De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Aegon: Verslag periodiek overleg 8 april 2021

21 april 2021

Op 8 april 2021 heeft De Unie bij Aegon periodiek overleg gehouden. In dit periodiek overleg bespreken we actualiteiten en we werken aan de uitvoering van cao-afspraken. Een deel van de cao-afspraken wordt uitgevoerd in co-creatieve agile-teams.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Op de volgende onderwerpen zijn ontwikkelingen te melden:

 • Individuele salarisverhoging
 • Week van de vakbond
 • Pilot onbeperkt verlof
 • Global grading
 • Werkcode

Individuele salarisverhoging

Bij Aegon wordt je individuele salarisverhoging bepaald in het Perform & Develop proces. De Unie heeft bij de invoering van dit systeem dat we het na 2021 evalueren. Als voorbereiding hierop heeft De Unie Aegon gevraagd een analyse te geven van de ontwikkeling van de individuele salarissen. Deze analyse hebben we op 8 april besproken.

De beoordeling is in drie categorieën: succesvol, verbetering noodzakelijk en uitzonderlijk. In totaal zie je dat veilig beoordeeld wordt. Er wordt weinig gebruik gemaakt van de ruimte om de individuele salarisverhoging te variëren.

De beoordeling uitzonderlijk wordt wat vaker gegeven aan jongere medewerkers, de leeftijdscategorieën 25-30 en 30-35. Echter als je het vergelijkt met de individuele salarisverhoging over 2019 dan zie je dat deze leeftijdscategorieën iets lager scoren. Dit is vooral het geval bij AegonNL en KNAB. Bij TKP zie je deze verschuiving niet.

Week van de vakbond

Eén week in het jaar brengt Aegon de vakorganisaties onder de aandacht van de medewerkers. Hiermee wil Aegon benadrukken dat het werk van de vakorganisaties voor het bedrijf belangrijk is. Medewerkers die in deze week voor het eerst lid worden van een vakorganisaties kunnen hun contributie van het eerste jaar declareren bij Aegon. De Unie organiseert samen met de andere vakorganisaties activiteiten van maandag 17 tot en met donderdag 20 mei 2021.

Pilot onbeperkt verlof

We hebben afgesproken om een pilot uit te voeren om te leren van het concept onbeperkt verlof. We onderzoeken of onbeperkt verlof bijdraagt aan het vergroten van de eigen regelruimte van de werknemer. In deze pilot bepaalt de medewerker in overleg met zijn leidinggevende hoeveel verlof hij nodig heeft.

De voorbereiding vergt tijd maar de pilot krijgt wel steeds meer vorm. Systeemtechnisch en wettelijk zijn er belemmeringen waardoor we de ideeën voor de pilot hebben moeten aanpassen. Het plan is om de pilot te houden in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 1 oktober 2022. Een beperkt aantal afdelingen c.q. teams wordt gevraagd om hieraan mee te werken. We toetsen wel vooraf of er voldoende draagvlak is om mee te doen aan de pilot. Als de pilot succesvol is wordt dit een onderdeel van het cao-overleg.

Global Grading

De eerste fase van dit project moet gereed zijn in september 2021. Op dit moment worden de functiebeschrijvingen van de referentiefuncties geschreven. Als de functiebeschrijving gereed is wordt deze in een focusgroep getoetst bij de medewerkers die de functie uitoefenen. Hierdoor kun jij zelf controleren of jouw functie op een correcte manier beschreven. De focusgroepen worden gehouden in de periode van april tot en met juli 2021.

De volgende functiegroepen worden nu voorbereid, voor deze groepen wordt binnenkort gestart met het beschrijven van de functies, in overleg met leidinggevenden en hoger management:

 • Schade en Inkomen
 • TKP
 • HR
 • Admin en Office services
 • Audit
 • Legal & Compliance

De volgende groepen zijn al verder in het proces. De functiebeschrijvingen zijn gereed. De focusgroepen worden binnenkort gehouden:

 • Hypotheken
 • KNAB
 • GTS
 • Cappital / Verz.pensioen / Leven Bescherming

Wil je hier meer over weten, neem dan contact met mij op.

Werkcode

In de Aegon-cao zijn afspraken gemaakt ten behoeve van de flexwerkers bij Aegon. Dit doen we in het kader van de werkcode, een overkoepelende afspraak tussen vakorganisaties en werkgevers in de financiële sector waarmee we beogen de positie van de flexwerkers op een gelijkwaardige manier te behandelen als de positie van medewerkers die een vaste arbeidsovereenkomst hebben.

Aegon heeft een uitzendkrachtenpanel ingericht waarin flexwerkers een stem krijgen. Dit is slechts een van de cao-resultaten ten behoeve van de flexwerkers.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact met mij op. Je kunt mij bereiken door een e-mail te sturen naar inge.de.vries@unie.nl of bel mij via 06-5252 2091.

 

[print_link]

 

Gerelateerde berichten

Aegon Group en AAM: Van alles wat

In dit bericht aandacht voor de verhuizing naar Schiphol, 3e kwartaalcijfers, periodiek overleg, OR, tips over het omgaan met werkstress…

a.s.r.: fusie Aegon

Nu de fusie een feit is, zijn alle Aegon-medewerkers in dienst van a.s.r. gekomen. Bij De Unie betekent dit dat…

Word gratis lid