De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Arcadis: cao

22 juni 2021
Arcadis

Na 6 ronden onderhandelen . . .

Werknemersorganisaties en Arcadis hebben 6 ronden lang geprobeerd doelmatig en efficiënt te onderhandelen over nieuwe afspraken in de cao die per 1 april van dit jaar alweer in hadden moeten gaan.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Dit heeft op 15 juni geleid tot een voorstel van Arcadis. Op 16 juni hebben we Arcadis laten weten in een gezamenlijke reactie hoe de onderhandelaars daar naar kijken. En dan met name voor wat betreft de structurele collectieve loonsverhoging.

Arcadis stelt voor

Arcadis heeft het voorstel gedaan om de salarissen en salarisschalen structureel met 1,4% te verhogen. Daarnaast is men bereid om de aanvulling van de uitkering gedurende 5 weken bij extra geboorteverlof (WIEG) tot 100% aan te vullen. De koppeling met een versobering van de PVA die aanvankelijk op tafel lag laat Arcadis achterwege. Het PVA-niveau zou van 95% naar 90% gaan.

De werknemersorganisatie zijn tevreden dat de aanvulling van de WIEG-uitkering niet langer in verband wordt gebracht met de verlaging van het PVA-loon. We zijn echter minder te spreken over het percentage waarmee de lonen en betaalde salarissen van medewerkers van Arcadis collectief verhoogd zouden worden: 1,4%. Daarnaast zijn de thuiswerkvergoeding en duurzame inzetbaarheid uitvoerig besproken.

Nieuw mandaat

Een verhoging met (slechts) 1,4% ligt ver onder het mandaat dat we van leden hebben meegekregen. Dit betekent dat we weer met onze leden moeten overleggen hoe we hiermee verder willen (eventueel een nieuw mandaat). Deze week willen we een ledenbijeenkomst organiseren. Het voornaamste onderwerp zal zijn hoever we mogen gaan als het om de collectieve verhoging gaat.

Op maandag 28 juni staat onderhandelingsronde VII gepland. Wij zullen dan met een inhoudelijke reactie komen op het laatste voorstel van Arcadis.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen neem dan contact op met de belangenbehartiger, John Kapteijn, via e-mail john.kapteijn@unie.nl of bel 06-5252 2067.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid