De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Beroepsgoederenvervoer: tevreden met 7,5% loonruimte

02 juni 2021

Hoewel het eruitzag alsof het een lange en hete zomer zou voor de collega’s in het beroepsgoederenvervoer over de weg, zijn de ontwikkelingen de afgelopen twee weken in een stroomversnelling gekomen. Jouw vaste onderhandelaar, Edith Werger, is voor een langere periode uit de running, wegens een goed geslaagde routinematige medische ingreep en daarom werd zij waargenomen door ondergetekende. Wil je Edith een beterschapswens sturen dan kan dat via edith.werger@unie.nl. Dat zal ze zeer op prijs stellen!

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Op donderdag 20 en 27 mei 2021 hebben de werkgever hun eerdere eindbod tot twee keer toe verhoogd. Dat was voor de vakbonden reden om aan verdere acties een einde te maken en met werkgevers een onderhandelingsresultaat te sluiten. Jij kunt nu laten weten of je in kunt stemmen met dit eindbod. De letterlijke tekst van het onderhandelingsresultaat kun je hier lezen. De Unie vindt het belangrijk dat je na het lezen ook daadwerkelijk je stem uitbrengt over dit resultaat. Pas als jij ermee instemt kan het onderhandelingsresultaat definitief omgezet worden in een nieuwe cao. Onze leden hebben per mail bericht gehad om tot en met 15 juni 2021, 13.00 uur hun stem uit te brengen.

Wat hebben we afgesproken?

Loon en looptijd

De cao is voor 2 jaar en gaat in op 1 januari 2021 en duurt tot en met 31 december 2022. In die periode gaan de lonen en bruto toeslagen in totaal met 6,75% omhoog. Op 1 juli aanstaande met 3,5% en per 1 januari 2022 met 3,25%. De verblijfkosten gaan op 1 juli 2021 omhoog met 2,7%. Dit is de compensatie van de gestegen prijzen in 2020 zoals dat met de Belastingdienst is afgesproken. De verblijfkosten worden op 1 januari 2022 aangepast vanwege de gestegen prijzen over de periode oktober 2020 tot oktober 2021, met een maximum van 3,25%.

Eerder stoppen met werken voor zware beroepen
Tussen 1 januari 2022 en 31 december 2025 kunnen werknemers die geboren zijn in de jaren 1955 t/m 1961 eerder stoppen met werken. Over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling zullen in 2021 nadere afspraken worden gemaakt. Werkgever dragen maximaal 0,75% over het (ongemaximeerde) sv-loon af om deze regeling te betalen. De achtergrond van de zogenaamde RVU kun je hier lezen.

Persoonlijk Keuze Budget (PKB)
PKB wordt een keuze, de verplichte regeling komt te vervallen. Op bedrijfsniveau kunnen afspraken worden gemaakt om de regeling op vrijwillige basis voort te zetten. Werknemers kunnen niet verplicht worden om hieraan deel te nemen.

Arbeidsomstandigheden
Een belangrijk Unie-inzet is dat chauffeurs, die noodgedwongen de wettelijke dagelijkse of wekelijke rust in hun vrachtwagen doorbrengen, de beschikking krijgen over zowel een standkachel als standairco. Dit wordt gerealiseerd door dit in de Arbocatalogus als richtlijn op te nemen voor nieuwe vrachtwagens met ingang van 1 juli 2021 (orderdatum).

Daarnaast komt er een onderzoek om de arbeidsomstandigheden in de hele keten rondom rolcontainervervoer in kaart te brengen en waar nodig en mogelijk met concrete aanbevelingen te komen om de omstandigheden te verbeteren. Het onderzoek moet uiterlijk op 1 juli 2022 klaar zijn.

Oud-KVN en ATV

Medewerkers in dienst van oud-KVN bedrijven hebben (soms) 18 ATV-dagen. Daar is ooit een korting op de lonen over afgesproken. Deze korting wordt per 1 juli verlaagd van 0,75% naar 0,4%. De hoogte van de korting per 1 januari 2022 wordt vastgesteld op basis van het aantal deelnemers aan de regeling per 1 oktober 2021. De regeling en daarmee de korting zal uiteindelijk uitdoven. De regeling van de 18 ATV-dagen is niet langer van toepassing op werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Aanvang cao-onderhandelingen 2023
Cao-partijen hebben met elkaar afgesproken om de cao-onderhandelingen voor 2023 tijdig aan te vangen met als doel om per 1 januari 2023 een cao te hebben.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over het onderhandelingsresultaat? Je kunt in contact komen met mij via gertjan.tommel@unie.nl of bellen met 06-5252 2034.

[print_link]

Gerelateerde berichten

Beroepsgoederenvervoer: Eindbod

Afgelopen vrijdag (8 december 2023) hebben TLN/VVT, De Unie en de andere vakbonden voor de vierde keer onderhandeld om tot…

Beroepsgoederenvervoer: Tweede ronde 3%

Afgelopen vrijdag heeft de tweede cao-onderhandelingsronde van de Beroepsgoederenvervoer plaatsgevonden. De Unie heeft haar voorstellenbrief ingediend en toegelicht. Onze voorstellenbrief vind…

Word gratis lid