De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Group: Cao-overleg NN weer opgeschort

22 september 2021

NN Group en de vakorganisaties zijn nu een jaar met elkaar in overleg over de nieuwe cao. Helaas hebben we moeten constateren dat er geen perspectief is om er in goed overleg met elkaar uit te komen. Over het onderwerp collectieve salarisverhoging blijven we ernstig verdeeld. De Unie wil een redelijke collectieve salarisverhoging zoals we die ook bij de andere verzekeraars hebben afgesproken. NN houdt vast aan de nullijn.

Stilstand is achteruitgang

De inflatie in Nederland loopt op. Dus elk jaar dat je geen collectieve salarisverhoging krijgt, ga je er in netto-inkomen op achteruit. De inflatie volgens het CBS over 2021 in Nederland bedraagt circa 2,5%, de inflatie in de Eurozone geeft al het gehele jaar een sterk stijgende trend en zit al op de 3%.

De argumentatie van NN om de salarissen niet te laten stijgen zijn erg algemeen. Met dezelfde argumenten kan ook 2022 en 2023 voor de medewerkers een jaar van stilstand worden.

Waar wil NN wel over onderhandelen?

NN Group biedt de ruimte om medewerkers sneller door de salarisschalen te laten groeien. Dit is belangrijk voor medewerkers die nog aan het begin van hun salarisschaal zitten. Dit betreft een grote groep medewerkers, en dus is dit een belangrijk onderdeel van het arbeidsvoorwaardenoverleg.

Maar in een cao wil je aantrekkelijke onderwerpen voor alle medewerkers afspreken. En daar loopt het overleg op vast.

Andere onderwerpen die we kunnen bespreken zijn pensioen en sociaal plan. Ook dit zijn belangrijke onderwerpen. We kunnen hier echter geen verbeteringen afspreken, we zijn bezig om zoveel mogelijk te behouden wat we hebben.

Scholing is ook wat NN betreft een aandachtspunt in een nieuwe cao. De huidige cao heeft hier een ruime regeling voor, dat willen we uiteraard graag continueren.

Besluitvorming

De kaderleden van De Unie hebben zich over de stand van zaken van de onderhandelingen gebogen. De conclusie is dat er te weinig op tafel ligt om de onderhandelingen voort te zetten. Zonder collectieve salarisverhoging vinden we het een te mager resultaat om aan de leden voor te leggen. De vakorganisaties hebben vervolgens gezamenlijk besloten om het cao-overleg vooralsnog op te schorten.

Hoe nu verder?

Vakorganisaties hebben het overleg van 28 september 2021 afgezegd. We willen eerst met de leden gaan spreken hoe we meer druk op het overleg kunnen zetten om die structurele salarisverhoging wel binnen te halen.

Andere afspraken gaan vooralsnog wel door. Met name het belangrijke pensioendossier wil De Unie graag in goed overleg met NN samen oplossen. Binnenkort ontvang je bericht over het pensioenoverleg. Ook daar is veel aan de hand.

Wat kun jij doen?

Bespreek met de collega’s of zij ook lid van De Unie willen worden. Als we aan NN kunnen laten zien dat veel medewerkers ons steunen door lid te worden, dan maken we een krachtige indruk. Lid worden kan hier.

Ledenvergaderingen

Op onderstaande data worden ledenvergaderingen georganiseerd. Kom naar de ledenvergadering! De leden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

  • Vrijdag 24 september 2021 – 16.00 uur – 17.00 uur
  • Dinsdag 28 september 2021 – 13.00 uur -14.00 uur
  • Dinsdag 28 september 2021 – 19.00 uur – 20.00 uur
  • Maandag 4 oktober 2021 – 16.00 uur – 17.00 uur

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries via e-mail: inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.

 

Afdrukken

Gerelateerde berichten

NN Group: Cao-overleg uitgesteld

Op 27 november 2023 heb ik je geïnformeerd dat op 30 november de laatste cao-onderhandelingen bij NN worden gehouden. Helaas…

Verslag webinar De Unie

De Unie overlegt met NN over de nieuwe cao. Deze onderhandelingen zijn in een eindfase. Na de onderhandelingen van 14…

Word gratis lid