De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Group: Verslag overleg cao 31 maart 2022

01 april 2022

Op 31 maart 2022 hebben NN, De Unie en de andere vakorganisaties opnieuw over jouw cao gesproken. We waren vast van plan om vóór 1 april 2022 een akkoord te bereiken. Dat is nog niet gelukt. Het onderwerp pensioen vraagt om meer afstemming in de pensioenwerkgroep. Om te komen tot een toekomstbestendige pensioenovereenkomst die voldoet aan de regels uit het Pensioenakkoord moeten belangrijke keuzes gemaakt worden die we zorgvuldig willen afwegen. De pensioenafspraak is een belangrijk onderdeel van de cao-onderhandelingen.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Cao-onderhandelingen 31 maart

Op 31 maart is over de meeste cao-onderwerpen gesproken. Alleen de onderwerpen Pensioen en Salarisverhoging zijn uitgesteld tot een volgende cao-onderhandeling. Op de overige onderwerpen zijn partijen elkaar dichter genaderd. Dat geeft vertrouwen voor de volgende fase in de onderhandelingen.

Volgende vergadering

De pensioenwerkgroep praat verder op 5 april 2022. De pensioenwerkgroep brengt vervolgens een advies uit aan cao-partijen over de inhoud van de nieuwe pensioenregeling en over de potentiële uitvoerder. Cao-partijen gaan op 13 april 2022 weer in onderhandeling. De bedoeling is om dan een akkoord te bereiken over pensioen, salaris, sociaal plan en ook de andere onderwerpen af te ronden.

Pensioenwebinar

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar voor veel medewerkers is het ook een ingewikkelde regeling. Als we in april een akkoord bereiken dan gaat De Unie de leden vragen om hun mening te geven over de voorgestelde regeling. We vinden het belangrijk dat de leden hun stem uitbrengen nadat zij zich goed hebben kunnen informeren. Voor ons is een goede voorlichting een voorwaarde.

Als onderdeel van de voorlichting hebben NN en de vakorganisaties onlangs een webinar georganiseerd over de toekomst van de pensioenovereenkomst. Hierin bespreken partijen samen met een pensioenexpert de uitdagingen waar we voor staan en wat dit betekent voor jou. Je kunt het webinar op SAM terugkijken. Je vindt daar ook de antwoorden op de vragen die tijdens de webinar zijn gesteld.

Contact

Heb je vragen over dit bericht? Of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries. Je kunt haar bereiken door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of bel via telefoonnummer: 06-5252 2091.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

NN Group: Cao-overleg uitgesteld

Op 27 november 2023 heb ik je geïnformeerd dat op 30 november de laatste cao-onderhandelingen bij NN worden gehouden. Helaas…

Verslag webinar De Unie

De Unie overlegt met NN over de nieuwe cao. Deze onderhandelingen zijn in een eindfase. Na de onderhandelingen van 14…

Word gratis lid