De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Group: Verslag cao-overleg 5 januari 2021

08 januari 2021

Op 5 januari 2020 is het cao-overleg voor de NN-medewerkers weer voortgezet. Naast de grote thema’s: handhaven koopkracht, sociaal plan en pensioen zijn er een thema’s die separaat behandeld worden door een werkgroep. De voortgang van de verschillende werkgroepen is uitgebreid doorgesproken aan de cao-tafel. Daarnaast hebben vakorganisaties gezamenlijk gereageerd op het voorstel van werkgever van december 2020.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Cao-overleg

Onderwerpen op de agenda zijn bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid en de structurele salarisverhoging. Het overleg daarover komt maar moeizaam op gang. Om toch beweging in het overleg te krijgen hebben De Unie en de andere vakorganisaties gezamenlijk onderzocht welke voorstellen uit onze brieven we samen kunnen voegen en welke we gezamenlijk prioriteren. We willen hiermee beweging in het cao-overleg krijgen.

De Unie houdt natuurlijk de ontwikkelingen bij andere bedrijven in de sector ook goed in de gaten. Bij de bedrijfstakcao Verzekeringsbedrijven (die geldt voor kleine en middelgrote verzekeraars) is een mooi resultaat bereikt. Medewerkers bij deze bedrijven ontvangen een structurele salarisverhoging van in totaal 2,25% in een cao met een looptijd van een jaar. Daarnaast hebben zij ook andere mooie arbeidsvoorwaarden zoals een vroegpensioenregeling en deels betaald vitaliteitsverlof van twee maanden (per zeven jaar).

Werkgroepen

De werkgroep TPOW is een werkgroep waarin zowel vakorganisaties als werkgever als centrale ondernemingsraad zitting in hebben. De werkgroep moet een voorstel formuleren voor de cao-tafel voor onder andere een nieuwe reiskostenregeling en een thuiswerkvergoeding. Ik heb graag informatie van jou om mijn standpunt in deze werkgroep te kunnen bepalen. Je kun je mening hier geven.

De werkgroep Werkcode onderzoekt mogelijkheden om vaste en flex-medewerkers gelijkwaardiger te behandelen.

Er zal een werkgroep starten om de mogelijkheden van het pensioen te onderzoeken. Pensioen is een belangrijk onderdeel van de cao, we beginnen met een informatiesessie over de nieuwe pensioencontracten. De huidige pensioenregeling, met pensioenopbouw in het CDC-pensioenfonds, loopt af op 31 december 2021. Bij de nieuwe pensioenregeling moeten we rekening houden met de uitwerking van het pensioenakkoord. Dit akkoord wordt momenteel omgezet in wetgeving die waarschijnlijk in 2023 gereed is. Naast de onderhandelingen voor een nieuwe pensioenregeling wil De Unie ook aandacht voor de huidige pensioenkortingen. Het zal echter wel moeilijk worden om voor het jaar 2021 nog afspraken te maken.

Agenda januari 2021

12.01.2021          verslag periodiek overleg

13.01.2021          werkgroep TPOW

15.01.2021          kaderledenvergadering De Unie

18.01.2021          pensioen informatiesessie

20.01.2021          cao-overleg

22.01.2021          verslag cao-overleg

Voorlopige agenda februari 2021

02.02.2021          cao-overleg

17.02.2021          periodiek overleg

Voorlopige agenda maart 2021

02.03.2021          cao-overleg

23.03.2021          laatste geplande cao-overleg

Contact

Zijn er vragen dan kun je contact opnemen met de belangenbehartiger Inge de Vries via e-mailadres inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

NN Group: Cao-overleg uitgesteld

Op 27 november 2023 heb ik je geïnformeerd dat op 30 november de laatste cao-onderhandelingen bij NN worden gehouden. Helaas…

Verslag webinar De Unie

De Unie overlegt met NN over de nieuwe cao. Deze onderhandelingen zijn in een eindfase. Na de onderhandelingen van 14…

Word gratis lid