De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN group: Cao-overleg

26 maart 2021

Hoe verder met de cao? Dit was de centrale vraag bij het cao-overleg van 23 maart 2021.

De cao-onderhandelingen zitten in een impasse. De uitgangspunten van vakorganisaties en werkgever liggen te ver uit elkaar om op een normale manier te kunnen overbruggen. Het overleg van 23 maart had vooral tot doel om te bekijken hoe we het overleg weer vlot trekken.

Ontvang jij onze NN-nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Hoe komen we uit de impasse

De vakorganisaties hebben in een enquête onderzocht of het standpunt dat de werkgever in de cao-onderhandelingen uitdraagt, herkend wordt door medewerkers. Uit onze enquête blijkt dat niet het geval te zijn. De uitslag hebben we gepresenteerd aan de werkgever. NN gaat zich beraden of er loonruimte gecreëerd kan worden en of de inzet van NN gewijzigd kan worden.

Reiskosten- en thuiswerkvergoeding

De leden van alle vakorganisaties hebben ingestemd met de reiskosten- en thuiswerkvergoeding. Met deze afspraken is een resultaat bereikt dat los staat van de cao-onderhandelingen. Het is positief dat zo veel leden (gemiddeld 90%) hebben ingestemd. Maar zeker ook belangrijk dat we kunnen constateren dat de onderhandelaars van vakorganisaties enerzijds en NN anderzijds wel in staat zijn om bruggen te slaan in het belang van de werknemers. We hebben een volgend cao-overleg ingepland op 5 mei 2021. Voor het slagen van dit overleg is het belangrijk dat NN loonruimte creëert.

Cao-onderhandelingen voortzetten

De werkgever heeft ook een onderzoek uitgezet onder de medewerkers. Dit onderzoek is door veel medewerkers ingevuld, hieruit kunnen we concluderen dat de NN-medewerkers hun arbeidsvoorwaarden belangrijk vinden. NN beraadt zich nog op de duiding van de uitslag. Hierover worden de leden binnenkort geïnformeerd. De onderzoeksmethode is niet geschikt om te meten hoe werknemers over specifieke arbeidsvoorwaarden denken, daar zijn andere methoden voor ontwikkeld. Met het door NN uitgevoerde onderzoek kun je meten of groepen medewerkers onderscheidende belangen hebben. Er zijn natuurlijk verschillende groepen medewerkers binnen een groot bedrijf als NN. Je kunt differentiëren op functieniveau, leeftijd, bedrijfsonderdeel et cetera. Een cao moet voldoende aansluiten bij alle verschillende groepen en geen ‘one size, fits no one’ worden. Dit past ook bij het arbeidsvoorwaardenbeleid van De Unie, waarin wij aandacht hebben voor maatwerk en eigen keuzes van medewerkers.

Contact

Heb je vragen over dit bericht of heb je informatie die je wilt delen met De Unie? Neem dan contact op met de belangenbehartiger, Inge de Vries,  via e-mail Inge.de.vries@unie.nl of bel: 06-5252 2091.

 

[print_link]

 

[print_link]

 

Gerelateerde berichten

NN Group: Cao-overleg uitgesteld

Op 27 november 2023 heb ik je geïnformeerd dat op 30 november de laatste cao-onderhandelingen bij NN worden gehouden. Helaas…

Verslag webinar De Unie

De Unie overlegt met NN over de nieuwe cao. Deze onderhandelingen zijn in een eindfase. Na de onderhandelingen van 14…

Word gratis lid