie.

Besproken zijn:

  • fiscale verwerking van de vakbondscontributie
  • vitaliteitsverlof
  • MVO
  • de Werkcode (hoe gaan we om met eigen en externe medewerkers)
  • verlofsparen
  • een betere arbeidsongeschiktheidsverzekering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers
  • ontwikkeling en inzetbaarheid
  • een snellere doorgroei door de schalen

Bij sommige van deze onderwerpen kunnen we waarschijnlijk wel tot een akkoord komen, over andere moeten we nog verder praten.

Voortgang

Dit zijn positieve ontwikkelingen. Het is wel belangrijk om in het oog te houden dat deze onderwerpen voor de leden niet doorslaggevend zullen zijn. De Unie kijkt in eerste instantie naar salaris, sociaal plan en pensioen. Dit zijn de onderwerpen waar de leden naar vragen. Onderwerpen als duurzame inzetbaarheid, verlofsparen, snellere doorgroei door de schalen en vitaliteitsverlof kunnen een cao-akkoord wel mooier maken en wellicht een mindere salarisverhoging enigszins compenseren.

Onderhandelingsakkoord nog niet in zicht

Of er een cao-akkoord kan worden afgesloten is nog niet zeker. NN heeft een opening geboden voor een collectieve loonsverhoging maar nog geen formeel loonbod gedaan. NN zegt het formele loonbod te willen combineren met voorstellen voor sociaal plan en pensioen. De Unie kan wel een realistische inschatting maken welke loonsverhoging haalbaar is. Deze inschatting hebben we ook gedeeld in de ledenvergadering.

De nieuwe pensioenregeling, waar we in de pensioenwerkgroep over onderhandelen, is ook een lastig onderwerp met veel facetten en heel grote financiële belangen. Binnenkort ontvang je de visie van De Unie op de uitslag van de pensioenenquête.

Jaarresultaat 2021

NN Group heeft over 2021 een uitstekend resultaat behaald. Door De Unie is dit in het overleg ingebracht. Wij vinden het ondenkbaar dat NN bij dergelijke winsten, de medewerkers niet gelijkelijk laat meedelen. Volgens NN is het besluit aandelen in te kopen en het dividend te verhogen conform de toezeggingen aan de aandeelhouders.

Hoe gaan we verder?

Woensdag 2 maart 2022 – periodiek overleg
Dinsdag 8 maart 2022 – cao-overleg
Dinsdag 15 maart 2022 – pensioenoverleg

Als de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, dan zal De Unie opnieuw ledenvergaderingen uitschrijven.

Nieuws over de CAO-onderhandelingen direct ontvangen?

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger, Inge de Vries op via inge.de.vries@unie.nl  of app naar:
06-5252 2091.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

NN Group: Cao-overleg uitgesteld

Op 27 november 2023 heb ik je geïnformeerd dat op 30 november de laatste cao-onderhandelingen bij NN worden gehouden. Helaas…

Verslag webinar De Unie

De Unie overlegt met NN over de nieuwe cao. Deze onderhandelingen zijn in een eindfase. Na de onderhandelingen van 14…

Word gratis lid