De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Group: Verslag cao-overleg 8 juli 2021

12 juli 2021

Op 8 juli 2021 is er weer arbeidsvoorwaardenoverleg gevoerd bij NN. We hebben met elkaar gesproken over de individuele salarisverhoging en het sociaal plan. Daarnaast is ook gesproken over ontwikkelingen bij NN Group.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Ontwikkelingen

NN heeft recent twee nieuwe aankopen gedaan in Nederland. De intermediaire functie van NNS&I is versterkt door de verwerving van de assurantietussenpersoon Heinenoord. NNS&I verbreedt hiermee haar dienstverlening met intermediaire labels. Het bedrijf Qare Nederland is gekocht waarmee HCS haar positie in de arbodienstverlening en sociale zekerheid versterkt.

In het begin van de cao-onderhandelingen (bijna een jaar geleden) heeft de werkgever de strategie van NN toegelicht. De omvang van de winstgevende levenportefeuille loopt geleidelijk terug. NN wil groeien in voor NN nieuwe markten om de winstterugval op de levenportefeuille te compenseren. De aanschaf van Heinenoord en Qare zijn daar voorbeelden van. Overigens komen de werknemers van deze bedrijven niet terecht bij NN. Heinenoord blijft als zelfstandig label bestaan, de medewerkers van Qare gaan naar de werkorganisatie van de zelfstandige labels HCS.

In het volgend periodiek overleg (september 2021) bespreken we de implicaties van deze ontwikkelingen.

Individuele salarisverhoging

Medewerkers die nog niet het maximum van hun schaal hebben bereikt komen jaarlijks in aanmerking voor een salarisverhoging. In het verleden was deze individuele salarisverhoging afhankelijk van je beoordeling. Dit systeem hebben we bij de vorige cao aangepast. Door af te spreken dat standaard een stap van 2,5% wordt toegekend waarvan de leidinggevende beargumenteerd kan afwijken. We evalueren nu het nieuwe systeem om te bepalen of we drie jaar geleden de juiste keuze hebben gemaakt. De Unie heeft dit onderwerp op de agenda gezet in het kader van gelijke beloning. NN heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat de salarissen van de medewerkers binnen de schaal sneller groeit.

Sociaal plan

De vakorganisaties hebben voorstellen gedaan om het sociaal plan goedkoper te maken. Dit willen we bereiken door het gebruik van het sociaal plan te beperken. We willen de interne arbeidsmarkt verbeteren. Je ziet dat NN al enkele jaren een instroom en uitstroom heeft die ongeveer op een gelijk niveau ligt. Maar je ziet wel een verschuiving in de soort functies en in de bedrijfsonderdelen, sommige krimpen structureel, anderen groeien structureel. De interne arbeidsmarkt kun je bijvoorbeeld versterken door de definitie van passende functie te verruimen. Werknemers worden daardoor minder snel boventallig. Daarnaast hebben we ook beperkte financiële bezuinigingen voorgesteld. In dit kader is door vakorganisaties voorgesteld om de om de beëindigingsvergoeding te vermenigvuldigen met een factor 1,75 in plaats van 1,85. En om het maximum in de beëindigingsvergoeding te verlagen van € 325.000,- naar € 300.000,-. Jouw werkgever is niet enthousiast over onze ideeën. Dus dit overleg lijkt vast te lopen.

Vervolg

Het cao-overleg gaat verder in september. We hebben drie nieuwe vergaderdata:

  • 7 september 2021
  • 28 september 2021
  • 26 oktober 2021

In de zomer start een pensioenwerkgroep om het arbeidsvoorwaardenoverleg over dit onderwerp voor te bereiden.

Contact

Heb je vragen? Neem dan  contact met mij op. Je kunt mij bereiken door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid