De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Group: Cao-overleg wordt hervat

02 februari 2022

Afgelopen december hebben de vakorganisaties de petitie aangeboden. In het gesprek bij deze aanbieding werd door NN enige ruimte geboden. We hebben vervolgens diverse informele gesprekken gevoerd met NN. Deze verkennende gesprekken hadden als doel om te onderzoeken of er voldoende aanknopingspunten waren om het cao-overleg te hervatten. We hebben veelvuldig met elkaar gesproken omdat partijen op belangrijke standpunten erg ver uit elkaar liggen.  In deze overleggen is verkend of een driejarige cao (1 januari 2021 tot en met 31 december 2023) een optie is.

Vanaf nu alle cao-updates gratis ontvangen? Schrijf je dan snel in.

We zijn, in nauw overleg met de kaderleden die ook aan het cao-overleg deelnemen, tot de conclusie gekomen dat het verstandig is om de onderhandelingen te gaan hervatten.

Hervatting cao-overleg

Op 9 februari 2022 gaan vakorganisaties en NN weer voor het eerst om tafel. Startpunt van de onderhandelingen is dan een driejarige cao. In dit overleg bespreken we salarisverhoging, overige arbeidsvoorwaarden, het sociaal plan en een toekomstbestendige pensioenregeling.

Ledenvergaderingen

Na dit eerste overleg organiseren de vakorganisaties gezamenlijk ledenvergaderingen. In deze vergaderingen willen wij de leden inhoudelijk bijpraten en jou de gelegenheid geven vragen te stellen. Jouw input is voor ons een belangrijke leidraad voor het vervolg van het cao-overleg.

Vanaf nu alle cao-updates gratis ontvangen? Schrijf je dan snel in.

De ledenvergaderingen worden gehouden op:

15 februari 2022               09.00 – 10.00 uur
16 februari 2022               19.00 – 20.00 uur
17 februari 2022               13.00 – 14.00 uur
18 februari 2022               16.00 – 17.00 uur
21 februari 2022               17.00 – 18.00 uur

De leden hebben een uitnodiging ontvangen voor de online ledenbijeenkomsten.

Vervolgoverleg

In de tweede helft van februari en in maart hebben we verschillende data gereserveerd voor het vervolg van de cao-onderhandelingen. Ook de pensioenwerkgroep werkt in deze maanden hard door.

Vanaf nu alle cao-updates gratis ontvangen? Schrijf je dan snel in.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger, Inge de Vries op via inge.de.vries@unie.nl  of app naar:
06-5252 2091.

 

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

NN Group: Cao-overleg uitgesteld

Op 27 november 2023 heb ik je geïnformeerd dat op 30 november de laatste cao-onderhandelingen bij NN worden gehouden. Helaas…

Verslag webinar De Unie

De Unie overlegt met NN over de nieuwe cao. Deze onderhandelingen zijn in een eindfase. Na de onderhandelingen van 14…

Word gratis lid