De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Group: Aanpassing pensioenregeling

29 oktober 2021

De pensioenregeling van NN  loopt eind dit jaar af. Het is niet mogelijk om de regeling ongewijzigd voort te zetten. Daarom leg ik, belangenbehartiger Inge de Vries, jou een addendum voor dat een wijziging van de pensioenregeling inhoudt. Omdat dit een wijziging van de pensioenregeling inhoudt, is de instemming van de leden noodzakelijk.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Toelichting

De huidige pensioenovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst van de NN Pensioenregeling lopen 31 december 2021 af. In de afgelopen twee jaar is de pensioenopbouw lager geweest dan de ambitie van 1,875%. Effectief is er in 2020 maar 1,552% opgebouwd en voor 2021 slechts 1,428%.

Omdat ook voor het volgend jaar de pensioenpremie niet toereikend is voor de ambitie van 1,875% wil het pensioenfonds de pensioenregeling niet ongewijzigd verlengen. Het pensioenfonds stelt als voorwaarde dat vakorganisaties en werkgever een lagere ambitie afspreken. De pensioenopbouw zal 1,5% worden en het fonds wil eenzelfde ambitie. Lees hier het addendum met een (tijdelijk) verlaagde opbouwambitie. De premie blijft ongewijzigd.

De pensioenovereenkomst (PO) en uitvoeringsovereenkomst (UO) lopen aan het einde van dit jaar af. Het fonds neemt het standpunt in dat met ingang van 1 januari 2022, bij een nieuwe CDC-pensioenovereenkomst en nieuwe UO de ambitie om 1,875% op te bouwen verlaagd moet worden. Het pensioenfonds is gebonden aan regels en rekent uit wat het voor de vastgelegde premie kan inkopen aan pensioen. Met een pensioenpremie van 30% is voor het pensioenfonds niet meer haalbaar dan een opbouw van 1,5%. Het pensioenfonds is alleen bereid een opbouw van 1,875% in het vooruitzicht te stellen als de premie verhoogd wordt naar 39%. Zowel werkgever als medewerkers zijn niet bereid deze rekening te betalen. In de enquête in het voorjaar over de stroeve cao-onderhandelingen hebben de leden al in meerderheid laten weten hooguit akkoord te kunnen gaan met een zeer kleine premieverhoging.

Afspraak

De Unie en NN kiezen daarom voor het verlengen van de pensioenovereenkomst tegen ongewijzigde premie met een tijdelijk lager geambieerd opbouwpercentage. Omdat er nieuwe wetgeving aankomt die zal leiden tot een nieuwe pensioenregeling, kiezen we voor een pragmatische oplossing. Het voorstel is dan ook om de PO en de daarbij horende UO voor een periode van 9 maanden (van 1 januari 2022 tot en met 30 september 2022) aan te gaan, tegen een ongewijzigde premie, met een verlaagde ambitie van 1,5%.

Beperkt risico

We hebben uitdrukkelijk bedongen bij NN dat op 1 oktober 2022 weer gewerkt wordt met een ambitieniveau van 1,875%. Deze afspraak is vastgelegd in het addendum. Met deze afspraak waarborgen we dat de verslechtering die we nu voor 9 maanden moeten afspreken, geen effect heeft op de onderhandelingen over de nieuwe pensioenregeling.

Bij onderhandelingen over de wijziging van de aard van de pensioenregeling van een uitkeringsovereenkomst naar een premieovereenkomst na 1 oktober 2022, hebben vakorganisaties en NN (sociale partners) de intentie om de ambitie van 1,875% opbouw te herstellen. Indien sociale partners niet tijdig overeenstemming bereiken over een premieovereenkomst na 1 oktober 2022 dan vervalt dit addendum en herleven de afspraken uit de huidige pensioenovereenkomst.

Stemming

Omdat een wijziging van het ambitieniveau een wijziging van de pensioenovereenkomst betekent, leggen wij dit aan de leden voor. Het advies van De Unie is om hiermee in te stemmen. Vakorganisaties en werkgever zijn in goed overleg tot dit resultaat gekomen.

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen. Op 12 november maakt De Unie de uitslag bekend.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact met mij op. Je kunt mij bereiken door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of bel mij via nummer 06-5252 2091.

 

[print_link]

 

Gerelateerde berichten

NN Group: Cao-overleg uitgesteld

Op 27 november 2023 heb ik je geïnformeerd dat op 30 november de laatste cao-onderhandelingen bij NN worden gehouden. Helaas…

Verslag webinar De Unie

De Unie overlegt met NN over de nieuwe cao. Deze onderhandelingen zijn in een eindfase. Na de onderhandelingen van 14…

Word gratis lid