De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Group: Petitie aangeboden

17 december 2021

Op donderdag 16 december 2021 hebben we de petitie aangeboden aan Tjeerd Bosklopper en Leon van Riet. Uiteindelijk hebben 2373 collega’s de petitie getekend. Dat is een mooi resultaat. We weten dat er ook collega’s zijn die niet hun naam aan de petitie konden verbinden maar deze wel steunden.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

We wilden graag een goed gesprek met de heren Bosklopper en Van Riet, daarom hebben we behalve de petitie ook een taart aangeboden. Uit de taart was een hap inflatie genomen, een goede manier om de noodzaak voor een collectieve salarisverhoging inzichtelijk te maken.

In het gesprek hebben de heren Bosklopper en Van Riet hun visie op de situatie rond de cao, pensioen en SP verduidelijkt. Ze zijn ook ingegaan op de positie van NN en op de relevante arbeidsmarkt van NN. Ook hebben ze aangegeven graag te zien dat de onderhandelingen weer worden hervat. Daarvoor hebben ze ook enige ruimte geboden.

De eerste stap is nu om met de onderhandelingsdelegaties van de vakorganisaties te beoordelen of er voldoende grond is om de cao-onderhandelingen te hervatten.

NN IP

NN Group heeft het besluit genomen om NN IP te verkopen aan Goldman Sachs. Het betreft een voorgenomen besluit, de ondernemingsraad is gevraagd advies uit te brengen. De afgelopen maanden heeft De Unie overleg gevoerd over de arbeidsvoorwaarden voor de NN IP medewerkers na overgang. Op 16 december 2021 is hierover een principeakkoord bereikt dat wij nu voorleggen aan de leden.

Als je werkzaam bent bij NN IP en je bent bij de ledenadministratie van De Unie als zodanig bekend, dan heb je separaat informatie en een stemformulier ontvangen. Heb je niets ontvangen, terwijl je wel werkzaam bent bij NN IP, neem dan contact met de belangenbehartiger, Inge de Vries, op. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl. Zij stuurt je de informatie dan alsnog toe.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

NN Group: Cao-overleg uitgesteld

Op 27 november 2023 heb ik je geïnformeerd dat op 30 november de laatste cao-onderhandelingen bij NN worden gehouden. Helaas…

Verslag webinar De Unie

De Unie overlegt met NN over de nieuwe cao. Deze onderhandelingen zijn in een eindfase. Na de onderhandelingen van 14…

Word gratis lid