De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Group: Verslag ledenvergaderingen oktober 2021

22 oktober 2021

Wij hebben, samen met de andere vakorganisaties, de afgelopen weken met de leden overleg gehad naar aanleiding van het opschorten van de cao-onderhandelingen. Ik, belangenbehartiger Inge de Vries, heb met veel leden van gedachten kunnen wisselen tijdens online ledenvergaderingen. Daarnaast hebben ook veel leden via e-mail hun mening kenbaar gemaakt.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Ik heb de leden gevraagd om hun mening te geven over de voortgang in het cao-proces. Nu we hebben moeten constateren dat we er met onderhandelen niet uitkomen, is het belangrijk dat leden laten weten wat ze willen:

  • De voorstellen van de vakorganisaties voor de nieuwe cao aanpassen

óf

  • drukmiddelen inzetten om de werkgever te bewegen het ingenomen standpunt aan te passen.

Uitkomst ledenraadpleging: werknemerspetitie

De uitkomst is duidelijk, van de leden die hun mening hebben gegeven kiest circa 95% ervoor om drukmiddelen in te zetten. Minder dan 5% vindt dat de vakorganisaties hun inzet moeten aanpassen.

Tijdens de ledenraadplegingen is besproken welke drukmiddelen bij een organisatie als NN passend zijn. Ik heb deze ideeën samen met de andere vakorganisaties doorgesproken en wij hebben gekozen om met een werknemerspetitie te starten. Deze petitie willen we aanbieden aan de leiding van NN. We starten deze petitie volgende week. Hierover ontvang je separaat bericht. Het is natuurlijk belangrijk dat de petitie zoveel mogelijk verspreid wordt onder je collega’s.

Uitkomst ledenraadpleging: objectieve informatie

In de ledenvergaderingen werd veel gevraagd om objectieve informatie. Leden gaven aan gemotiveerd te zijn om het gesprek met de collega’s aan te gaan, maar wel graag objectieve informatie te hebben om hun standpunten goed te kunnen onderbouwen. Dit is een terecht verzoek. Begin volgende week beginnen we met het verzenden van deze informatie.

Pensioen

De Unie verschilt van mening met NN over de cao. We hebben besloten het pensioenoverleg wel voort te zetten. De einddatum van 31 december van dit jaar dwingt partijen om snel tot een akkoord te komen. Ook NN is gemotiveerd om ervoor te zorgen dat er op 1 januari 2022 een pensioenregeling is. Het is bemoedigend dat we, ondanks de meningsverschillen, er wel in slagen om elkaar op dit belangrijke onderwerp te vinden.

Vakorganisaties en NN zijn in staat gebleken om een tijdelijk oplossing te formuleren. Er heeft nog overleg plaats met het bestuur van het pensioenfonds. We zijn afhankelijk van de bereidheid van het pensioenfonds om de tijdelijke regeling uit te voeren. Indien we groen licht hebben van het pensioenfonds, zal De Unie de tijdelijke regeling voorleggen aan de leden.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact met mij op. Je kunt mij bereiken door een e-mail te sturen naar inge.de.vries@unie.nl of bel: 06-5252 2091.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

NN Group: Cao-overleg uitgesteld

Op 27 november 2023 heb ik je geïnformeerd dat op 30 november de laatste cao-onderhandelingen bij NN worden gehouden. Helaas…

Verslag webinar De Unie

De Unie overlegt met NN over de nieuwe cao. Deze onderhandelingen zijn in een eindfase. Na de onderhandelingen van 14…

Word gratis lid