De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Group: thuiswerkregeling

26 januari 2021

De Unie voert bij NN Group overleg over een nieuwe regeling voor Tijd- en Plaats Onafhankelijk Werken (TPOW). Leden hebben op verzoek van De Unie in groten getale een enquête ingevuld. Hiermee kunnen wij ons standpunt goed laten aansluiten bij de verwachtingen van de leden. De uitslag van de enquête wil ik, belangenbehartiger Inge de Vries, graag met je delen. Dit wordt gebruikt om in de volgende TPOW-vergadering (28 januari 2021) het standpunt van De Unie duidelijk te maken.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel hier in. Je ontvangt dan gratis alle updates over de ontwikkelingen bij NN gewoon in je mailbox!

Uitslag enquête

Vraag 2 Begrip hybride werken

18% van de deelnemers aan de enquête (verder deelnemers) geeft aan dat ze niet goed weten wat NN bedoelt met hybride werken. Veel mensen verwachten dus er een goed beeld van te hebben. De Unie zal vragen om aandacht te geven aan goede communicatie. Bijna 1/5 deel is nog niet goed meegenomen.

Vraag 3 Maatwerk

92% van de deelnemers geeft aan te verwachten goede afspraken met de leidinggevende te kunnen maken over het hybride werken. Dit geeft een positief beeld van de arbeidsverhouding bij NN.

Vraag 4 Werkplek

De vraag of je thuis beschikt over een arbotechnisch verantwoorde en rustige werkplek, is verdeeld ingevuld. 59% antwoordt bevestigend, 41% antwoordt ontkennend.

De Unie zal NN erop wijzen dat medewerkers goed geïnformeerd moeten worden waaraan de werkplek thuis moet voldoen. NN is van plan om in de toekomst nog maar 0,4 werkplek per fte beschikbaar te stellen. Feitelijk word je dus verplicht om een deel van je werk thuis te doen. De Unie vindt dat om deze reden de inrichting van je werkplek voor rekening van de werkgever moet komen. Het argument, werknemers vinden het ook prettig om thuis te werken, weegt daarbij minder zwaar. Overigens heeft NN desgevraagd aangegeven dat medewerkers die niet thuis kunnen werken wel in de gelegenheid zullen worden gesteld om op kantoor te werken.

Vraag 5 Werklocatie

De deelnemers aan de Unie-enquête geven in grote meerderheid aan dat ze thuis gaan werken op de dagen dat ze niet op kantoor werken (88%). Er is beperkt interesse (9%) om op een andere flexlocatie te gaan werken.

Vraag 6 Thuiswerkvergoeding

Uit de enquête blijkt dat verwacht wordt dat de thuiswerkvergoeding bestaat uit de volgende componenten:

  • Vergoeding aanschaf arbeidsmiddelen        91%
  • Internetvergoeding                                      72%
  • Energiekosten en andere lasten                  74%

De toelichting bij deze vraag is door veel deelnemers ingevuld. Dit levert interessante aandachtspunten en suggesties op voor de onderhandelingen over een TPOW-regeling.

Vraag 8 tot en met 11 Kwaliteit van werken

Deze vragen gingen over het hybride werken. Uiteraard is het ook belangrijk dat het hybride werken dezelfde kwalitatieve resultaten oplevert. Om deze reden is gevraagd naar de ervaring die mensen hebben met het thuiswerken. Met name de arbeidsvreugde lijkt te lijden onder het geringe contact met collega’s of met anderen. Maar er wordt ook vaak aangegeven dat twee dagen in de week op kantoor waarschijnlijk voldoende is om wel contacten met collega’s en anderen te kunnen onderhouden.

De productiviteit en de kwaliteit van het werk wordt volgens de meeste deelnemers niet of positief beïnvloed door het thuiswerken. Slechts 20% geeft aan dat het thuiswerken negatieve invloed heeft op de efficiency waarmee zij kunnen werken. 14.5% geeft aan dat de kwaliteit van het werk afgenomen is.

Vraag 12 Reiskosten woon-/werkverkeer

De reiskostenvergoeding is ook onderdeel van het Tijd- en Plaats Onafhankelijk Werken. NN heeft de doorbetaling van de reiskostenvergoeding onlangs beëindigd. De faciliteit voor het openbaar vervoer wordt wel voortgezet, maar behalve voor het zeer incidentele woon-werkverkeer wordt hier nauwelijks tot niet gebruik van gemaakt. We spreken met NN over een nieuwe regeling voor woon-werkverkeer. Uit de enquête blijkt dat een meerderheid (51%) gebruik wil blijven maken van de OV-jaarkaart. Dit sluit aan bij de wens van NN, de werkgever vindt het belangrijk om gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. De andere deelnemers kiezen in 30% van de gevallen voor een eigen vervoerregeling door een vast budget (waarbij je per reis kiest voor het passende vervoersmiddel) of in 19% van de gevallen voor een vergoeding van 19 cent per gereisde kilometer.

De zakelijke reiskosten zijn ook onderdeel van de gesprekken over Tijd- en Plaats Onafhankelijk Werken. De werkgever stelt voor de vergoeding van deze kosten terug te brengen naar 19 cent per zakelijk gereisde kilometer. NN wil hiermee bereiken dat medewerkers ook in de toekomst blijven kiezen voor online vergaderingen. NN wil hiermee bijdragen aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot. De Unie is het hier niet mee eens. De 19 cent per kilometer dekt niet de volledige kosten van de auto en ons uitgangspunt is dat de kosten die je maakt om je werk te doen vergoed moeten worden. Wij gaan ervan uit dat medewerkers ook zonder financiële chantage in staat zijn een afweging te maken of een vergadering online volstaat voor een afspraak.

Dezelfde afweging van NN speelt bij de lease-regeling. NN stelt zich op het standpunt dat leaserijders een bijdrage moeten leveren aan de doelstelling van het bedrijf om de CO2-uitstoot te beperken.

Cao

De cao-onderhandelingen zijn tijdelijk opgeschort tot 2 maart 2021. De onderhandelingen zitten in een impasse. Vakorganisaties gaan in de tussenliggende periode in gesprek met hun achterban. Omdat we in deze fase gezamenlijk willen optrekken met de andere vakorganisaties hebben we extra tijd nodig om dit goed voor te bereiden. De planning is om eind van deze week de leden nader te informeren.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact met mij op. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

NN Group: Cao-overleg uitgesteld

Op 27 november 2023 heb ik je geïnformeerd dat op 30 november de laatste cao-onderhandelingen bij NN worden gehouden. Helaas…

Verslag webinar De Unie

De Unie overlegt met NN over de nieuwe cao. Deze onderhandelingen zijn in een eindfase. Na de onderhandelingen van 14…

Word gratis lid