De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Group: Verslag cao-overleg 22 juni 2021

24 juni 2021

Op 22 juni 2021 heeft De Unie opnieuw met NN gesproken over jouw arbeidsvoorwaarden.

 

 

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Gespreksonderwerpen

Kosten sociaal plan

Er zijn twee onderwerpen besproken, ten eerste de kosten van het sociaal plan. NN vindt het huidige sociaal plan te duur in vergelijking met de sociale plannen bij andere bedrijven. De Unie onderkent dat het sociaal plan van NN relatief duur is, maar we zijn ook van mening dat dit de werkgever ook kan motiveren om boventallige medewerkers intern te herplaatsen op vacatures.

Vakorganisaties hebben nadere informatie opgevraagd om te kunnen beoordelen waar het geld dat besteed wordt aan het sociaal plan, aan wordt uitgegeven. NN heeft de gevraagde informatie verstrekt. In het overleg van 22 juni 2021 heeft NN de cijfers uitgebreid toegelicht. De Unie moet nu beoordelen of de cijfers aanleiding zijn voor aanpassingen van het sociaal plan of dat er andere manieren zijn om de kosten van reorganisatie terug te dringen.

Individuele salarisverhoging

Het tweede onderwerp betreft de individuele salarisverhoging. De Unie heeft in de voorstellenbrief aangegeven dat we het niet acceptabel vinden als medewerkers die al lang vakvolwassen (veel jaren ervaring in hun functie) zijn toch laag in de schaal worden betaald. Dit onderwerp is 22 juni besproken. We hebben informatie opgevraagd om ons een goed beeld te kunnen vormen van de omvang van deze problematiek. Deze informatie is door NN op 22 juni gegeven. De Unie moet nu beoordelen wat een geschikte oplossing zou zijn. Een van de mogelijkheden is de methodiek van de individuele beoordelingsverhoging aan te passen. Daarmee kunnen medewerkers die onderaan de salarisschaal zitten, sneller doorgroeien. Maar er zijn ook andere methoden om de beloningsverschillen te verkleinen.

Collectieve salarisverhoging

De Unie heeft voorgesteld om de salarissen en salarisschalen collectief te verhogen met 3% bij een cao met een looptijd van een jaar. Dit voorstel is aangepast naar 2,25%. Een afspraak om de individuele salarisverhoging te verbeteren is belangrijk maar kan de vraag om een collectieve salarisverhoging, waar iedereen belang bij heeft, niet vervangen. Zeker nu de inflatie oploopt is 2,25% collectieve salarisverhoging een belangrijk doel.

Pensioen

Cao-partijen hebben afgesproken om een werkgroep de opdracht te geven om de discussie over het pensioen voor te bereiden. In deze pensioenwerkgroep nemen kaderleden, pensioendeskundigen, vertegenwoordigers van werkgever en van vakorganisaties deel.

Agenda

Op donderdag 8 juli 2021 hebben we een volgend cao-overleg. Waarschijnlijk is dit het laatste overleg voor de zomervakantieperiode.

Contact

Heb je vragen over dit bericht? Of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact met de belangenbehartiger, Inge de Vries, op via e-mail inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

NN Group: Cao-overleg uitgesteld

Op 27 november 2023 heb ik je geïnformeerd dat op 30 november de laatste cao-onderhandelingen bij NN worden gehouden. Helaas…

Verslag webinar De Unie

De Unie overlegt met NN over de nieuwe cao. Deze onderhandelingen zijn in een eindfase. Na de onderhandelingen van 14…

Word gratis lid